Mijn Voorkeurslijst

Orden je voorkeurslijst: Selecteer eerst je advies om de daarbij passende scholen te zien. Voer dan je postcode in voor een eerste ordening op (fiets)afstand. Zet daarna de scholen waar je het liefste heen wil bovenaan je lijst. Denk ook goed na waar je heen wil als je wordt uitgeloot op je favoriete scholen. 

Hoe werkt het?

De voorkeurslijst wordt opgeslagen met een cookie, dus je moet het plaatsen van cookies wel toestaan (en ze niet wissen). Dit is een hulpmiddel met indicatieve informatie. Info over beschikbare brugklassen is gebaseerd op de opgave door de scholen in de Keuzegids VO. Voor de aanmelding moeten de officiële voorkeurslijstformulieren gebruikt worden, let op: deze kunnen op details afwijken van de hier gepresenteerde informatie.

Hoe lang moet mijn lijst zijn?

Zo lang mogelijk, zegt wetenschapper Bas van der Klaauw die onderzoek heeft gedaan naar loting en matching. Net zo lang tot er geen scholen meer op staan waar niet is geloot of waar je echt niet heen wil (die kun je doorstrepen). Of vorig jaar op een school is geloot kun je zien aan de dobbelsteentjes (bij 'Meer hulpmiddelen'). Een lijst zonder dobbelsteentjes bovenaan kan in principe veel korter zijn dan een lijst met veel dobbelsteentjes bovenaan. Echte zekerheid over een 'veilige' lengte bestaat niet, lotingsgegevens uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. 

Hoeveel open dagen moet ik bezoeken?

Je moet zelf bepalen waar je je prettig bij voelt. Je kunt proberen alle open dagen te bezoeken maar dat is onbegonnen werk. Selecteer de scholen die je op open dagen gaat bezoeken op basis van informatie in schoolgidsen (van de scholen zelf, te vinden via scholenpagina's op deze site), keuzegidsen en bronnen op internet. Gebruik die bronnen ook om na de open dagen je voorkeurslijst aan te vullen met reserveopties. Tip: concentreer je bij de open dagen op je voorlopige top5 (of top7) en bezoek een open dag van tenminste één school waar vorig jaar niet is geloot. 

Wat zijn de risico's?

De verwachting is dat de meeste leerlingen binnen hun top5 geplaatst worden en ruim driehonderd leerlingen daarbuiten vallen. Een lange voorkeurslijst is een manier om controle te houden op waar je (kind) terecht komt bij een slecht lotnummer. Het gekozen lotingsysteem heeft als voordeel dat het meer leerlingen op hun eerste 'echte' (niet-strategische) voorkeur plaatst dan andere onderzochte systemen. Een nadelig kenmerk is dat de pechvogels op hele lage plekken op hun voorkeurslijst terecht kunnen komen, een deel zelfs ver buiten hun top10. Verliezers hebben pure pech met een slecht lotingsnummer, ze kunnen zichzelf niets verwijten over gemaakte keuzes. 

Vragen?

Meer informatie over de functies in deze tool vind je onder de grijze bolletjes met een vraagteken. Mail bij twijfel over de getoonde gegevens of voor verbetersuggesties naar info@onderwijsconsument.nl. Vragen over schoolkeuze? Bel OCO, ma t/m vr 10.00-17.00 uur, op (020) 330 63 20.