As-Soeffah

islamitisch | regulier

296 leerlingen (2016-2017)
281 leerlingen (2015-2016)
283 leerlingen (2014-2015)
311 leerlingen (2013-2014)
347 leerlingen (2012-2013)
367 leerlingen (2011-2012)
376 leerlingen (2009-2010)
375 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Egoli 10
1103 AC Amsterdam
telefoon (020) 690 33 49
email administratie@as-soeffah
website www.as-soeffah.nl
bestuur Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra

Onderwijs

beschrijving De As-Soeffah wil de kinderen leren om zich te identificeren met de Nederlandse samenleving en kinderen voorbereiden op hun taak en hun plaats in de samenleving. De school is herkenbaar als Islamitisch door onder andere het gebed, gedrag en de kleding en wil de kinderen leren te handelen vanuit een gelovige islamitische instelling.
groepsindeling jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype regulier
begintijd 8.40
middagpauze 12.00 tot 12.45
eindtijd lange dag 15.15
eindtijd korte dag 12.00 (vrijdag)
leerlingzorg Handelingsgericht werken en een stevig aantal preventieve en licht curatieve interventies. Spinttraining: preventieve training voor leerlingen die kunnen uitvallen op gedrag.
vreemde talen Engels, groep 5 tot 8
lesmethoden Pennenstreken, Piramide, Taal in Beeld, Spelling in Beeld, Nieuwe Kim versie Estafette, Niewsbegrip XL, Wereld in Getallen, Real English, De Zaken van Zwijsen, Blits
schakelklas in leerjaar 3
meer- en hoogbegaafdheid plusklas
taalontwikkeling leerlablessen, intensievere aanpak woordenschat, vakantieschool taal
religie en rituelen Godsdienstonderwijs, Al Amana
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School, rots en watertraining
overige bijzonderheden techniek & wetenschap lessen, muziek project, natuureducatielessen, Jump-in

Opvang

nso aanbieder Blokkenhut

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 25,- (exclusief groep 7/8 kamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018