Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

School voor vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, havo, vwo (atheneum)

Contact

contactpersoon mw. Greetje Kloosterman (deelschoolleider onderbouw), mw. Saskia Grotenhuis (directeur-bestuurder)
adres Gulden Kruis 5
1103 BE Amsterdam
telefoon (020) 690 90 50
email info@openschoolgemeenschapbijlmer.nl
website www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl
bestuur Stichting Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Aanmelding

opendagen geen open dagen meer
voorrangsregels voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen en kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur
toelating school streeft naar evenwichtige verdeling adviezen per klas; in bijzondere gevallen overleg over geschiktheid voor onderwijs in heterogene groep

Onderwijs

onderwijsconcept eigen concept, ontwikkelingsgericht, samen leren en samen werken, hoofd, hart, handen
denominatie openbaar
profielen economie & ondernemen
produceren, installeren & energie
zorg & welzijn
bijzonderheden academische opleidingsschool; les begint en eindigt in kring; kunstklas in vmbo-t, sportactieve school met sportklas in vmbo-t (met examenvak LO-2) en keuzevak BSM (Bewegen Sport en Maatschappij) in havo; ict-rijke school, vanaf tweede leerjaar Fast Lane English (havo en vwo); onderzoeks- en examenvakken havo & vwo: informatica, drama, onderzoekend leren, NLT (natuur, leven techniek); twee fasen vwo; samenwerking met AMC en HvA-opleiding verpleegkunde
rooster 08:30, 60 min (vaste tijden onderbouw)

Leerlingen

leerlingenaantal 1570 (2015-2016)
herkomst duo (gemeente niveau) 76% uit Amsterdam
12% uit Diemen
5% uit Ouder-Amstel
5% uit De Ronde Venen
1% uit Almere

Brugperiode

duur en indeling brugperiode twee jaar; 13x28 vmbo-b, vmbo-b/k, vmbo-k, vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo, vwo
bijzonderheden brugperiode alle niveaus twee jaar lang samen in brugklas, havo en vwo leerlingen ook nog derde leerjaar bij elkaar
huiswerkbegeleiding huiswerkklas (20 euro borg voor aanwezigheid)

Zorg

zorgaanbod orthopedagoog, OSB wisselklas (kortdurend traject versterking schoolse vaardigheden), verzuimbegeleiding GGD
training faalangstreductie, sociale vaardigheid
dyslexie dyslexiepas, extra tijd bij toetsen

Voorzieningen

schoolgebouw sporthal, fitness, vmbo-practicumlokalen, sciencelab, theaterzaal, muziekpaviljoen
bereikbaarheid bus 41, 47 en 66, metro en trein Bijlmer en Ganzenhoef
veiligheid zes kleine deelscholen
kantine gezonde broodjes, snoep

Extra

ouderbijdrage 2017-2018 € 230 (inclusief werkweek brugklas 140 euro)
buitenschools OSBbreed: Topscore, leerorkest, samenwerking met Muziekschool Zuidoost en Jeugdtheaterschool, toneelgroep Amsterdam
excursies film, theater, concert, themaweek, stageweek, werkweek, Berlijn, Londen, Rome, Sevilla, Ardennen, wintersportreis sportklas
inzet leerlingen leerlingmediators

Kwaliteit

inspectieoordeel vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, havo en vwo voldoende
leerlingoordeel in 2013-2014 7,1
ouderoordeel in 2014-2015 7,5 (aanrader 7,5)

Eindexamen

vmbo-b hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal 7.8 (73 deelnemers in drie jaar)
vmbo-b laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 aardrijkskunde 6.0 (12 deelnemers in drie jaar)
vmbo-k hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 economie 7.0 (87 deelnemers in drie jaar)
vmbo-k laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 aardrijkskunde 5.5 (32 deelnemers in drie jaar)
vmbo-t hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal 6.9 (434 deelnemers in drie jaar)
vmbo-t laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Duitse taal 5.3 (124 deelnemers in drie jaar)
havo hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 wiskunde B 7.2 (31 deelnemers in drie jaar)
havo laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Franse taal en literatuur 5.3 (47 deelnemers in drie jaar)
vwo hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal en literatuur 6.9 (65 deelnemers in drie jaar)
vwo laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Duitse taal en literatuur 5.6 (44 deelnemers in drie jaar)
vmbo driejaarsgem. 2016-2018 91.9% geslaagd van 704 kandidaten
havo driejaarsgem. 2016-2018 85.2% geslaagd van 311 kandidaten
vwo driejaarsgem. 2016-2018 86.2% geslaagd van 65 kandidaten

laatst aangepast op 21-03-2019