De Odyssee

oecumenisch | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

476 leerlingen (2018-2019)
472 leerlingen (2017-2018)
470 leerlingen (2016-2017)
465 leerlingen (2015-2016)
469 leerlingen (2014-2015)
467 leerlingen (2013-2014)
453 leerlingen (2012-2013)
462 leerlingen (2011-2012)
455 leerlingen (2010-2011)
443 leerlingen (2009-2010)
405 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Cycladenlaan 2a
1060 LW Amsterdam
telefoon (020) 667 17 62
email info@deodyssee.nl
website www.deodyssee.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Odyssee is een oecumenische school. De christelijke uitgangspunten vindt de school belangrijk en uiten zich in de activiteiten en vieringen. De school werkt vanuit de visie van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Het onderwijs wordt thematisch aangeboden.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
leerlingzorg gedragsspecialist, orthopedagoog, specialist hoogbegaafdheid, motorisch therapeut
meer- en hoogbegaafdheid speciaal en uitdagend onderwijsprogramma
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming, vakleerkracht muziek

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Brood en Spelen
nso aanbieder All kidsz, Allkidsz locatie De Odyssee

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 40,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 10-10-2019