Daltonschool Neptunus

oecumenisch | dalton

342 leerlingen (2016-2017)
363 leerlingen (2015-2016)
397 leerlingen (2014-2015)
400 leerlingen (2012-2013)
386 leerlingen (2011-2012)
349 leerlingen (2010-2011)
345 leerlingen (2009-2010)
330 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Piet Zwarthof 2
1087 AX Amsterdam
telefoon (020) 398 77 90
email Directie.Neptunus@amosonderwijs.nl
website www.daltonschoolneptunus.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving Neptunus is een oecumenische dalton school. De eigen verantwoordelijkheid van het kind staat centraal. Ook kinderen met andere achtergronden of religies dan het Christendom zijn welkom.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte onbekend
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT maken gebruik van Snappet
leerlingzorg leerlingvolgsysteem Hart en Ziel, internbegeleider
vreemde talen engels, van groep 1 tot en met groep 8, methode Groove Me
lesmethoden Pennenstreken, Taal opMaat, Pluspunt, De Jeugd Verkeerskrant, Wijzer, Naut, Leestijl
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht muziek, natuur, techniek en wetenschap
burgerschap en sociale veiligheid gebruik methode Sta op tegen pesten!, aandacht voor democratisch burgerschap, Leefstijl
overige bijzonderheden aandacht voor talentontwikkeling met externe docenten

Opvang

nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,- (exclusief schoolreisje en schoolkamp 30,- / 130,- euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018