Piet Hein

algemeen bijzonder | regulier

475 leerlingen (2017-2018)
416 leerlingen (2016-2017)
423 leerlingen (2015-2016)
427 leerlingen (2014-2015)
424 leerlingen (2013-2014)
401 leerlingen (2012-2013)
404 leerlingen (2011-2012)
403 leerlingen (2010-2011)
373 leerlingen (2009-2010)
350 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Oostelijke Handelskade 6
1019 BM Amsterdam
telefoon (020) 419 52 42
email info@basisschoolpiethein.nl
website www.basisschoolpiethein.nl
bestuur Stichting Algemene Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA)

Onderwijs

beschrijving De Piet Hein is een algemeen bijzondere school. Dit betekent dat ze niet gebonden zijn aan politieke of religieuze overtuigingen.
groepsindeling Groep 1/2: gemengd, groep 3 t/m 8: jaarklassen.
groepsgrootte 28
roostertype onbekend
begintijd 8:45
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg Intern Begeleider, gebruik protocol lees-spellingproblemen en dyslexie, anti-pestprotocol
meer- en hoogbegaafdheid Plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen van groep 5 t/m 8
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkrachten voor zang, dans, drama en podiumkunsten
religie en rituelen aandacht voor Sinterklaas, het traditionele kerstdiner, meesters- en juffendag, voorleesontbijt, Kinderboekenweek en eindejaarspicknick
burgerschap en sociale veiligheid Positive Behaviour Support en gebruik methode Leefstijl
overige bijzonderheden gebruik van het GIP-model, schoolkeuken en -bibliotheek,

Opvang

kosten tso € 200,00 per jaar
nso aanbieder Partou, Smallsteps en Smallvilla

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 95,- (deelname aan het schoolkamp in groep 8 kost 60,- euro extra )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 25-05-2018