De Odyssee

oecumenisch | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

470 leerlingen (2016-2017)
465 leerlingen (2015-2016)
469 leerlingen (2014-2015)
467 leerlingen (2013-2014)
453 leerlingen (2012-2013)
462 leerlingen (2011-2012)
455 leerlingen (2010-2011)
443 leerlingen (2009-2010)
405 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Cycladenlaan 2a
1060 LW Amsterdam
telefoon (020) 667 17 62
email info@deodyssee.nl
website www.deodyssee.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Odyssee is een oecumenische school. De christelijke uitgangspunten vindt de school belangrijk en uiten zich in de activiteiten en vieringen. De school werkt vanuit de visie van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Het onderwijs wordt thematisch aangeboden.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
leerlingzorg De school kan extra ondersteuning voor zowel de leerkracht als de leerling inzetten. Er wordt een arrangement opgesteld met de specifieke ondersteuningsbehoefte.
meer- en hoogbegaafdheid speciaal en uitdagend onderwijsprogramma

Opvang

nso aanbieder Allkidz

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 40,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018