Ontwikkeling

Wat leer je op school? Hoe mag je verwachten dat de ontwikkeling verloopt?


 • Hoe kan mijn kind alsnog overgaan of een leerachterstand inhalen?

  Twijfelt u of uw kind kan overgaan? Of maakt u zich zorgen over zijn ontwikkeling? Neem dan contact op met de leerkracht of klassenmentor van uw kind.

 • Mijn kind heeft een leerachterstand op de basisschool, wat nu?

  Heeft uw kind een leerachterstand op de basisschool? Dan maakt de leerkracht een plan van aanpak om dit in de klas weg te werken.

 • Wat betekent zittenblijven of doubleren voor uw kind?

  Soms besluiten leerkrachten of docenten dat een leerling moet zittenblijven vanwege een achterstand in leerresultaten en/of ontwikkeling.

 • Moet mijn kind een klas overslaan?

  Als een kind sneller leert dan leeftijdgenoten kan het in sommige gevallen een klas overslaan. Dit heet ook wel versnellen.

 • Wat leert mijn kind op het sbo (speciaal basisonderwijs)?

  Kinderen leren op het sbo hetzelfde als op een reguliere basisschool, omdat het sbo onder dezelfde wet valt: Wet op Primair Onderwijs (WPO).

 • Wanneer is mijn kind klaar voor groep 3?

  In groep 2 maken leerkrachten een inschatting of het kind klaar is voor groep 3, of dat kleuterverlenging noodzakelijk is.

 • Wat is hoogbegaafdheid?

  Vaak wordt hoogbegaafdheid gelijkgesteld aan hoge intelligentie, maar hoogbegaafdheid is meer dan een hoog IQ. Het is ook aanleg, gedrag en persoonlijkheid.

 • Tips aan ouders voor 10-minutengesprek

  Nuttige tips voor het 10-minutengesprek zijn een goede voorbereiding en vragen stellen. Vraag het gespreksverslag op en maak eventueel een vervolgafspraak.

 • Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK)

  De Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK) is een hulpmiddel voor leerkrachten om de woordenschat van leerlingen in de onderbouw uit te breiden.

 • Schade door studievertraging

  Waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Ook in het onderwijs. Schade door studievertraging is in sommige gevallen te verhalen bij de school.


 • Vordering


  Leerinhoud basisschool


  Lezen


  Leerinhoud voortgezet onderwijs

  • Basislijst Schooltaalwoorden vmbo

   De Basislijst Schooltaalwoorden vmbo bestaat uit 1.600 woorden. Het is een hulpmiddel voor docenten om aandacht te besteden aan deze woorden.