Montessorischool De Amstel

openbaar | montessori

229 leerlingen (2018-2019)
203 leerlingen (2017-2018)
159 leerlingen (2016-2017)
111 leerlingen (2015-2016)
67 leerlingen (2014-2015)

Contact

adres Welnastraat 845
1096 GJ Amsterdam
telefoon (020) 370 67 05
email info@mkcdeamstel.nl
website mkcdeamstel.nl/
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Onderwijs

beschrijving Montessori school de Amstel is openbaar toegankelijk, ongeacht afkomst of religie. Het onderwijs is Montessori gericht wat betekent dat de behoeften van het kind centraal staan, zodat het kind zelf de controle heeft over het leerproces.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 18
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
ICT mediawijs, educatieve apps op iPad
leerlingzorg het zorgteam bestaat uit de intern begeleider, de ouder kind adviseur en de adviseur passend onderwijs. Het zorgzaam kan een 'arrangement' aanvragen wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft
vreemde talen Engels, groep 1 t/m 8, Groove Me
lesmethoden Staal, Veilig Leren Lezen, Nieuwsbegrip XL, Laat het Zien, Alles Telt, Taalzee, Pennenstreken, Rekentuin, Snappet (digitaal), Muiswerk (digitaal), Acadin (digitaal)
meer- en hoogbegaafdheid specialist hoogbegaafdheid
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Muziekschool Amsterdam en Concertgebouw
burgerschap en sociale veiligheid methode Leefstijl, groepsgesprekken met de klas, Discussiƫren Kun Je Leren
overige bijzonderheden kinderbibliotheek

Opvang

nso aanbieder Stg. Kinderopvang Watergraafsmeer (SKW)

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 65,- (euro per kind in groep 1 tot en met groep 5, 100 euro per kind in groep 6 tot en met 8, all-in)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 23-07-2019