Het Podium

algemeen bijzonder | regulier

512 leerlingen (2016-2017)
541 leerlingen (2015-2016)
555 leerlingen (2014-2015)
560 leerlingen (2013-2014)
559 leerlingen (2012-2013)
501 leerlingen (2011-2012)
428 leerlingen (2010-2011)
309 leerlingen (2009-2010)
196 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Emmy Andriessestraat 53
1087 MJ Amsterdam
telefoon (020) 416 72 22
email a.velthuis@abbshetpodium.nl
website www.abbshetpodium.nl
bestuur Stichting Algemene Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA)

Dependance
Frans Zieglerstraat 201
1087 HN Amsterdam
(020)4161000

Onderwijs

beschrijving Het Podium is een algemeen bijzondere school. Bijzonder wil zeggen dat het geen openbare school is, algemeen wil zeggen dat er geen religie of levensbeschouwing wordt aangehangen. De school stimuleert zelfstandigheid met weektaken en thema's.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT digitaal schoolbord en twee netwerkcomputers per klas, kleine laptops en computerblok op gang voor groep 5 t/m 8
leerlingzorg intern begeleider, vertrouwenspersoon en schoolmaatschappelijk werker
vreemde talen Engels vanaf groep 6, Hello World
huiswerk vanaf groep 6 in toenemende mate
lesmethoden Veilig leren lezen, Zwart op Wit, Naut, Brandaan, Meander, Tekst verwerken, Blits, Moet je doen
meer- en hoogbegaafdheid aanbod methode Plannex voor projectmatig werken, lessen Spaans
brede en/of culturele ontwikkeling open podium, bezoekt musea en theater, creadagdelen
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining, Hart en Ziel leerlingvolgsysteem, SPRINT-training
overige bijzonderheden vakdocent beweginsonderwijs, schoolbibliotheek

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Partou
nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 61,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 20-09-2018