Nieuwe Schoolvereniging

Van de Veldestraat 3
1071 CW A msterdam
(020) 662 37 54
www.cornelisvrij.nl/wp/schoolbestuur/

denominatie algemeen bijzonder
bestuurders mw. Imke van de Heuvel (voorzitter), mw. Mariza Schermers-Toufexi (personeel), dhr. Michiel van Hemert (penningmeester), mw. Juno Brouwer (secretaris, communicatie), dhr. Cedric Katsman (ICT), dhr. Gert Jan Munneke (verbouwing)
toezichthouders niet vermeld op de bestuurswebsite
leden gmr personeelsgeleding: mw. Annemiek van Hardeveld, mw. Kim Drenthen, dhr. Vincent van Muijden; oudergeleding: dhr. Serge van Lier, mw. Janine Tempelier, mw. Jennifer Ross-Murphy
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs van de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS)
externe vertrouwenspersoon dhr. Aart Nolen (te bereiken via
06-55883285 of a.nolen@lijnbaan-amsterdam.nl)
klachtenregelement

klachtenreglement (d.d. 01-06-2015)


jaarverslagen

jaarverslag 2009

jaarverslag 2014