Montessorischool De Amstel

openbaar | montessori

159 leerlingen (2016-2017)
111 leerlingen (2015-2016)
67 leerlingen (2014-2015)

Contact

adres Welnastraat 845
1096 GJ Amsterdam
telefoon (020) 370 67 05
email info@mkcdeamstel.nl
website mkcdeamstel.nl/
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Onderwijs

beschrijving Montessori school de Amstel is openbaar toegankelijk, ongeacht afkomst of religie. Het onderwijs is Montessori gericht wat betekent dat de behoeften van het kind centraal staan, zodat het kind zelf de controle heeft over het leerproces.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 18
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
ICT mediawijs, educatieve apps op iPad
leerlingzorg intern begeleider, Ouder Kind Adviseur, Adviseur Passend Onderwijs
vreemde talen Engels, groep 1 t/m 8, Groove Me
lesmethoden Staal, Veilig Leren Lezen, Nieuwsbegrip XL, Laat het Zien, Alles Telt, Taalzee, Reken Zeker (digitaal), Muiswerk (digitaal), Got it?! (digitaal), Acadin (digitaal)
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Muziekschool Amsterdam en Concertgebouw
burgerschap en sociale veiligheid methode Leefstijl, groepsgesprekken met de klas
overige bijzonderheden kinderbibliotheek

Opvang

nso aanbieder Stg. Kinderopvang Watergraafsmeer (SKW)

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 65,- (groep 6 t/m 8 35 euro extra)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-02-2018