Archipel

rooms-katholiek | ontwikkelingsgericht onderwijs

265 leerlingen (2016-2017)
277 leerlingen (2015-2016)
243 leerlingen (2014-2015)
245 leerlingen (2013-2014)
218 leerlingen (2012-2013)
199 leerlingen (2011-2012)
166 leerlingen (2010-2011)
139 leerlingen (2009-2010)
91 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Frans Zieglerstraat 11
1087HN Amsterdam
telefoon (020) 314 02 80
email archipel.info@askoscholen.nl
website www.kbsdearchipel.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving Archipel is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht afkomst of religie. Het onderwijs is ontwikkelingsgericht. De persoonlijke ontwikkeling van elk kind staat centraal.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groepen 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:30
ICT 'Haal alles uit Snappet'
leerlingzorg intern begeleider
vreemde talen Groepen 1 t/m 4 krijgen 60 minuten Engels per week. Groepen 5 t/m 8 krijgen 90 minuten Engels per week.
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking muziekschool Amsterdam, vakleerkracht muziek
religie en rituelen aandacht voor wereldreligies
burgerschap en sociale veiligheid aandacht voor burgerschapsvorming

Opvang

nso aanbieder Partou en de kindersuite

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 55,- (Tweede kind 50 euro, groep 8 extra bijdragen van 50 euro voor kamp. )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018