Elzenhagen

algemeen bijzonder | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO) in combinatie met dalton

392 leerlingen (2017-2018)
382 leerlingen (2016-2017)
378 leerlingen (2015-2016)
338 leerlingen (2014-2015)
320 leerlingen (2013-2014)
267 leerlingen (2012-2013)
203 leerlingen (2011-2012)
136 leerlingen (2010-2011)
87 leerlingen (2009-2010)
58 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres N. Lansdorpstraat 2
1022 KB Amsterdam
telefoon (020) 637 38 48
email info@abbs-elzenhagen.nl
website www.abbs-elzenhagen.nl
bestuur Stichting Algemene Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA)

Onderwijs

beschrijving Elzenhagen is een school die toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging of geloof. In het onderwijs wil de school ieder kind de kans bieden om zich op eigen wijze en naar eigen kunnen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT computerlessen, digiborden aanwezig
leerlingzorg schoolarts, schooltandarts, Ouder- en Kindadviseur
vreemde talen Engels groep 7 t/m 8, Groove me
huiswerk vanaf groep 4 in toenemende mate
lesmethoden 'Elzie-methode', De wereld in getallen, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken, Typetuin, (S)taal, Geobas
meer- en hoogbegaafdheid plusklas
brede en/of culturele ontwikkeling vakdocent muziek, methode Zing Zo!, kunst- en cultuurlessen
burgerschap en sociale veiligheid anti-pestprotocol, Kanjertraining, internetprotocol
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 85,- (per kind per jaar exclusief schoolkamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 20-05-2018