De Eilanden Montessorischool

algemeen bijzonder | montessori

258 leerlingen (2017-2018)
252 leerlingen (2016-2017)
262 leerlingen (2015-2016)
263 leerlingen (2014-2015)
275 leerlingen (2013-2014)
275 leerlingen (2013-2014)
274 leerlingen (2012-2013)
278 leerlingen (2011-2012)
281 leerlingen (2010-2011)
279 leerlingen (2009-2010)
280 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Grote Bickersstraat 102
1013KS Amsterdam
telefoon (020) 620 96 08
email info@eilanden.esprit.nl
website eilanden.espritscholen.nl
bestuur Esprit Scholen

Onderwijs

beschrijving De Eilanden Montessorischool is een openbare school waar kinderen van alle religies welkom zijn. Het onderwijs wordt vormgegeven aan de hand van het Montessori principe.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 8:45
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT in elke groep zijn laptops aanwezig
leerlingzorg zorgtraject voor kinderen met specifieke zorg behoeven
vreemde talen vanaf onderbouw Engels
lesmethoden schrijven in de basisschool, montessori taalset, de rekenkaarten, de Arend
meer- en hoogbegaafdheid Leerlab, Day a Week School
overige bijzonderheden kosmisch onderwijs, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) o.l.v. leerkracht
kosten tso € 80,00 per jaar
nso aanbieder Brood en Spelen, Plancius

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 80,- (oplopen tot 330 op belastbaar jaarinkomen )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 23-05-2018