Mediacollege Amsterdam (Ma)

School voor lwoo, vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t

Contact

contactpersoon dhr. P. Nass (decaan), dhr. P. Pranger (directeur)
adres Dintelstraat 15
1078 VN Amsterdam
telefoon (020) 850 96 90
email info@ma-web.nl
website www.ma-web.nl
bestuur Stichting Media Amsterdam

Aanmelding

opendagen geen open dagen meer
voorrangsregels geen voorrangsregels
toelating intake verplicht en bepalend of school op voorkeurslijst gezet mag worden, criteria bij intake: creatief talent, affiniteit met mediavakken en geschiktheid werken in open leerruimtes

Onderwijs

onderwijsconcept eigen concept, vakschool met aandacht voor grafimedia
denominatie algemeen bijzonder
profielen media, vormgeving & ict
bijzonderheden onderbouw: taaldomein (Nederlands, Engels en Duits), exactdomein (rekenen, wiskunde en NaSk), domein mens & maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, verzorging, maatschappijleer, filosofie en economie), domein media, vormgeving & ICT (creatieve vakken, computervaardigheden, handvaardigheid en ontwerpen); bovenbouw: domein media, vormgeving & ICT (modules audiovisuele vormgeving, 2D en 3D vormgeving, ICT en interactief vormgeven)
rooster 08:30, 60 min (grafimedialessen 120 min)

Leerlingen

leerlingenaantal 299 (2015-2016)
herkomst duo (gemeente niveau) 88% uit Amsterdam
2% uit Amstelveen
1% uit Oostzaan
1% uit Haarlemmermeer
1% uit De Ronde Venen

Brugperiode

duur en indeling brugperiode twee jaar; 2x24 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x27 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo
studiebegeleiding (verplichte) steunles bij onvoldoende resultaten

Zorg

zorgaanbod remedial teacher
screening cito-toetsen
training faalangstreductie, sociale vaardigheid, agressieregulatie
dyslexie dyslexiecoach, dyslexieprotocol, dyslexiepas, lotgenotencontact

Voorzieningen

schoolgebouw gerenoveerd historisch pand met moderne technische voorzieningen, aparte grafimedialokalen voor onderbouw en bovenbouw, lokalen per leerdomein, infotheek, geen fietsenstalling
bereikbaarheid tram 4, 12 en bus 65
veiligheid kluisjescontrole, veiligheidscoördinator
kantine belegde broodjes, fruit

Extra

ouderbijdrage 2017-2018 € 286 (inclusief kamp/excursie 120 euro, borg boeken 75 euro, borg kluisje 16 euro en materialen 75 euro, kamp/excursie hogere leerjaren tussen 100 en 180 euro)
buitenschools sportdagen, schoolfeesten, tekenlessen buiten school
excursies (culturele) uitjes, kamp
inzet leerlingen schoolwacht (leerlingen houden toezicht in kantine en gangen en voorkomen buurtoverlast)

Kwaliteit

inspectieoordeel vmbo-b, vmbo-k voldoende en vmbo-g voldoende
schoolklimaat in 2017-2018 6,5 (pesten 6,2)
leerlingoordeel in 2017-2018 6,3 (mening telt 6,0)
ouderoordeel in 2017-2018 7,4 (aanrader 7,2)

Eindexamen

vmbo driejaarsgem. 2016-2018 95.2% geslaagd van 228 kandidaten
vmbo-b laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Nederlandse taal 6.5 (73 deelnemers in drie jaar)
vmbo-b hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal 7.4 (73 deelnemers in drie jaar)
vmbo-k laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 natuur- en scheikunde I 5.9 (97 deelnemers in drie jaar)
vmbo-k hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal 6.9 (97 deelnemers in drie jaar)
vmbo-g laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Nederlandse taal 6.1 (58 deelnemers in drie jaar)
vmbo-g hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal 7.1 (58 deelnemers in drie jaar)

laatst aangepast op 26-04-2019