Bredero Mavo

School voor lwoo, vmbo-t, havo
tweetalig vmbo-t en tweetalig havo

Contact

contactpersoon dhr. D. Koolmoes (contactpersoon brugklas), mw. T. Jegen (schooldirecteur)
adres Gare du Nord 5
1022 LD Amsterdam
telefoon (020) 579 72 30
email info@brederomavo.vova.nl
website www.brederomavo.nl
bestuur Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)
twitter @BrederoMavo

Aanmelding

opendagen geen open dagen meer
voorrangsregels geen voorrangsregels

Onderwijs

onderwijsconcept regulier, ondernemend leren midden in de samenleving
denominatie openbaar
bijzonderheden examenvakken: vmbo-t: tekenen, sport (LO2), examenvak ITTL (informatietechnologie voor de theoretische leerweg); havo: tekenen, informatica; samenwerking: doorlopende leerlijnen naar mbo in gebouw
rooster 08:30, 50 min

Leerlingen

leerlingenaantal 323 (2015-2016)
herkomst duo (gemeente niveau) 97% uit Amsterdam
2% uit Landsmeer
1% uit Amstelveen
0% uit Oostzaan
0% uit Waterland

Brugperiode

duur en indeling brugperiode twee jaar; schooladviezen vmbo-t met en zonder lwoo en vmbo-t/havo: 3x24 mavo/havo, 3x24 tweetalig mavo/havo, 1x24 sportklas mavo/havo, 1x24 tweetalige sportklas mavo/havo
studiebegeleiding keuzewerktijd uren voor probleemvakken, steunles voor rekenen en taal

Zorg

zorgaanbod remedial teacher, verzuimbegeleiding GGD
screening lees- en spellingsproblemen, rekenen
training faalangstreductie, agressieregulatie, sociale vaardigheid
dyslexie dyslexiepas, extra tijd voor (luister)toets, eventueel in grootschrift, kleur of via Daisyspeler, dispensatie op spelfouten, gebruik spellingscontrole toegestaan, remedial teacher

Voorzieningen

schoolgebouw samen met mbo-opleidingen in nieuw schoolgebouw (2012), ict-laboratorium, Contact Punt voor de buurt
bereikbaarheid bus (halte Buikslotermeerplein) 34, 37 , 38, 105, 109, 110, 118, 125, 311
veiligheid camera's, hekken, kluisjescontrole, surveillance
kantine luxe broodjes, fruit

Extra

ouderbijdrage 2017-2018 € 200 (inclusief wendagen eerste klas 100 euro, werkweken derde en vierde klas 290 euro extra, wintersport derde en vierde jaar 480 euro extra)
buitenschools Topscore, sportdagen, schaatsen, streetdance
excursies Artis, Nemo, bezoek bedrijf of vervolgopleiding, werkweken eerste jaar in Nederland, derde jaar in Ardennen, vierde jaar in Berlijn, derde en vierde jaar skireis (facultatief)

Kwaliteit

inspectieoordeel vmbo-t voldoende, havo nog geen oordeel
schoolklimaat in 2017-2018 6,8 (pesten 6,6)
leerlingoordeel in 2017-2018 6,3 (mening telt 5,4)
ouderoordeel in 2017-2018 8,2 (aanrader 8,6)

Eindexamen

vmbo driejaarsgem. 2016-2018 97.6% geslaagd van 204 kandidaten
vmbo-t laagste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 natuur- en scheikunde II 6.0 (57 deelnemers in drie jaar)
vmbo-t hoogste cijfer CE driejaarsgem. 2016-2018 Engelse taal 7.0 (204 deelnemers in drie jaar)

laatst aangepast op 23-02-2019