Vossius Gymnasium

School voor vwo (gymnasium)

Contact

contactpersoon mw. Sita Remesar (conrector onderbouw), dhr. Jan van Muilekom (rector)
adres Messchaertstraat 1
1077 WS Amsterdam
telefoon (020) 662 09 34
email vossius@vossius.nl
website www.vossius.nl
bestuur Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
twitter @Het_Vossius_Gym

Aanmelding

opendagen nog geen open dagen bekend
voorrangsregels geen voorrangsregels

Onderwijs

onderwijsconcept regulier
denominatie openbaar
bijzonderheden onderbouw: cultuurgeschiedenis (brugklas), META (programma voor meergetalendeerden); bovenbouw: Geo Future, kunstmodules (fotografie, film, dans), module psychologie & module recht (profielen C&M en E&M), extra cursussen (Chinees, Spaans, programmeren, zelfverdediging, theatertechniek), honoursprogramma; examenvakken: filosofie, muziek, Kunst Beeldend, wiskunde D; certificaten: Delf (Frans), Goethe (Duits), Cambridge English (CAE of CPE)
rooster 08:30, 45 min

Leerlingen

leerlingenaantal 831 (2015-2016)
herkomst duo (gemeente niveau) 76% uit Amsterdam
11% uit Amstelveen
4% uit Ouder-Amstel
3% uit Haarlemmermeer
3% uit De Ronde Venen

Brugperiode

duur en indeling brugperiode geen brugperiode; 5x28 vwo (gymnasium)
huiswerkbegeleiding twee middagen per week huiswerkklas
studiebegeleiding individuele coaching op studieaanpak; hulplessen Frans, Engels, Duits, Nederlands, Latijn, Grieks en wiskunde

Zorg

zorgaanbod remedial teacher, pubercoach, verzuimbegeleiding GGD
screening Diataaltoets, CBO-onderzoek
training organiseren, memoriseren, weerbaarheid, faalangstreductie, metacognitieve vaardigheden

Voorzieningen

schoolgebouw monumentaal pand, practicumlokalen, mediatheek, muziekstudio's, twee gymzalen, aula met theaterpodium
bereikbaarheid tram 4, 5 en 12, bus 65 en 612, metro 50 en 51, dichtbij Station Rai
kantine warme snacks en vers belegde broodjes, automaten met frisdrank

Extra

ouderbijdrage 2018-2019 € 363 (inclusief kosten excursies 115 euro, voorschot activiteiten 90 euro, algemene ouderbijdrage 65 euro, bijdrage schoolfonds 75 euro, bijdrage oudervereniging 5 euro en kluisverhuur 13 euro)
buitenschools filmworkshops, schoolorkest, theaterproducties, Café Chantant, Vossius Latinjazz Bigband, Jazzkoor Vossius Vocals, schoolkrant Vulpes, programmeerclub, theatertechniekclub, vrijdagmiddag sportinstuif, zelfverdediging, debatclub, European Youth Parliament
excursies vakgerichte excursies; onderbouw: introductiekamp in Groningen en Brabant, Maastricht, zeilkamp; bovenbouw: Europese reizen naar York, Parijs, Berlijn, Barcelona, Kreta, Rome
inzet leerlingen ouderejaarsmentoren, De Bond voor sporttoernooien en feesten, leerlingklankbordgroepen, peer coaching, bijles door vijfde en zesde klassers, leerlingassistenten bij betavakken

Kwaliteit

inspectieoordeel vwo voldoende
schoolklimaat in 2015-2016 7,6 (pesten 6,7)
leerlingoordeel in 2017-2018 6,7 (mening telt 6,2)
ouderoordeel in 2017-2018 8,2 (aanrader 8,4)

Eindexamen

vwo driejaarsgem. 2016-2018 96.3% geslaagd van 374 kandidaten
vwo laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 economie 6.0 (131 deelnemers in drie jaar)
vwo hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 wiskunde B 7.9 (225 deelnemers in drie jaar)

laatst aangepast op 21-03-2019