Bataviaschool

openbaar | school voor nieuwkomers

104 leerlingen (2017-2018)

Contact

adres Bankstraat 18
1094 ED Amsterdam
telefoon (020) 663 56 49
email info@bataviaschool.nl
website www.bataviaschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Onderwijs

beschrijving Het doel van de Bataviaschool is om kinderen tussen de 6 en 13 jaar zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven. De school vangt de leerlingen tijdelijk op. Na een jaar tot anderhalf jaar intensief onderwijs in de Nederlandse taal gaan de kinderen naar het reguliere onderwijs.
groepsindeling niveau of stamgroepen
groepsgrootte
roostertype continu
begintijd 08:45
eindtijd lange dag 14:15
ICT elke groep heeft drie computers
leerlingzorg IB-er, orthopedagoog, maatschappelijk werker
huiswerk werkboek opdrachten
lesmethoden Prisma onderwijs, Met woorden in de weer, Horen Zien Schrijven, Lezen over grenzen heen, Lezen doe je overal, Pennenstreken, Schooltaal
taalontwikkeling totale lesaanbod aangepast op taalontwikkeling middels Prisma project
brede en/of culturele ontwikkeling theaterlessen, muziek lessen en songteksten worden ingezet om taal en cultuur over te brengen
burgerschap en sociale veiligheid methode Leefstijl, Doos vol gevoelens
overige bijzonderheden schoolzwemmen kinderen vanaf 8 jaar

Opvang

nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 4,- (maandelijks bedrag )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 13-06-2018