Bataviaschool

openbaar | school voor nieuwkomers

104 leerlingen (2017-2018)

Contact

adres Sumatrastraat 87
1094 LR Amsterdam
telefoon (020) 663 56 49
email info@bataviaschool.nl
website www.bataviaschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Onderwijs

beschrijving Het doel van de Bataviaschool is om kinderen tussen de 6 en 12 jaar zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven. De school vangt de leerlingen tijdelijk op. Na een jaar tot anderhalf jaar intensief onderwijs in de Nederlandse taal gaan de kinderen naar het reguliere onderwijs.
groepsindeling niveau of stamgroepen
groepsgrootte max. 15 leerlingen
roostertype continu
begintijd 08:45
eindtijd lange dag 14:15
ICT elke groep heeft drie computers, drie iPads en beschikken over een Digibord
leerlingzorg er is een IB-er, een orthopedagoog, een maatschappelijk werker, een doorstroom-coordinator, een onderwijsassistente aanwezig om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen
huiswerk werkboek opdrachten
lesmethoden Prisma onderwijs, Met woorden in de weer, Horen Zien Schrijven, Lezen over grenzen heen, Veilig Leren Lezen, Lezen doe je overal, Pennenstreken, Schooltaal, Nieuwsbegrip, Spelling op Maat, Getal en Ruimte
taalontwikkeling totale lesaanbod aangepast op taalontwikkeling middels Prisma project
bewegingsonderwijs twee keer per week bewegingsonderwijs. Een maal per week verplichte zwemles voor kinderen uit de midden- en bovenbouw
brede en/of culturele ontwikkeling theaterlessen, muziek lessen en songteksten worden ingezet om taal en cultuur over te brengen
burgerschap en sociale veiligheid methode Leefstijl, Doos vol gevoelens

Opvang

nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 4,- (maandelijks bedrag)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 21-08-2019