Al Wafa

islamitisch | Brede School

332 leerlingen (2018-2019)
309 leerlingen (2017-2018)
286 leerlingen (2016-2017)
250 leerlingen (2015-2016)
248 leerlingen (2014-2015)
227 leerlingen (2013-2014)
204 leerlingen (2012-2013)
202 leerlingen (2011-2012)
211 leerlingen (2010-2011)
230 leerlingen (2009-2010)
262 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Buskenblaserstraat 65
1055 AG Amsterdam
telefoon (020) 486 16 38
email directie.alwafa@elamalscholen.nl
website www.alwafa.nl
bestuur Stichting Islamitische Scholen El-Amal

Dependance
Harry Koningsbergerstraat 30
1063 AD Amsterdam
(020)-4117905

Onderwijs

beschrijving Al Wafa is een islamitische school, de islamitische identiteit uit zich in de godsdienstlessen, het gebed en het begeleiden van leerlingen met de normen en waarden van de islam. De school is een brede school die zich richt op het vergroten van de ontwikkelingskansen van de leerlingen.
groepsindeling groep 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype hoorns model/continurooster
begintijd 08:45
middagpauze 12:00-12:30
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 13:30 (wo) 12:45 (vrijdag)
ICT computers in de klas
leerlingzorg orthopedagoog, rekenspecialist, taalspecialist, fysiotherapeut, logopediste
vreemde talen Engels vanaf groep 7, Take It Easy
huiswerk huiswerkbegeleiding op woensdag en vrijdag voor bovenbouw
lesmethoden Piramide, Pennenstreken, Veilig Leren Lezen, Rekenrijk, Taal in beeld, Spelling in beeld, Wereld van verschil, Bij de Tijd, Natuurlijk, Estafette
schakelklas ja, onbekend vanaf welke groep
meer- en hoogbegaafdheid individuele handelingsplannen
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling cultuureducatieplan
religie en rituelen godsdienstlessen, gebed, vieringen islamitische feestdagen
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School
overige bijzonderheden Jump In, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten
kosten tso (geen kosten aan verbonden)
nso aanbieder leerkrachten en team(geen kosten aan verbonden)

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 50,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 25-10-2019