Archipel

rooms-katholiek | ontwikkelingsgericht onderwijs

269 leerlingen (2018-2019)
272 leerlingen (2017-2018)
265 leerlingen (2016-2017)
277 leerlingen (2015-2016)
243 leerlingen (2014-2015)
245 leerlingen (2013-2014)
218 leerlingen (2012-2013)
199 leerlingen (2011-2012)
166 leerlingen (2010-2011)
139 leerlingen (2009-2010)
91 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Frans Zieglerstraat 11
1087HN Amsterdam
telefoon (020) 314 02 80
email archipel.info@askoscholen.nl
website www.kbsdearchipel.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving Archipel is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht afkomst of religie. Het onderwijs is ontwikkelingsgericht. De persoonlijke ontwikkeling van elk kind staat centraal.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groepen 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:30
ICT 'Haal alles uit Snappet'
leerlingzorg intern begeleider, specialist passend onderwijs, ouder kind adviseur. Er kan een individueel plan worden opgesteld. Als deze plannen niet werken, komt er een zorgoverleg. Er kan dan worden geadviseerd het kind te onderzoeken/observeren door een gecertificeerd psycholoog, om zo een passende oplossing te vinden.
vreemde talen groepen 1 t/m 4 krijgen 60 minuten Engels per week. Groepen 5 t/m 8 krijgen 90 minuten Engels per week
huiswerk vanaf groep 3 tot en met groep 8 wordt er met enige regelmaat huiswerk meegegeven. Met uitzondering van de vakanties
lesmethoden Staal, Wereld in Getallen, Handschrift
meer- en hoogbegaafdheid Day a Weekschool, Verrijkingsgroep
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent, Gympedia
brede en/of culturele ontwikkeling dans, drama, literatuur, film, theater, beeldende kunst, media, musea, cultureel erfgoed, samenwerking muziekschool Amsterdam, cultuurcoordinator
religie en rituelen aandacht voor wereldreligies,
burgerschap en sociale veiligheid aandacht voor burgerschapsvorming, identiteitsbegeleider
overige bijzonderheden Programma Alternatieve Denkstrategie├źn (PAD), Doelab

Opvang

nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,- (per kind per jaar, (30 euro voor de schoolreis en 20 euro overige kosten))

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 24-07-2019