Zuiderzee

algemeen bijzonder | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

260 leerlingen (2017-2018)
299 leerlingen (2016-2017)
330 leerlingen (2015-2016)
360 leerlingen (2014-2015)
386 leerlingen (2013-2014)
371 leerlingen (2012-2013)
334 leerlingen (2011-2012)
281 leerlingen (2010-2011)
240 leerlingen (2009-2010)
171 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres John Hadleystraat 4
1086 WB Amsterdam
email administratie@abbsdezuiderzee.nl
website www.abbsdezuiderzee.nl
bestuur Stichting Algemene Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA)

Onderwijs

beschrijving Het onderwijs van basisschool De Zuiderzee wordt vormgegeven vanuit de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Binnen het OGO staan samenwerkend, spelend en onderzoekend leren centraal.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte gemiddeld 17 met een maximum van 28
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00 tot 13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT Lessen mediawijsheid in alle groepen. Deelname aan de week van de mediawijsheid in groep 7.
leerlingzorg vertrouwenspersoon, intern begeleider
vreemde talen Engels vanaf groep 1
huiswerk oefenwerk tot en met groep 7, in groep 8 huiswerk
brede en/of culturele ontwikkeling thematische activiteiten waar leren leren, samenwerken, problemen oplossen en communiceren centraal staan
burgerschap en sociale veiligheid pestprotocol, Grip op groep
overige bijzonderheden schoolzwemmen in groep 4, schooltuin, vakdocenten voor gym en muziek, ‘scienceshow’ voor groep 3 t/m 8.

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Stichting BOOA
nso aanbieder Partou en Kindervilla

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,- (exclusief schoolreisje en eindkamp groep 8 )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 16-04-2018