Mijn Voorkeurslijst

Orden je voorkeurslijst: Selecteer eerst je advies om de daarbij passende scholen te zien. Voer dan je postcode in voor een eerste ordening op (fiets)afstand. Zet daarna de scholen waar je het liefste heen wil bovenaan je lijst. Denk ook goed na waar je heen wil als je wordt uitgeloot op je favoriete scholen. 

Hoe werkt het?

De voorkeurslijst wordt opgeslagen met een cookie, dus je moet het plaatsen van cookies wel toestaan (en ze niet wissen). Dit is een hulpmiddel met indicatieve informatie. Info over beschikbare brugklassen is gebaseerd op de opgave door de scholen in de Keuzegids VO. Voor de aanmelding moeten de officiële voorkeurslijstformulieren gebruikt worden, let op: deze kunnen op details afwijken van de hier gepresenteerde informatie.

Hoe lang moet mijn lijst zijn?

De Amsterdamse VO-scholen geven een ‘plaatsingsgarantie’ indien een voldoende lange voorkeurslijst wordt ingeleverd. De vereiste lengte verschilt per basisschooladvies: 4 voor vmbo-b, vmbo-b/k of vmbo-k (met of zonder lwoo); 6 voor vmbo-t of vmbo-t/havo; 12 voor havo, havo/vwo of vwo. Het aantal verschillende scholen telt, niet het aantal (profiel)klassen.

Wat zijn de risico's?

De verwachting is dat de meeste leerlingen binnen hun top 5 geplaatst worden en 2,5% a 3% daarbuiten. Het gekozen lotingsysteem heeft als voordeel dat het meer leerlingen op hun eerste 'echte' (niet-strategische) voorkeur plaatst dan andere onderzochte systemen. Een nadelig kenmerk is dat leerlingen met een slecht lotnummer laag of zelfs onderaan hun voorkeurslijst terecht komen. Het kan ook gebeuren dat een leerling van de school van 1e voorkeur wordt verdrongen door een leerling met een sterker lotnummer, terwijl het voor die leerling geen 1e voorkeurschool was. Verliezers hebben pure pech met een slecht lotnummer, ze kunnen zichzelf niets verwijten over gemaakte keuzes.

Vragen?

Meer informatie over de functies in deze tool vind je onder de grijze bolletjes met een vraagteken. Mail bij twijfel over de getoonde gegevens of voor verbetersuggesties naar info@onderwijsconsument.nl. Vragen over schoolkeuze? Bel OCO, ma t/m vr 10.00-17.00 uur, op (020) 330 63 20.