El Amien II

islamitisch | brede school

321 leerlingen (2018-2019)
307 leerlingen (2017-2018)
318 leerlingen (2016-2017)
305 leerlingen (2015-2016)
299 leerlingen (2014-2015)
216 leerlingen (2013-2014)
219 leerlingen (2012-2013)
227 leerlingen (2011-2012)
243 leerlingen (2010-2011)
300 leerlingen (2009-2010)
318 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Wiltzanghlaan 93
1061 HB Amsterdam
telefoon (020) 488 94 09
email elamien-2@elamien.nl
website www.elamien.nl
bestuur Stichting Nederlands Islamitische Scholen (SNIS)

Dependance
Van Gentstraat 16-A
1055 PE Amsterdam
(020)-7746724

Onderwijs

beschrijving De El Amien II is een bijzondere school, gesticht op islamitische grondslag met de Koran en de Soena als richtinggevend. Als brede school worden onderwijs, cultuur, zorg en welzijn aan elkaar verbonden.
groepsindeling groepsverdeling: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte in 2018-2019 15 groepen; gemiddeld 21 leerlingen per groep
roostertype continu, ramadanrooster
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 11.30 uur in wintertijd en 12.30 uur in zomertijd (vrijdag)
ICT ICT-coördinator voor computeronderwijs
leerlingzorg Stimulering Adaptief Proces
lesmethoden De wereld in getallen, Alles telt, Taalverhaal.nu, Piramide
schakelklas groepen 3 t/m 8
taalontwikkeling extra taalonderwijs: Met woorden in de weer
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van vakdocent en naschoolse sportaanbod
religie en rituelen viering islamitische tradities en feestdagen, godsdienstlessen gericht op Islam
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School
overige bijzonderheden schooltuinen, Jump-In

Opvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 45,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 16-07-2019