De Horizon

openbaar | dalton

632 leerlingen (2018-2019)
674 leerlingen (2017-2018)
670 leerlingen (2016-2017)
644 leerlingen (2015-2016)
634 leerlingen (2014-2015)
637 leerlingen (2013-2014)
668 leerlingen (2012-2013)
669 leerlingen (2011-2012)
704 leerlingen (2010-2011)
652 leerlingen (2009-2010)
660 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Pieter Calandlaan 768
1060 TZ Amsterdam
telefoon (020) 667 22 81
email info@horizondalton.nl
website www.horizondalton.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Dependance
Brenner 9
1060 NT Amsterdam
(020)-6191641

Onderwijs

beschrijving De Horizon is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing, etnische afkomst of sociale achtergrond. Het onderwijs is gebaseerd op het dalton principe, gericht op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit.
groepsindeling groep 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 26
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:15- 13:15
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:45 (woensdag)
ICT aanwezigheid digibord alle klassen, aanwezigheid laptops
leerlingzorg Het ondersteuningsteam bespreekt regelmatig de ontwikkeling van de kinderen met de leerkracht. Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft wordt er samen met de intern begeleider een handelingsplan opgesteld.
vreemde talen Engels vanaf groep 7, Real English
huiswerk wekelijks in de bovenbouw
lesmethoden Veilig leren lezen, Kleuterplein, Leeslijn, Goed gelezen, Nieuwsbegrip, Taalactief, Pluspunt, Handschrift, Blauwe Planeet, Speurtocht, Natuniek, Moet je doen, Verkeerskrant VVN, Tussen school en thuis
meer- en hoogbegaafdheid voltijds hoogbegaafd onderwijs
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
overige bijzonderheden schooltuinen groep 6 en 7

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Kinderopvang Humanitas
kosten tso € 1,60 per dag (incidentele opvang 2,10 euro)
nso aanbieder Humanitas, Kinderopvang Allkidz, stichting Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 60,- (voor groep 1 t/m 7, 120 euro voor groep 8)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 05-10-2019