Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA)

Polderweg 3
1093 KL A msterdam
(020) 597 98 88
www.msa.nl

denominatie algemeen bijzonder
bestuurders dhr. Alle van Steenis (bestuurder), mw. Martine Brendel (bestuurssecretaris), mw. Marianna Marschall (bestuurssecretariaat)
toezichthouders dhr. Arne Grimme (voorzitter), dhr. Léon Bobbe (vicevoorzitter), dhr. Adriaan Dönszelmann, dhr. Martijn Meeter, mw. Juliette Walma van der Molen, mw. Fawzia Nasrullah
leden gmr niet vermeld op de bestuurswebsite
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs van de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS)
externe vertrouwenspersoon mw. Sonja List (te bereiken via
06-16148484 of sonjalistbv@gmail.com)
klachtenregelement

klachtenreglement (d.d. 2010)


jaarverslagen

jaarverslag 2013-2014

jaarverslag 2012-2013

jaarverslag 2011-2012

jaarverslag 2015

jaarverslag 2016

jaarverslag 2017