OCO werkt samen met…

OCO werkt samen met verschillende organisaties in Amsterdam en met landelijke organisaties.  We zetten de belangrijkste voor u op een rij.

Amsterdamse partners

Gemeentelijke Kinderombudsman

Kinderen en hun ouders kunnen terecht bij de Gemeentelijke Kinderombudsman in Amsterdam als ze ontevreden zijn over iets wat de gemeente Amsterdam doet of juist niet doet. De Kinderombudsman neemt deze klachten in behandeling, zowel met het oog op verbetering van de individuele situatie als om te komen tot verbetering van de werkwijze van de gemeente. Ook kan de Kinderombudsman op eigen initiatief onderzoek doen.
OCO werkt samen met de Kinderombudsman in de signalering van knelpunten waar kinderen en hun ouders tegen aan lopen. Ook werken OCO en de Kinderombudsman samen aan een goede afhandeling van individuele klachten.

Jeugdplatform Amsterdam

Jeugdplatform Amsterdam geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Amsterdam over jeugdhulp en passend onderwijs. Onderdeel van het jeugdplatform is een adviesgroep van ouders en jongeren.

OCO werkt samen met Jeugdplatform Amsterdam in de signalering en belangenbehartiging op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp en gezamenlijke bijeenkomsten. Een aantal voorbeelden van samenwerking zijn:

OBA

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) heeft veel bibliotheken in de stad en organiseert activiteiten voor kinderen, jongeren en ouders op het terrein van cultuur en lezen. OCO werkt met de OBA samen in de voorlichting aan ouders en leerlingen over het Amsterdamse Onderwijs. Zo organiseert OCO spreekuren in de OBA Osdorp in Nieuw-West en OBA Bijlmerplein in Zuidoost. In de agenda van OCO vindt u de data en locaties van de spreekuren.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

In Amsterdam zijn er twee samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, één voor basisonderwijs en één voor voortgezet onderwijs. In deze organisaties werken scholen samen om te zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben.

OCO werkt op verschillende manieren samen met de samenwerkingsverbanden. Bij individuele situaties waarin ouders of leerlingen dreigen vast te lopen kijkt OCO soms, met instemming van ouders, samen met een adviseur van het samenwerkingsverband naar oplossingen. Ook bespreekt OCO signalen van de helpdesk over passend onderwijs en denkt OCO mee over het laten aansluiten van beleid bij de behoeften van ouders.

Stichting Studiezalen

Stichting Studiezalen richt zich op huiswerkondersteuning, lifecoaching en talentontwikkeling voor leerlingen van de basisschool, het voortgezet onderwijs en studenten. Het doel is dat deze leerlingen zich in hun eigen tempo veilig kunnen ontwikkelen en hun zelfvertrouwen vergroten. Hiervoor zetten tientallen pedagogen, docenten en mensen uit het bedrijfsleven zich dagelijks in, op 29 locaties in Amsterdam en Zaandam. U kunt uw kind aanmelden voor een plek bij Studiezalen. Houd wel rekening met een wachtlijst.

VSA

Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) zet zich in voor een vrije schoolkeuze voor ouders en leerlingen bij de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs in Amsterdam. Dit doet VSA sinds 2018.
OCO en VSA werken samen rondom de signalering, voorlichting en ondersteuning van ouders over de loting en matching in Amsterdam.

Landelijke partners

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is een landelijke organisatie voor alle ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs biedt ouders informatie en advies en vertegenwoordigt ouders in landelijke overleggen.
OCO werkt op verschillende manieren met Ouders & Onderwijs samen. We wisselen kennis uit over lokale en landelijke ontwikkelingen. De helpdesk van OCO en Ouders & Onderwijs verwijzen naar elkaar voor de best passende informatie. We werken samen om specifieke knelpunten landelijk onder de aandacht te brengen. We organiseren gezamenlijke bijeenkomsten voor ouders en oudergroepen.
OCO is lid van de Ouderadviesraad van Ouders & Onderwijs.

Een aantal voorbeelden van recente samenwerking zijn:

Balans

Vereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dit doet Balans door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap.
OCO werkt samen met Balans in afstemming van de informatievoorziening voor ouders en in landelijke belangenbehartiging.