brin,type,naam_voorv,naam,lange_naam,naam_alternatief,bestuur,richting,denominatie,straat,huisnr,pc,plaats,telefoon,lat,lon,stadsdeel,website,email,schoolgebouw,bereikbaarheid,ict_hardware,ict_netwerk,ict_gebruik,ict_inzage_ouders,veiligheid,kantine,buitenschools,excursies,voorrangsregels,duur_brugperiode,indeling_brugperiode,rooster,huiswerklast,huiswerkbegeleiding,studiebegeleiding,bijzonderheden_brugperiode,inzet_leerlingen,toelating,onderwijsconcept,soort_onderwijs,soort_onderwijs_extra,sector_economie,sector_techniek,sector_landbouw,sector_zorg_en_welzijn,sector_intersectoraal_programma,algemene_beschrijving,onderwijs_bijzonderheden,zorgaanbod,zorg_screening,zorg_training,zorg_dyslexie 30GC,vo,Het,"4e Gymnasium","Het 4e Gymnasium",,40586,bijzonder,"algemeen bijzonder",Archangelweg,4,"1013 ZZ",Amsterdam,0205849010,52.393445,4.872641,West,http://www.het4egymnasium.nl,info@het4egymnasium.nl,"nieuwbouw (2016, architectenbureau Paul de Ruiter), centrale hal geschikt voor bijeenkomsten, dubbele sporthal op bovenste verdieping, fitnessruimte, theaterstudio, muziekstudio’s, mediatheek, filmzaal, filmlokaal met montagecomputers","bus 22 en 48, veerpont vanuit NDSM naar Westerdoksdijk","ca 180 laptops",,,,veiligheidscoördinator,"Gouden standaard (Voedingscentrum), van iedere consumptie ook gezondere variant aangeboden: bijvoorbeeld naast witte ook bruine broodjes","sporttoernooien, schaatsexcursie, bèta-activiteiten: wiskunde wedstrijden, biologie olympiade, techniekclub; cultuuractiviteiten: muzieksalon, open podium, schooltoneel, avond van de film, kunstclub, debatclub, dokaclub, bioscoop, filmclub, schaakclub","klas 1 introductieweek, klas 2 zomerkamp, klas 3 herftstkamp Ardennen, klas 4 Ieper (WO-I) en moderne vreemde talenreis naar Berlijn, Londen of Parijs, klas 5 Rome","geen voorrangsregels","geen brugperiode","5x28 vwo (gymnasium)","08:30, 45 min (afgewisseld met blokuren van 90 minuten)",,"huiswerkgroep met huiskamer, huiskamerbegeleider en steunles door bovenbouwleerling",,"stamlokaal tijdens eerste semester eerste klas, zittenblijven niet mogelijk in eerste klas","ouderejaarsmentoren, steunles en huiswerkbegeleding door ouderejaars (of studenten, tegen kleine vergoeding)",,"regulier, projectmatig werken","vwo (gymnasium)",,,,,,,,"onderbouw: beeldende vorming, muziek, sterrenkunde, Fast Lane English (t/m 5e klas); examenvakken: film, filosofie, drama, wiskunde C, wiskunde D; certificaten: Cambridge English","verzuimbegeleiding GGD","spelling en leesvaardigheid","faalangstreductie, studievaardigheid","taalcoördinator, extra tijd bij toetsen, remedial teacher" 17VF02,vo,,"ABC Noorderlicht","Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht","De Rosa",42621,bijzonder,interconfessioneel,"Rode Kruisstraat",14,"1025 KN",Amsterdam,0206369591,52.39486,4.930971,Noord,http://www.abcnoorderlicht.nl,info@abcnoorderlicht.nl,"nieuwbouw (2017, architecten Michael Bol, Ivo van den Thillart, MVBDA), overdekte 'plaza' als ontmoetingsplein met daaromheen praktijklokalen, boven theorielokalen","loopafstand vanaf metrostation Noord, metro 52",,,"huiswerk, cijfers en absentie in Magister",,"vier conciërges, pestprotocol, geen foto’s of filmpjes","gouden Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum, fruitsalade, gezonde broodjes, koud watertap",Topscore,"schoolkamp in eerste en derde leerjaar","geen voorrangsregels","twee jaar","4x18 vmbo-b (met en zonder lwoo) en vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 5x22 vmbo-k (met en zonder lwoo)","08:30, 50 min",,"wekelijks uur huiswerkklas en studievaardigheden in lesrooster eerste leerjaar","ondersteuning Nederlands en rekenen",,leerlingenraad,,"regulier, kennisoverdracht en zelfstandigheid","lwoo,vmbo-b,vmbo-k,vmbo-g",,,,,"verzorging,",,,"onderbouw: beeldende vorming, nieuwsbegrip, informatica, talentuur, verzorging, drama, carrousel met vijf beroepsroutes; bovenbouw: sector zorg & welzijn met drie beroepsroutes (fancy fashion, excellent events en human health), sector economie & ondernemen met twee beroepsroutes (cash & catering of building business); gecertificeerde sportactieve school","remedial teacher, orthopedagoog, pime-docent (partners in minderheden educatie)","taalzwakke leerlingen","faalangstreductie, agressieregulatie","dyslexie-, taalontwikkelingsstoornis- (tos) of dyscalculiekaart" 17YS13,vo,,"AICS (VO)","Amsterdam International Community School (AICS VO)",AICS,40586,bijzonder,"algemeen bijzonder","Prinses Irenestraat",59,"1077 WV",Amsterdam,0205771240,52.34159851074219,4.8698601722717285,Zuid,http://www.aics.espritscholen.nl,info@aics.espritscholen.nl,"voormalig kantoorgebouw","tram 5, bus 15, 165, 166, 171, 176, 199, 310, vlakbij metro- en treinstation Zuid","smartboards, all MYP3 and above students required to bring own ICT device","Magister for child attendance, Moodle, ManageBac, wifi",,,"camera's, kluisjes, receptie, conciërges","kleine kantine, school stimuleert ouders gezond lunchpakket mee te geven","THIMUN (The Hague Model United Nations), science club, yearbook","zeilweek, survival week, city break",,,,"08:30, 45 min",,"mediatheek open na schooltijd voor huiswerk, altijd studiebegeleiding aanwezig","in programma's en zorg geïntegreerde multiple intelligence",,"peer mediation, student council","toegankelijk voor kinderen van expats, ook plaatsen in het IB-Diploma programma beschikbaar voor Nederlandse leerlingen tussen zestien en achttien jaar met havo-diploma of bevorderd naar vwo-5","internationaal, internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs (IGVO)",,"primary school curriculum (IPC) // IB middle years programme // IB diploma programme",,,,,,,"IB MYP: language A (English and Dutch); language B (English, Dutch, French, German and Spanish); mathematics; the arts (visual arts, music and drama); sciences (integrated science, physics, chemistry and biology); physical and health education; humanities (geography and history); design (product and digital)","school counsellor, career counsellor, special needs specialist, student support, confidential care person",taalachterstand,, 19XY,vo,,"Amstelveen College","Amstelveen College",,42530,openbaar,openbaar,Sportlaan,27,"1185 TB",Amstelveen,0203039999,52.29168,4.846066,,http://www.amstelveencollege.nl,info@amstelveencollege.nl,"nieuw schoolgebouw geopend in september 2013 met ruime aula, sporthal, science laboratoria en drama- en muzieklokalen met aparte oefenruimtes",,,,,"absentie en cijfers","kluisjes, pestprotocol en aandacht voor cyberpesten","mix gezond en minder gezond","jaarlijks toneelstuk, om het jaar musical","reizen naar Europese steden, Romereis gymnasium",,"twee jaar","mavo, mavo/havo, havo/vwo, atheneum, ACe-gymnasium","08:30, 60 min","een uur per dag",,,"30% leerlingen uit mavo/havo-brugklas stroomt door naar havo",ouderejaarsmentoren,,"regulier, kennis- en vaardighedengericht","vmbo-t,havo,vwo (atheneum),vwo (gymnasium)",,"handel en administratie,","grafische techniek,",,,,,"plusprofielen: sport, expressie, bètatalent, ondernemerschap; onderbouw: informatica, handvaardigheid, drama, muziek, digikunde, sport en oriëntatie, modulair ondersteuningsprogramma kernvakken; examenvakken: Spaans, bewegen, sport & maatschappij (BSM), wiskunde D, tekenen; certificaten: Cambridge English, DELE (Spaans)",leerlingbegeleider,"taalvaardigheid en rekenvaardigheid","faalangst, examen, sociale vaardigheden","begeleiding leesstrategie, spelling en grammatica" 02AP,vo,Het,"Amsterdams Lyceum","Het Amsterdams Lyceum",,26898,bijzonder,"algemeen bijzonder",Valeriusplein,15,"1075 BJ",Amsterdam,0205747744,52.35129928588867,4.8648200035095215,Zuid,http://www.amsterdamslyceum.nl,het@amsterdamslyceum.nl,"gerenoveerd monumentaal gebouw, glas-in-loodramen, ondergrondse gymzaal, sportvelden op Olympiaplein, nieuwe kantine","tram 2, bus 15, 145, 170, 172","computers in de mediatheek",,,,anti-pestprotocol,"broodjes en eenvoudige snacks","muziekavond, pop & poëzieavond, toneelweek, sport- en artistieke interlyceale, muziekensemble, schoolkrant HALO, roeiclub Drietand, videoclub, fotoclub, etsclub, schaakclub, debatclub, theater- en dansklas (252 euro kosten)","werkweek in schoolbuitenhuis Wolkenland, theater, versterkte talen naar taalgebied, Romereis, uitwisselingen met (o.a.) New York, St. Petersburg, Sevilla, Praag, IJsland en Venetië","voorrang voor kinderen van personeel dat op 1 augustus 2010 in dienst was bij het schoolbestuur","een jaar","6x29 vwo (atheneum en gymnasium)","08:30, 50 min",,"deelname huiswerkklas mogelijk","taal- en rekenondersteuning, inloopspreekuur, studie-uren onder toezicht bij onvoldoendes (klas 4 en 5)","versterkte talenklassen (uitbreiding van de reguliere VWO-opleiding), gymnasium begint in tweede leerjaar","opgeleide vertrouwensleerlingen",,regulier,"vwo (atheneum),vwo (gymnasium)",,,,,,,,"onderbouw: basis natuurwetenschappen, muziek, informatiekunde, projecten (filosofie, geschiedenis stad Amsterdam, kunst, muziekgeschiedenis), versterkte talen (Spaans, Engels, Italiaans, Chinees); bovenbouw: extra Frans; examenvakken: filosofie, handvaardigheid, informatica, management & organisatie, tekenen, Natuur, Leven en Technologie (NLT), Spaans, wiskunde C, wiskunde D; certificaten: DELF (Frans), Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), Cambridge Certificate of Proficiency in English, Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS)",,"taal en rekenen","faalangstreductie, sociale vaardigheid, examenvrees (bovenbouw)","ondersteuningswerkgroep dyslexie en dyscalculie, extra tijd bij toetsen, remedial teacher" 24YR,vo,De,"Amsterdamsche School","De Amsterdamsche School",,90309,particulier,particulier,"Speerstraat ",6,"1076 XN",Amsterdam,0206254690,52.349169,4.862269,Zuid,http://www.amsterdamscheschool.nl,info@amsterdamscheschool.nl,"monumentaal pand in hartje Amsterdam, gym in sportzaal Marnixbad","tram 1, 2, 5, 13, 17 en bus 170",,,,,"veilig schoolklimaat: kleinschalig (geen pasjes en dergelijke), betrokken en korte lijnen tussen leerling-ouders-school, streng beleid ten aanzien van blowen, spijbelen en wangedrag","ChillRoom met muziek en bioscoop- en vliegtuigstoelen, keuken ook voor leerlingen","wisselend programma: karten, beach-volleybal, schaatsen, skiën, klimmen, waterskiën, bodyboarden, lasergamen, film, theater, galadiner op schip, DJ-competitie, kermis, Walibi Halloween Fright Nights","schoolreizen (o.a.) Parijs, Berlijn, Mallorca, musea, schoolkamp, rechtbank, Tweede Kamer",,"twee jaar","vmbo-t/havo, havo/vwo","09:00, 60 min (vijf lessen per dag plus studiewerkuren)",,"brugklas 1 huiswerkvrij, brugklas 2 huiswerk grotendeels op school","studiebegeleidingsuren op alle niveaus, inclusief studievaardighedentraining en huiswerkplanningen, eventueel bijlessen en individuele studiebegeleiding","differentiatie per leerling","leerlingen worden betrokken bij activiteiten, inrichting van gebouw",aannamegesprek,"regulier, veel individuele begeleiding","vmbo-t,havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"examenvakken: staatsexamen (ook mogelijk in reguliere vakken), eindexamen ook mogelijk in minder gangbare vakken zoals tekenen, filosofie, informatica, Spaans, Turks, Russisch, Latijn","gespecialiseerd in leerproblematiek rond dyslexie, faalangst, studievaardigheid en concentratie, geen speciaal onderwijs voor ontwikkelingsstoornissen of gedragsproblemen",,faalangstreductie,"aparte dyslexieklassen, huiswerk op het bord schrijven, groter lettertype, extra tijd, mondeling toetsen, toets voorlezen, Daisy-spelers en Kurzweil" 31BL,vo,,"Amsterdamse Mavo","De Amsterdamse Mavo",,42716,bijzonder,humanistisch," Linnaeushof",48,"1098 KM",Amsterdam,0616293215,52.3517,4.93549,Oost,http://www.deamsterdamsemavo.nl,info@deamsterdamsemavo.nl,"kleinschalig klassiek schoolgebouw uit jaren ‘30, in 2015 gerenoveerd","tram 9, bus 65, 15 minuten lopen vanaf Amstelstation","ieder lokaal smartboard",,,,"medewerkers continu zichtbaar, informele schoolcultuur, pilot antipest project Universiteit van Utrecht",gezond,"talentenshow, participatieprojecten","museum, theater, schoolreizen verbonden aan themaweken","voorrang voor kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur","een jaar","3x24 mavo (vmbo-t en vmbo-t/havo)","08:30, 45 min (afgewisseld met blokuren van 90 minuten)","zoveel mogelijk op school ","vrijdag huiswerkuur met vakdocent","maatwerk waar nodig","4x9 weken vak voor verbreding of verdieping of verbetering","iedere leerling eigen taak in school","kennismakingsgesprek (met leerling en ouders)",regulier,vmbo-t,,,,,,,,"onderbouw: maatschappij & participatie (M&P), participatie, levensbeschouwing & omgangskunde (L&O), sport & organisatie (S&O); themaweken: kunst & cultuur, wetenschap & techniek, sport, mens & maatschappij",schoolpsycholoog,,"faalangstreductie, weerbaarheid", 21ET08,vo,De,Apollo,"De Apollo",,42621,bijzonder,interconfessioneel,Oudaen,6,"1081 BZ",Amsterdam,0206448357,52.32509994506836,4.86460018157959,Zuid,http://www.deapollo.nl,apollo@deapollo.nl,"gemoderniseerd overzichtelijk gebouw uit de jaren 80, rustige buurt, schoolpleinen rondom, gymzaal met klimwand, fitnesszaal","tram 5, sneltram 51, bus 66, 170 en 171",,"portfolio voor loopbaanoriëntatie in Peppels",,"agenda en cijfers via Magister","rust en structuur, kluisjescontrole, pestprotocol, voorlichting cyberpesten","tosti bruin brood, broodje gezond",Topscore,"museum- en theaterbezoek, werkweek, schoolkamp","geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching","twee jaar","2x16 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo, 2x16 havo","08:45, 45 min",,"huiswerkles mogelijk","studie- en steunles, mentorles","eersteklassers lunchen in klaslokaal met mentor",,"alleen voor leerlingen met lwoo en/of met extra ondersteuningsbehoefte, toelatingscommissie beoordeelt of school aan ondersteuningsbehoefte kan voldoen door middel van dossieronderzoek, eventueel verder onderzoek of contact met basisschool","regulier, kleinschalig met extra zorg en ondersteuning","lwoo,vmbo-t,havo","tussenvoorziening (havo alleen onderbouw)",,,,,,,"onderbouw: cultuur, Spaans, informatietechnologie; examenvak: tekenen","remedial teacher, orthopedagoog, klassencoaches, Time-out-ruimte, verzuimbegeleiding GGD",,"sociale vaardigheid, agressieregulatie, Rots en Water","taalpas, Kurzweil software en Alpha Smart tekstverwerker" 21AB,vo,,Barlaeus,"Barlaeus Gymnasium",,13556,openbaar,openbaar,Weteringschans,29-31,"1017 RV",Amsterdam,0206263396,52.36199951171875,4.884620189666748,Centrum,http://www.barlaeus.nl,adm@barlaeus.nl,"traditioneel gebouw uit 1885, in 2002 uitgebreid en gemoderniseerd, geluidsstudio, uitgebreide mediatheek met werkplekken ","tram 1, 2, 5, 7, 11, 12, 19 en diverse buslijnen","beamers, computers in mediatheek en ICT-lab","Moodle voor educatieve informatie en projectonderwijs",,,"fatsoensregels en schoolregels, iedere leraar maakt eigen orde in de klas"," Richtlijnen Gezondere Kantines","koor, orkest, eersteklasmusical (onder begeleiding van vijfde- en zesdeklassers), schoolkrant Suum Cuique, kunst, muziektheaterproductie, Barlaeus Running Team, sporttoernooien, schaken, biologie-, wiskunde- en debatwedstrijden, klassentoernooi (toneelwedstrijd)","kennismakingsdagen, survivalkamp Veluwe, kunstreis (Parijs, Berlijn of Londen), Rome","voorrang voor broertjes, zusjes van zittende leerlingen en kinderen personeel op notarieel vastgelegde lijst uit augustus 2010","geen brugperiode","5x28 vwo (gymnasium)","08:30, 50 min","maximaal vier vakken huiswerk per dag in eerste klas",,"Auxilia HLP: extra hulples Nederlands, wiskunde, begrijpend lezen en studievaardigheden; plusmentor; hulpmentoren, bijles","zittenblijven niet mogelijk in eerste klas (afstroom naar andere school)","bijles door vijfde- en zesdeklassers (6 euro per uur); leerlingenraad; organisatie Klassentoernooi",,"regulier ","vwo (gymnasium)",,,,,,,,"onderbouw: programmeren, Auxilia XTR (extra modules zoals filosofie, chemische wonderen, schaken, basketbal & theather); bovenbouw: Peer Buddy Nieuwkomers project, Pre-University College VU (extra uitdaging); examenvakken: filosofie, muziek, tekenen, Natuur, Leven en Technologie (NLT), wiskunde D","remedial teacher (voor o.a. faalangst en dyslexie), voor hoogbegaafden variëteit in lesprogramma en ruimte voor uitdagingen buiten school","Met name in de onderbouw worden leerlingen gescreend door middel van een reken/taaltest, een screeningsdictee en een begrijpend lezen-test (Diatekst), ",,"extra taalondersteuning voor leerlingen met dyslexie bij de moderne vreemde talen, extra testen bij vermoeden van dyslexie" 17YS03,vo,,Berlage,"Berlage Lyceum",,40586,bijzonder,"algemeen bijzonder","P.L. Takstraat",33,"1073 KJ",Amsterdam,0205721200,52.34870147705078,4.899700164794922,Zuid,https://berlage.espritscholen.nl,info@berlage.espritscholen.nl,"twee monumentale panden","tram 4, 12, 25 en bus 15, 69, 169",iPads,"eTwinning voor (digitale) internationale uitwisseling, Magister voor inzage cijfers en absentie",,,videobewaking,"broodje gezond","Topscore, sportdagen, open podium","museumbezoek, mavo kamp in Nederland, havo UK en zeilen, atheneum UK en stedentrip, gymnasium UK en Rome of Athene","voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen","een jaar","3x24 tweetalig mavo (vmbo-t en vmbo-t/havo), 4x28 tweetalig havo (havo en havo/vwo, 2x28 tweetalig vwo (atheneum en gymnasium)","08:30, 50 min",,"Lyceo Huiswerkbegeleiding (in school, betaald)",,"zittenblijven niet mogelijk in leerjaar 1","ouderejaarsmentoren, werkgroep Unesco jongeren",,regulier,"vmbo-t,tweetalig onderwijs havo,tweetalig onderwijs vwo (atheneum),tweetalig onderwijs vwo (gymnasium)",tto-seniorschool,,,,,,,"Engelstalige vakken (tto): lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, Engels, burgerschapsvorming, biologie, geschiedenis, muziek, wereldburgerschap; bovenbouw: AEL-project (arbeids- en ervaringsleren); examenvakken mavo (vmbo-t): Spaans, beeldende vorming; examenvakken havo: Spaans, management & organisatie; examenvakken vwo: filosofie, management & organisatie, informatica; certificaten Engels: Anglia (mavo), Cambridge Advanced English (havo), Cambridge Checkpoint and the International Baccalaureate (vwo)","verzuimbegeleiding GGD",,"faalangst-reductie, examenangst-reductie, sociale vaardigheid, competentie","remedial teacher, faciliteitenkaart" 17VF04,vo,,"Bernard Nieuwentijt College (BNC)","Bernard Nieuwentijt College (BNC)",,42621,bijzonder,protestants-christelijk,"Pierebaan ",5,"1141 GV",Monnickendam,0299658383,52.451498,5.036097,,http://bernardnieuwentijtcollege.nl,info@bnc.nu,"kleinschalige in groen gelegen school","bushalte Pierebaan","laptop (eigen apparaat of huur)","Magister voor toegang tot lesmateriaal en inzage in toetsresultaten, absenties, huiswerk en rooster",,,kluisjescontrole,"broodjes, drinken, koek, snoep",,"introductiekamp Texel, werkweken Oostenrijk, Ardennen en Londen",,"twee jaar",,"08:35, 45 min",,"verplicht voor leerlingen die door mentor worden opgegeven","ondersteuningslessen begrijpend lezen en spelling (leerjaar 1 en 2), rekenen (alle leerjaren), extra ondersteuning Engels, bijles door vakleerkrachten","vwo alleen leerjaar 1 en 2, havo alleen leerjaar 1 t/m 3, daarna doorstroom naar andere school",,,regulier,"vmbo-t,havo-kansklas,havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"onderbouw: havo & vwo t/m klas 3 (doorstromen naar andere school), muziek, theater, cultuur & filosofie; examenvak: beeldende vorming; UNESCO-thema's: vrede & mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap, duurzaamheid",leerlingbegeleider,,"aanleren sociale vaardigheden, begeleiding bij faalangst en rouwverwerking","protocol, coördinator" 14RF04,vo,Het,"Bindelmeer (BMC)","Bindelmeer College (BMC)",,42621,bijzonder,interconfessioneel,Dubbelink,1,"1102 AL",Amsterdam,0206990221,52.32279968261719,4.95005989074707,Zuidoost,http://www.bindelmeercollege.nl,bindelmeer@bindelmeercollege.nl,"gerenoveerd schoolgebouw (2011), gymzaal, sportvelden vlakbij, meetingpoint voor buurtopdrachten, aanbod voor buurtbewoners en ouders: Nederlandse taal- en computerlessen, spreekuren opvoedhulp en maatschappelijk werk","bus 44, metro 53 halte Venserpolder, 50 of 54 halte Strandvliet","smartboards, open leercentrum met computers, computerlokaal per etage","Magister voor inzage cijfers en verzuim, Peppels voor portfolio en supporters",,,"videobewaking, surveillance","gezonde kantine","Topscore, sportdagen, atletiekdag","Tropenmuseum, theater, beroepenbeurs RAI, bedrijfsbezoeken, bliksem- en snuffelstages, schoolreis Heino, Parijs, Barcelona","geen voorrangsregels","twee jaar","3x18 vmbo-b (met en zonder lwoo), 5x18 vmbo-b/k (met en zonder lwoo) en vmbo-k (met en zonder lwoo), 2x22 vmbo-t (met en zonder lwoo)","08:30, 45 min","minimaal huiswerk tot vierde leerjaar","bij onvoldoendes huiswerk onder begeleiding na schooltijd","mentor, loopbaanbegeleider, extra taal en rekenen",,,,"regulier, talentontwikkeling","lwoo,vmbo-b,vmbo-k,vmbo-t",,"administratie,consumptief,handel en verkoop,mode en commercie,","transport en logistiek,",,"uiterlijke verzorging,verzorging,","dienstverlening en commercie (DC),",,"onderbouw: dans, voetbalklas, omgangskunde, informatiekunde, koken of mediavormgeving, carrousel vakken; bovenbouw: keuzevakken in de leefwereld (Goud Geld, Mooi & Modieus, Mens & Medisch, Uitzinnig Uit)","verzuimbegeleiding GGD","competenties, beroepsinteresse","faalangstreductie, omgaan met boosheid, leren leven, leren leren","remedial teacher" 21AS03,vo,,"Bredero Beroepscollege","Bredero Beroepscollege",,41854,openbaar,openbaar,Meeuwenlaan,132,"1022 AM",Amsterdam,0205797200,52.389198303222656,4.925519943237305,Noord,http://www.brederoberoepscollege.nl,info@brederoberoepscollege.vova.nl,"monumentaal gebouw, techniekpraktijklokalen, Restaurant Etoile du Nord, (oefen)kantoor, Bredero Meeting Point voor opdrachten bedrijven en particulieren","bus 32, 33, 38, 105, 109",,"draadloos internet door gehele gebouw",,,"kluisjescontrole, surveillance, veiligheidscoördinator","luxe broodjes, fruit, broodje hete kip, soep","Topscore, sportdagen, schaatsdag Jaap Edenbaan, culinaire vakwedstrijd, atelierroute Boven 't IJ, wandelen met bejaarden","Artis, Scheepvaartmuseum of Tropenmuseum, bezoek aan bedrijven en vervolgopleidingen, werkweken in Nederland","geen voorrangsregels","twee jaar","4x20 vmbo-b (met en zonder lwoo), vmbo-b/k (met en zonder lwoo) en vmbo-k (met en zonder lwoo)","08:30, 60 min","vmbo-b weinig huiswerk, vmbo-k meer ",,"ondersteuning op maat in steun- en pluslessen",,"security-team van leerlingen",,regulier,"lwoo,vmbo-b,vmbo-k",,,"metaaltechniek,bouwtechniek,elektrotechniek,installatietechniek,houtbewerking",,,"dienstverlening en commercie (DC),welzijn,onderneming,handel en administratie,voedsel en gezondheid,multimedia en grafimedia",,"onderbouw: plusles, leefstijl, rekenen, steunles, werkstations; bovenbouw: beroepsgericht","verzuimbegeleiding GGD, loopbaancoach","reken-, lees- en spellingsproblemen","faalangstreductie, agressieregulatie, sociale vaardigheid","extra tijd voor (luister)toets, eventueel in grootschrift, kleur of via Daisyspeler, dyslexiepas, dispensatie op spelfouten, gebruik spellingcontrole toegestaan" 21AS07,vo,,"Bredero Mavo","Bredero Mavo",,41854,openbaar,openbaar,"Gare du Nord",5,"1022 LD",Amsterdam,0205797230,52.401754,4.931096,Noord,http://www.brederomavo.nl,info@brederomavo.vova.nl,"samen met mbo-opleidingen in nieuw schoolgebouw (2012), ict-laboratorium, Contact Punt voor de buurt","bus (halte Buikslotermeerplein) 34, 37 , 38, 105, 109, 110, 118, 125, 311",ict-lokalen,"docent noteert huiswerk in Magister",,,"camera's, hekken, kluisjescontrole, surveillance","luxe broodjes, fruit","Topscore, sportdagen, schaatsen, streetdance","Artis, Nemo, bezoek bedrijf of vervolgopleiding, werkweken eerste jaar in Nederland, derde jaar in Ardennen, vierde jaar in Berlijn, derde en vierde jaar skireis (facultatief)","geen voorrangsregels","twee jaar","schooladviezen vmbo-t met en zonder lwoo en vmbo-t/havo: 3x24 mavo/havo, 3x24 tweetalig mavo/havo, 1x24 sportklas mavo/havo, 1x24 tweetalige sportklas mavo/havo ","08:30, 50 min","zoveel mogelijk tijdens de les",,"keuzewerktijd uren voor probleemvakken, steunles voor rekenen en taal",,,,"regulier, ondernemend leren","lwoo,vmbo-t,havo","tweetalig vmbo-t en tweetalig havo",,,,,,,"onderbouw: tweetalig onderwijs (tto), beeldende vorming, techniek, informatietechnologie; bovenbouw: praktisch vak (groen); examenvakken: ict, media & design, tekenen, sport (LO2), informatica","remedial teacher, verzuimbegeleiding GGD","lees- en spellingsproblemen, rekenen","faalangstreductie, agressieregulatie, sociale vaardigheid","dyslexiepas, extra tijd voor (luister)toets, eventueel in grootschrift, kleur of via Daisyspeler, dispensatie op spelfouten, gebruik spellingscontrole toegestaan, remedial teacher" NOBRIN_302,vo,The,"British School","The British School of Amsterdam",,,particulier,particulier,"Fred. Roeskestraat",94a,"1076 ED",Amsterdam,0206790183,52.36180114746094,4.918210029602051,Zuid,http://www.britams.nl,info@britams.nl,"ruim en licht gebouw, hal gebruikt als kantine en als theater voor weeksluitingen en toneel","tram 16 en 24, bus 62, 170 en 172, metro 50 station Amstelveenseweg",smartboards,Moodle,,,"camera's, kluisjes, receptie","dagelijks gezamenlijke warme lunch in centrale hal (maar eigen brood mee mag ook)","schaakclub, filmclub, scienceclub, debat club, productie club, drama, koor, squash, basketbal, roeien, karate, capoeira, Fit Nut (fitness & nutrition), Duits, Spaans, Frans beginners & native club, Tiffany glass, kookclub","ict en businesstrip naar Japan, kunsttrip naar New York, skitrip naar Frankrijk, trip naar Londen voor Engels en Drama, uitwisseling in Zuid-Frankrijk voor Frans",,,,"08:40, 65 min",,"drie keer per week naschoolse huiswerkclub (niet verplicht)","kleine school, kleine klassen, persoonlijke aanpak",,"student council, prefects, head boy and head girl, ECO committee, event coordinators","zie website school geen open dag, op afspraak","internationaal, Brits curriculum",,"Early Years // Infant // Junior // Senior School",,,,,,,"official language English; modern foreign languages French, Spanish, German or Dutch; IT and computing, music, drama and art; native Dutch language course for Dutch pupils","schoolpsycholoog, speciale mentor voor onder- en bovenbouw, SEN-begeleider (Special Educational Needs)","Engelse taalachterstand, spelling- en leesvaardigheid",, 21GD00,vo,,Calandlyceum,Calandlyceum,,41830,openbaar,openbaar,"Pieter Calandlaan",182,"1068 NT",Amsterdam,0206675353,52.35340118408203,4.806580066680908,Nieuw-West,http://www.calandlyceum.nl,info@calandlyceum.nl,"modern gebouw (2003), technasiumaanbouw met moderne onderzoeksruimte, aparte ingang, hal en schoolplein voor eerste klassen","tram 1, 17, bus 61 en 69",smartboards,"It’s Learning voor opdrachten, (samenwerkings)projecten, toetsen, digitaal portfolio",,,"camera's, hekken, toezichthouders, surveillance, veiligheidscoördinator","gezonde producten (bij vak biologie voedingsles en voedingsadviezen)","Topscore, So you think you can dance, music4you, natuurexcursies, toneel, debatteam, Computerclub, Talenturen muziek/handvaardigheid/tekenen/dans, schaaktoernooi","kennismakingskamp, sportklaskamp, Berlijn, Budapest, Kaprun, Londen, Parijs, Praag, Rome","voorrang voor leerlingen van een daltonbasisschool, topsportleerlingen met LOOT-status en kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur","een jaar","1x26 vmbo-t, 3x27 vmbo-t/havo, 2x28 havo, 2x28 havo/vwo, 1x28 havo (technasium), 1x28 havo/vwo (technasium), 2x28 vwo (technasium), 1x28 vwo (gymnasium), 1x25 LOOT (topsportklas vmbo-t, havo, havo/vwo, vwo)","08:30, 45 min",,"huiswerkklas bij plannings- of concentratieproblemen thuis","leren leren, bijles Engels en wiskunde","vier profielen: kunstklas, sportklas, technasium, gymnasium",ouderejaarsmentoren,"sporttest voor sportklas, beoordeling creatieve vaardigheden, samenwerking, motivatie en gedrag voor kunstklas, gesprek met basisschool over motivatie voor technasiumklas","dalton, cultuurprofielschool","vmbo-t,havo,vwo (atheneum),vwo (gymnasium)","technasium (havo en vwo)",,,,,,,"TopsportTalentSchool (LOOT); onderbouw: handvaardigheid, muziek, drama, filosofie (alleen voor vwo); examenvakken: tekenen, handvaardigheid, onderzoeken & ontwerpen (alleen voor technasium)","talentbegeleider hoogbegaafde leerlingen, lokaal 334 (interne trajectvoorziening)","rekenen, taal, dyslexie, dyscalculie",,"dyslexieruimte in toetsweken en computerondersteuning" 17HB06,vo,,"Calvijn College (CC)","Calvijn College (CC)",,42621,bijzonder,interconfessioneel,"Pieter Calandlaan",3,"1065 KH",Amsterdam,0206153409,52.3559428,4.8314973,Nieuw-West,http://www.calvijncollege.amsterdam,calvijn@calvijncollege.amsterdam,"nieuwbouw met sporthal, architect Erik Wiersema","tram 1 en 7, bus 19, 62, 63, 64, 195, spitsbus 247, metro 50, naast station Lelylaan",,"Magister of Trajectplanner voor inzage ouders in resultaten en verzuim",,,"surveillance, leerlingen hebben eigen leergebied, leerklimaatcoördinator","gezonde halal broodjes van broodjeszaak Eat Up","voetbalschool, KNVB-scheidsrechtersdiploma zaalvoetbal","jaarlijks schoolreisje, klassenuitstapje","voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen","twee jaar","7x20 vmbo-b, vmbo-b/k, vmbo-k en vmbo-t (alle schooladviezen met en zonder lwoo)","08:30, 30, 60 of 90 min",,"huiswerkbegeleiding ","extra les Nederlands, extra rekenlessen, keuzewerkuur (extra begeleiding bij vakken, eindexamentraining, competentietraining of extra uitdaging/talentontwikkeling)","voor vmbo-b leerlingen geen vmbo-b diploma, maar na brugperiode opstroom naar vmbo-k of vakmanschapsroute (mbo2 i.s.m. ROCvA)","organiseren schoolfeesten, gesprek klassenvertegenwoordigers met directie",,"regulier, competentieontwikkeling","lwoo,vmbo-b,vmbo-k,vmbo-g,vmbo-t","vakmanschapsroute (mbo2)","administratie,handel en verkoop,",,,"verzorging,junior kapper","vanaf 2015-2016 nieuw intersectoraal programma (sport & recreatie)",,"extra aandacht voor sport (eigen sporthal, samenwerking met Ajax en ROCvA), programma NEXT (praktijkervaring)","jaarlijks huisbezoek, remedial teacher, Learn Up klas, verzuimbegeleiding GGD",,, 17YS08,vo,,Cartesius,"Cartesius Lyceum",,40586,bijzonder,"algemeen bijzonder","Fred. Hendrikplantsoen",7-A,"1052 XN",Amsterdam,0205849677,52.37799835205078,4.876649856567383,West,http://www.cartesius.espritscholen.nl,info@cartesius.espritscholen.nl,"in 2011 gerenoveerd negentiende-eeuws schoolgebouw","bus 18 en 21, tram 3 en 10","smartboards, computers in mediatheek, laptops met draadloos internet in bètalokalen","Magister voor cijfers, absentie en huiswerk",,,"kluisjes, veiligheidsconvenant, Paarse Vrijdag","broodjes, tosti's, fruit","schoolband, schoolkrant, cultuurraad, leerlingenraad","IDFA, museum, theaterbezoek, kennismakingsdagen, werkweek Hattem, werkweken buitenland","geen voorrangsregels","een jaar","2x28 havo en havo/vwo, 3x28 vwo (atheneum en gymnasium)","08:30, 60 min",,"mogelijkheid huiswerkbegeleiding van Het Studielokaal in schoolgebouw (betaald)","verbeteren reken- en taalvaardigheid in steungroep, ontwikkelgroep en verrijkingsgroep","keuze atheneum of gymnasium aan einde brugjaar",,,"regulier, talenten ontdekken en ontplooiien","havo,vwo (atheneum),vwo (gymnasium)",,,,,,,,"onderbouw: muziek & drama, beeldende vorming (audiovisuele vormgeving), project Taal naar Keuze (Italiaans, Russisch, Arabisch, Chinees of Turks), extra sport, debatteren, tekenen, yoga, digitale vaardigheden; bovenbouw: kunst, projectmanagement (havo), Cambridge Engels (CAE of CPE), Big History & World History (vwo); examenvakken: management & organisatie (havo), maatschappijwetenschappen, informatica, Spaans; certificaten: Cambridge English, Deutches Sprachdiplom","remedial teacher, verzuimbegeleiding GGD",,"sociale vaardigheden, studievaardigheden en studie/beroepsoriëntatie in mentorles", 17YS21,vo,,"Cartesius 2","Cartesius 2 (C2)",,40586,bijzonder,"algemeen bijzonder","2e Passeerdersdwarsstraat",9,"1016 XE",Amsterdam,0202623240,52.367106,4.880176,Centrum,http://c2.espritscholen.nl,info@cartesius2.nl,"augustus 2018 definitieve locatie aan de Plantage Muidergracht 14","tram 1, 2, 5, 7, 10, 13, 17 en bus 170, 172",,,,,,,"codeclub, schaakclub, debatclub","leerprojecten in de stad, jaarlijks internationale excursie","geen voorrangsregels","drie jaar","2x28 havo, havo/vwo en vwo","09:00, 150 min",,"huiswerk tijdens reguliere lessen of tussen 15.00 en 16.30 uur",,"geen zittenblijvers: bij vertraging modules overdoen maar geen heel leerjaar overdoen",,,"eigen concept","havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"onderbouw: morele identiteitsvorming, filosofie, digitale vaardigheden (design & programmeren), thematische modules & projecten (kernmodules: Amsterdam, Globalization, poverty & the environment, Het heelal, Big History); certificaten: Cambridge English",,,, 14RL,vo,,"Cburg College","Cburg College",,41854,bijzonder,"algemeen bijzonder","Foekje Dillemastraat",116,"1095 MK",Amsterdam,0205797130,52.372329,4.968381,Oost,http://www.cburgcollege.nl,info@cburgcollege.nl,"nieuw gebouw op Zeeburgereiland","tram 26, bus 37",,,,,"kluisjescontrole, veiligheidscoördinator","broodje gezond","Topscore, sportdagen, schoolfeest","bedrijf-, theater-, bioscoop- of museumbezoek, introductiekamp, bovenbouw buitenlandreis","geen voorrangsregels","twee jaar","5x20 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (alle schooladviezen met en zonder lwoo)","08:30, 50 min",,,"steunlessen voor rekenen (economie en wiskunde), taal (Engels en Nederlands)",,"leerlingen ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten",,"regulier, competentieontwikkeling","lwoo,vmbo-b,vmbo-k",,,,,,"dienstverlening en commercie (DC),",,"onderbouw: kunst en cultuur/grafimedia, excellentieprogramma (sport clinics & media en design & art, fashion en design); bovenbouw: keuzevakken (huidverzorging/uiterlijke verzorging, ondersteunen bij sport & bewegingsactiviteiten, webshop, keuken/koken, geüniformeerde dienstverlening, game design, ondernemen, voorkomen van ongevallen & EHBO, applicatie ontwikkeling, mode en design, fotografie, robotica","verzuimbegeleiding GGD","reken-, lees- en spellingsproblemen, op basis uitslag handelingsplan","faalangstreductie, sociale vaardigheden, agressieregulatie, examentraining", 23GF,vo,,"Cheider (VO)","Cheider (VO)",,78457,bijzonder,joods,Zeelandstraat,11,"1082 BV",Amsterdam,0206465564,52.32699966430664,4.878190040588379,Zuid,http://www.cheider.nl,secretariaat@cheider.nl,"schoolgebouw uit 1994, gescheiden onderwijs jongens en meisjes","tram 5, metro 51 en bus 62",,,,,camera's,"geen ","naschoolse activiteiten, vieringen feestdagen",,"geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching","twee jaar","2x17 vmbo-t, vmbo-t/havo, havo en vwo (atheneum)","07:30, 40 min",,"begeleiding mogelijk indien nodig","remedial teacher, studielessen, extra taalondersteuning bij achterstand","huisbezoek, jongens en meisjes gescheiden",,"toelatingsgesprek geen open dag, op afspraak",regulier,"vmbo-t,havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"joods lesprogramma, jongens leren klassiek Hebreeuws, meisjes modern Hebreeuws","schoolpsycholoog, verzuimbegeleiding GGD",,, 14VY,vo,,"Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB)","Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB)","Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert",41217,bijzonder,protestants-christelijk,"De Cuserstraat",3,"1081 CK",Amsterdam,0206423902,52.32360076904297,4.867129802703857,Zuid,http://www.csb-amsterdam.nl,administratie@csb-amsterdam.nl,"rijksmonument uit 1963, twee nieuwe vleugels in 2009, aan het water, gymzalen en fitnessruimte, muzieklokaal, muziekstudio","tram 5, metro 51 en bus 165, 199, 463, 612, 754",computerlokalen,"Magister voor inzage cijfers, absentie en huiswerk en voor lesmateriaal, opdrachten en (oefen)toetsen",,,"camera's, kluisjescontrole, surveillance, pestproject","ontbijt, broodjes gezond en warme pistoletjes met kaas","Topscore: basketbal, flag footbal, streetdance, Topscore Fit; American Football schoolteam de CSB Eagles (kosten 300 euro); Erasmus+ (thematische samenwerking met Europese scholen), sterrenkundeclub in de sterrenkoepel op het dak van de school, webdesign (kosten 200 euro); podiumactiviteiten: lunchconcerten, muziekavond, talentenwedstrijd","museumbezoek of stadsbezoek, brugklaszeilkamp, bestemmingen werkweken Ardennen, Barcelona, Berlijn, Madrid, Praag","voorrang voor leerlingen uit kopklas op CSB","brugklas voor vmbo-t, vmbo-t/havo en havo een jaar, brugklas voor havo/vwo en vwo twee jaar","1x28 vmbo-t, 2x28 vmbo-t/havo, 2x28 havo, 1x28 havo/vwo en 1x28 vwo","08:30, 50 min (afgewisseld met blokuren van 100 minuten)",,"in school door huiswerkinstituut Moll (15 euro per middag)","steunles rekenen, taalbeleid (woordenschatverwerving, leesstrategie, remedial teacher, taalteam)",,"schoolwacht: speciaal opgeleide (derdejaars) leerlingen spreken leerlingen aan op ongewenst gedrag; Jongerenrechtbank (leerlingen die kleine vergrijpen van andere leerlingen behandelen)",,"regulier, ondernemend en ontwikkelingsgericht projectonderwijs","vmbo-t,havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"onderbouw: levensbeschouwing, muziek, Millennium Skills (Technologisch Design, Grafisch Design, Junior Business School), gecertificeerde Vecon Business School (aandacht voor ondernemerschap); examenvakken: bedrijfseconomie, tekenen, Spaans","focus time voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, verzuimbegeleiding GGD","Diataal- en Diacijferonderzoek","faalangstreductie, examen","remedial teacher, aangepast lesmateriaal" 25EF03,vo,,"Clusius College","Clusius College",,40673,bijzonder,"algemeen bijzonder","Rode Kruisstraat",40,"1025 KN",Amsterdam,0206363636,52.39580154418945,4.926809787750244,Noord,http://www.clusius.nl,amsterdam@clusius.nl,"ruim en overzichtelijk gebouw, praktijklokalen, keuken, dierverblijven, tuin en kas","bus 32, 33, 34, 38, 105",,"Check it, voor inzage resultaten, opgegeven huiswerk en geplande toetsen",,,"camera's, kluisjescontrole, incidentenregistratie, pestprotocol, Positive Behavior Support (PBS)","duurzame en gezonde producten, fruit","Topscore, museum, theater, burgerschapsstage 2de jaar, beroepsstage 3de en 4de jaar","werkweek Heino","geen voorrangsregels","twee jaar","2x18 vmbo-b en vmbo-b/k, 2x18 vmbo-k, 1x18 vmbo-(g)t (alle schooladviezen met en zonder lwoo)","08:30, 50 min",,"huiswerkbegeleiding door mentor","steunlessen Nederlands, Engels en wiskunde, vakhulpuren, loopbaanbegeleider",,,,"regulier, kleinschalig met aandacht voor een groene wereld","lwoo,vmbo-b,vmbo-k,vmbo-g,vmbo-t",,,,"landbouw-breed,",,,,"onderbouw: mens en natuur, mens en maatschappij, voeding, dier, groen (plant), handvaardigheid, Spaans, infomedia; examenvakken: GROEN (groene keuzevakken)","orthopedagoog, verzuimbegeleiding GGD",,"faalangstreductie en weerbaarheid (Rots en Water)","dyslexiekaart, extra ondersteuning bij dyscalculie" 14RF03,vo,,"College de Meer (CDM)","College de Meer (CDM)",,42621,bijzonder,interconfessioneel,Radioweg,56,"1098 NJ",Amsterdam,0206945203,52.351509,4.941955,Oost,http://www.demeer.org,demeer@demeer.org,"onderbouw op Radioweg met per leergebied (verwante vakken) gegroepeerde lokalen, bovenbouw in nieuwbouw Lavoisierstraat","tram 9, bus 40 en 65",,"Magister voor inzage, cijfers, aanwezigheid en huiswerk",,,"camera's, kluisjescontrole, veiligheidscoördinator, steekproeven gebruik sociale media","bolletje hamburger, pistolet gezond","sportdagen, schoolfeest, workshops, aandacht verschillende (religieuze) vieringen","kennismakingskampen Heino en Overasselt, watersportdag Sloterplas, schaatsen Jaap Eden baan, museum, historische stadswandeling","voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen en kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur","twee jaar","5x20 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x22 vmbo-t (met en zonder lwoo)","08:30, 45 min",,"huiswerkbegeleiding (op verzoek of aanwijzing mentor)","pluslessen Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie","les door kleine groep docenten (kernteams), zittenblijven niet mogelijk in eerste leerjaar","leerlingenraad evalueert jaarlijks pestbeleid",,"regulier, competentieontwikkeling","lwoo,vmbo-b,vmbo-k,vmbo-t",,,,,,"dienstverlening en commercie (DC),",,"onderbouw: Nederlands+, ICT, levensbeschouwelijke vorming, mens en maatschappij, beeldende vorming, muziek, dans; examenvakken: dienstverlening en producten","onderwijshulpverlener, verzuimbegeleiding GGD","begrijpend lezen, woordenschat, rekenen","sociale vaardigheid", 17HB,vo,,"Comenius Lyceum","Comenius Lyceum Amsterdam",CLA,42621,bijzonder,interconfessioneel,"Jacob Geelstraat",38,"1065 VT",Amsterdam,0206140305,52.361438,4.831001,Nieuw-West,http://www.comeniuslyceum.nl,comenius@comeniuslyceum.nl,"gerenoveerd schoolgebouw (2018), toekomstbestendig en multifunctioneel gebouw met een moderne uitstraling","tram 1, 17, metro 50, bus 18, 62 en 63","computers in de mediatheek","Magister voor inzage vorderingen, verzuim en huiswerk",,,"kluisjescontrole, Ghostbuster-software voor veilig gebruik sociale media en voorkomen cyberpesten","gezonde kantine met warme lunch",schoolfeest,"Artis, Hortus Botanicus, lessen bij de Krakeling, internatioanel wedstrijden Inespo, Tweede Kamer, Concertgebouw, muziek en theaters,Texel, waterleidingduinen, Duisburg, Barcelona, Rome","voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen","twee jaar","4x26 havo en havo/vwo, 2x26 vwo (atheneum)","08:45, 60 min",,"leerlingen klas 1 en 2 dagelijks verplicht uur huiswerkbegeleiding, 1 dag door mentor, 4 dagen door studenten (doorgaans leraar in opleiding en oud-leerling Comenius)","extra lesuren basisvaardigheden taal en rekenen, eerste klas rekenmachinevrij om hoofdrekenen te stimuleren, in mentorles training studievaardigheden (Breingeheimen)","inzet, zelfwerkzaamheid en gedrag op rapport; plaatsgarantie binnen schoolbestuur indien overstap noodzakelijk","leerlingenparlement (klassenvertegenwoordigers) adviseert leerlingenraad",,"regulier, econasium","havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"onderbouw: mediawijsheid, levensbeschouwing, muziek, beeldende vorming, maatwerkuren; bovenbouw: O3 (onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen); examenvakken: muziek, handvaardigheid, maatschappijwetenschappen, informatica, wiskunde C",,"taalvaardigheid, rekenvaardigheid, dyslexie, dyscalculie, faalangst","herkennen en voorkomen van pesten en cyberpesten (klas 1 en 2), faalangstreductie (klas 2), diversiteitstraining (klas 3), sociale vaardigheden (klas 1t/m3)","protocollen dyslexie en dyscalculie, extra taal en rekenen, dyslexiekaart, dyscalculiekaart, remedial teacher" 31GM00,vo,,"Cornelius Haga Lyceum","Cornelius Haga Lyceum",,42752,bijzonder,islamitisch,"De Naritaweg ",30,"1043 BZ",Amsterdam,0203053828,52.38761,4.835376,Nieuw-West,http://www.corneliushagalyceum.nl,info@corneliushagalyceum.nl,,"bus 69",,,,,,,,,"geen voorrangsregels","twee jaar","2x20 vmbo-t, 2x20 vmbo-t/havo, 2x20 havo, 2x20 havo/vwo, 2x20 vwo","08:30, 45 min",,,,,,,"regulier, kleinschalig","vmbo-t,havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"onderbouw: Nederlands vrij lezen, Arabisch, informatiekunde, mens en maatschappij, mens en natuur, beeldende vorming, drama, Islam","geen gegevens (geen schoolgids beschikbaar)",,, 14RF06,vo,,"Cygnus Gymnasium","Cygnus Gymnasium",,42621,bijzonder,interconfessioneel,Vrolikstraat,8,"1091 VG",Amsterdam,0204688880,52.354953,4.91246,Oost,http://www.cygnusgymnasium.nl,info@cygnusgymnasium.nl,"gerenoveerd rijksmonument uit jaren vijftig, laboratorium en practicumlokalen, auditorium/toneelzaal, muziekstudio, kunstatelier, gymzaal, dojo, fitnessruimte, planetarium","tram 3, metro 51, 53 en 54 (metrohalte Wibautstraat)","smartboards, eigen laptop mee","elo voor opgaven, toetsoverzichten, tips en verwijzingen",,,"kluisjes, pestprotocol","pizza, broodje gezond","Topscore, kerst- en paasconcert, toneel, schoolkrant Cygnus-X1, schaaktoernooien, theaterproductie, deelname European Youth Parliament (EYP), deelname Model United Nations (MUN), vertaal-, taalkunde, wiskunde en debatwedstrijden ","meerdaags schoolkamp Nederland, stedenreizen Xanten, Lille, Keulen, Trier, Berlijn, Londen en Rome of Griekenland, uitwisselingsproject met Tsjechië","geen voorrangsregels","geen brugjaar","6x28 vwo (gymnasium)","08:25, 50 min",,"driemaal per week huiswerkklas (gratis)","steunles, tutoren, Cygnusuur","eigen mentormethode, Cygnus-agenda met leertips en schoolregels","leerlingmentoren, leerlingtutoren, feedbackscan voor evaluatie lessen",,"regulier, mix van klassiek en modern","vwo (gymnasium)",,,,,,,,"onderbouw: Duits, TechnoScience, levensbeschouwing, Frans (AIM), Kunst Beeldend, Kunst Muziek, Fast Lane English, keuzemodules extra uitdaging (theater, fotografie, archeologie, psychologie, filosofisch denken, verrijkingsprogramma Ad Astra!); bovenbouw: Kunst Beeldende Vorming; examenvakken: filosofie, kunst, informatica, wiskunde D, Natuur, Leven en Technologie (NLT); certificaten: Delf scolaire (Frans), Goethe Zertifikat (Duits), Cambridge English","remedial teacher, counselor","rekenen, spelling, lezen, dyslexie, dyscalculie","beter omgaan met faalangst (BOF)", 17VF,vo,,Damstede,"Damstede Lyceum",,42621,bijzonder,interconfessioneel,Schoenerstraat,7,"1034 KZ",Amsterdam,0206352360,52.404015,4.909643,Noord,http://damstedelyceum.nl,damstede@damstede.net,"leerjaar 1 en 2 in Schoenerstraat 7, vanaf leerjaar 3 Rode Kruisstraat 83","bus 34 en 37",,Magister,,,"kluisjescontrole, pestprotocol","gezonde broodjes","Topscore, schaatsen, talentenjacht Damstage, robotica, klassieke avond, schooltheater, schoolfeesten","musea, schoolreisje brugklas, introductiekamp klas 2, stageweek 4 havo, bovenbouw werkweek buitenland, gymnasium Romereis","geen voorrangsregels ","een jaar","2x28 havo, 2x28 havo/vwo, 2x28 vwo (atheneum, technasium, gymnasium)","08:30, 50 min",,,"steunles wiskunde, Engels en Nederlands","keuze voor technasium, sport extra, kunst & cultuur of gymnasium (vwo) na brugjaar, leerlingen in havo/vwo-brugklas krijgen op vwo-niveau les",,,"regulier, talentontwikkeling","havo,vwo (atheneum),vwo (gymnasium),vwo (technasium)",,,,,,,,"onderbouw: Duits, beeldende vorming, informatica, stromingen havo (Technasium, Sport, Kunst & Cultuur), stromingen vwo (Gymnasium, Technasium, Sport, Kunst & Cultuur); examenvakken: Spaans, kunst, wiskunde D (vwo)","verzuimbegeleiding GGD",,faalangstreductietraining,"faciliteitenkaart voor aangepaste toetsen of extra tijd" 17YS02VO,vo,,"DENISE (VO)","De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE VO)",,40586,bijzonder,"algemeen bijzonder","Pieter de Hoochstraat ",78,"1071 EJ",Amsterdam,0204802700,52.355316,4.884963,Zuid,http://denise.espritscholen.nl,info@denise.espritscholen.nl,,"tram 5, 12, 16",,,,,,,,,"geen voorrangsregels","drie jaar ('middle school')","2x20 tweetalig vmbo-t (met en zonder lwoo), vmbo-t/havo, havo, havo/vwo en vwo (IMYC en IB)","08:40, 50 min",,,,,,"intakegesprek na inloting","internationaal, tweetalig onderwijs","vmbo-t,tweetalig onderwijs havo,tweetalig onderwijs vwo (atheneum)","International Middle Years Curriculum (IMYC) en International Baccalaureate (IB)",,,,,,,"vakken: Spaans, science, social studies, knowledge studies, muziek, drama; International Middle Years Curriculum (IMYC), International Baccalaureate (IB)","twee mentoren per klas",,, 20DG00,vo,,Felisenum,"Gymnasium Felisenum",,13556,,openbaar,"Van Hogendorplaan",2,"1981 EE",Velsen-Zuid," 0255545710‎",52.45528,4.637065,,https://www.felisenum.nl,info@felisenum.nl,"gebouw uit jaren '30 in stijl verwant aan Amsterdamse School, uitgebreid met moderne verdieping in 2012","busverbinding vanaf Station Sloterdijk met Connexion regiolijner 382 in 28 minuten tot IJmuiden/halte pont Velsen, vanaf bushalte vijf minuten loopafstand, bij voldoende belangstelling is de school bereid bij te dragen aan leerlingenvervoer vanuit Amsterd",,,,,veiligheidscoördinator,,schooltoneel,"vijfde klas Italië of Griekenland",,"geen brugjaar",,"08:25, 50 min",,,,,"filmhuis met door leerlingen geselecteerde films",,"regulier, divers en inspirerend onderwijs","vwo (gymnasium)",,,,,,,,"onderbouw: drama, engineering, Techno Challenge (verdiepingsproject), masterclasses programmeren en podiumtechniek; examenvakken: Natuur, Leven en Technologie (NLT), wiskunde C, wiskunde D, muziek, tekenen, filosofie; certificaten: Cambridge English (CAE of CPE), DELF scolaire (Frans)","zorgdocenten voor dyslexie, rouwbegeleiding, trajectbegeleiding, adhd en autisme",,"faalangst (100 euro ouderbijdrage)", 02AN,vo,,"Fons Vitae Lyceum","Fons Vitae Lyceum",,40776,bijzonder,rooms-katholiek,"Reijnier Vinkeleskade",53,"1071 SW",Amsterdam,0205712410,52.351600646972656,4.878379821777344,Zuid,http://www.fonsvitae.nl,info@fonsvitae.nl,"monumentaal pand (1924), studiezaal in oude kapel, nieuwe science-vleugel, gymzalen met fitnessruimte, muziek- en technieklokalen; na brandschade wordt gedeelte gebouw gerenoveerd en is tijdelijke tweede locatie in gebruik aan Mr. Treublaan","tram 3, 5, 12, 24 en schoolbus 612","activboards, mediatheek met computers, eerste vier leerjaren iPad in plaats van schoolboeken","Magister voor inzage cijfers en opgave huiswerk, Got it voor (digitale zelfstudie) rekenen",,,"kluisjes, surveillance, veiligheidscoördinator","broodje, snoep","interlyceale, binnen- en buitensportdag, schaaktoernooi, culturele avond, toneel, musical, kunstblog, wedstrijd exacte vakken en wiskunde, soosavond, schoolfeest","brugklaskamp, Xanten (Latijn), Oostende en Trier (derde klassen), Nederlands of Europees parlement (maatschappijleer), Nederlandse bank (economie), Artis (biologie), 4 havo kennismakingsreis Berlijn, 5 vwo Lissabon, Rome of Berlijn","voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen","een jaar","4x28 havo en havo/vwo, 3x28 vwo (atheneum en gymnasium)","08:30, 60 min",,"huiswerkinstituut Het Studielokaal in school (tegen betaling)","twee mentoren per klas","zittenblijven niet mogelijk in eerste leerjaar, voor brugklasleerlingen met citoscore 542 of hoger en/of vwo-advies vanaf periode 2 keuze Latijn, na brugjaar bevordering naar havo, atheneum of gymnasium","EHBR (eerste hulp bij ruzie), huiswerkbegeleiding door leerlingtutoren",,"regulier, talentontwikkeling","havo,vwo (atheneum),vwo (gymnasium)",,,,,,,,"onderbouw: tekenen, muziek, levensbeschouwing & filosofie, techniek & wetenschap, toneel, science (vwo); examenvakken: management & organisatie, maatschappijwetenschappen, filosofie, informatica, wiskunde C, wiskunde D, Natuur, Leven en Technologie (NLT); Begaafdheidsprofielschool (BPS) ","orthopedagoog, motorische remedial teaching (extra kosten), verzuimbegeleiding GGD","spelling, leestempo, tekstbegrip en woordenschat",faalangstreductie,"dyslexiekaart, extra tijd bij toetsen, remedial teacher (5 euro per les)" 16TS,vo,,"Geert Groote College Amsterdam","Geert Groote College Amsterdam",,41219,bijzonder,antroposofisch,"Fred. Roeskestraat",84,"1076 ED",Amsterdam,0205745830,52.34120178222656,4.862030029296875,Zuid,http://www.ggca.nl,info@ggca.nl,"organische architectuur, gebouw met veel licht en ruimte, geen enkel klaslokaal is identiek, theaterzaal met 420 zitplaatsen, uitbreiding met nieuwbouw opgeleverd in voorjaar 2014","tram 16 en 24, metro 51 (Station Zuid) en 50 (Amstelveenseweg), bus 62, 170, 172, 174 en N70 ",,"Magister voor inzage gegevens en absentie",,,,"biologische producten","kooruitvoering, schooltoneelproductie","werkweek biologisch dynamische boerderij, survivalweek Ardennen, kunstreis Rome en Florence, drie stages (winkel, zorginstelling, bedrijf)","voorrang voor vrijeschoolleerlingen","twee jaar","2x25 vmbo-t en vmbo-t/havo, 2x30 havo en havo/vwo, 2x30 vwo (atheneum)","08:30, 45 min",,,"mogelijk extra aandacht door mentor",,,,"vrije school, ontwikkelingsgericht onderwijs","vmbo-t,havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"lesindeling: periodeonderwijs (voorbeelden: sterrenkunde, middeleeuwen, cartografie, ontdekkingsreizen, Parcifal, menselijk skelet), vaklessen (reguliere lessen), kunstlessen (houtbewerking, metaalbewerking, steenhouwen, toneel, textiel, moderne media, tekenen, muziek)","schoolpsycholoog, counselor voor alcohol- of drugsproblematiek, verzuimbegeleiding GGD","lees- en spellingsproblemen",,"compenserende en ondersteunende faciliteiten, coach in omgang met dyslexie" 21ET,vo,,"Gerrit van der Veen College","Gerrit van der Veen College",,42621,bijzonder,interconfessioneel,"Gerrit v.d. Veenstraat",99,"1077 DT",Amsterdam,0206799905,52.348899841308594,4.873680114746094,Zuid,http://www.gerritvdveen.nl,info@gerritvdveen.nl,"recent gerenoveerd jaren dertig monument, dans/dramalokaal, muzieklokaal/studio's, tuin","tram 3, 5, 12, 24, bus 15, trein- en metrostation Amsterdam Zuid op 10 minuten loopafstand",,"Magister voor inzage cijfers en absentie",,,"kluisjescontrole, veiligheidscoördinator, pestprotocol","pizza, broodje gezond","goede doelen actie, kunstdagen","theater, museum, kennismaking met verschillende geloofsrichtingen, rechtbank, Tweede Kamer, brugklaskamp Heino, Ardennen, bovenbouwreis","voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen, leerlingen van kunstvooropleidingen Nationale Balletacademie, Lucia Marthas Institute for Performing Arts en Conservatorium van Amsterdam","een jaar","3x29 havo en havo/vwo, 1x30 vwo (atheneum), 1x30 DAMU (dans-muziek-vooropleidingklas havo, havo/vwo en vwo, alleen na voorselectie, niet via matching)","08:30, 50 min",,"Huiswerk Instituut Amsterdam (HIA) in school (extra kosten)","taalbeleid met aanleren leesstrategieën en uitbreiding woordenschat, rekenonderwijs, steunlessen Nederlands en Engels","zittenblijven niet mogelijk in eerste leerjaar",,,"regulier, cultuurprofielschool","havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"onderbouw: dans- of muziekprogramma (DaMu), levensbeschouwing, tekenen, handvaardigheid, dans, theater; bovenbouw: module kunst; examenvakken: filosofie, beeldende vorming, (kunst)muziek, (kunst)drama, wiskunde C","verzuimbegeleiding GGD","taalvaardigheid en dyslexie","faalangstreductie, examenvrees (bovenbouw)","gespecialiseerde docent en dyslexiecoördinatoren, bovenbouw vwo mogelijkheid vrijstelling tweede moderne vreemde taal, dyslexiekaart" 14RF08,vo,,"Havo De Hof","Categorale Havo De Hof",,42621,bijzonder,interconfessioneel,Dapperstraat,315,"1093 BS",Amsterdam,02089380000,52.360618,4.928989,Oost,http://www.havodehof.nl,info@havodehof.nl,,"tram 3, 7; bus 37, 41; station Muiderpoort op loopafstand",,,,,"filmen en fotograferen en beeldmateriaal verspreiden niet toegestaan (zonder toestemming)",,"Topscore, sportevenementen, schoolfeesten, goede doelen acties, Anglia certificate","brugklaskamp Terschelling, projectweek tweede klas, museum, theater, Concertgebouw, Ardennen derde klas","voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen ","twee jaar","3x26 havo en havo/vwo","08:30, 50 min",,,"uur extra Nederlands bij achterstand (na screening)","incidentele doorstroom naar vwo 2 mogelijk binnen schoolbestuur","community werkgroep (leerlingen en personeel spreken over actuele kwesties en sociale veiligheid)",,"regulier, talentontwikkeling",havo,,,,,,,,"onderbouw: kunst en beeldende vorming, muziek/drama, levensbeschouwing, Havo Talent (taekwondo, masterchefklas, film, 3d ontwerp, patisserie, theater, kunstklas, sport)",counselor,taal,, 02TE,vo,,"Hermann Wesselink College","Hermann Wesselink College",,41217,bijzonder,protestants-christelijk,Startbaan,3,1185XP,Amstelveen,0206459751,52.286399841308594,4.85552978515625,,http://www.hermannwesselinkcollege.nl,school@hermannwesselinkcollege.nl,,,,,,,,,,,"1 broer, zus; 2 Amstelveen, Nes, Ouderkerk; 3 Aalsmeer, Uithoorn, Badhoevedorp; 4 overige plaatsen","twee jaar","havo/vwo, vmbo-t/havo","08:25, 80 min",,huiswerkklas,"bijles door bovenbouwleerlingen (geringe vergoeding)",,,,"regulier, talentontwikkeling","vmbo-t,havo,tweetalig onderwijs vwo (atheneum),vwo (atheneum),vwo (gymnasium),tweetalig onderwijs vwo (gymnasium)",,,,,,,,"onderbouw: tweetalig onderwijs (tto), godsdienst, technologie & informatica, drama; bovenbouw: international awareness, wiskunde C, Global Perspectives; examenvakken: filosofie, bedrijfseconomie, wiskunde D, Natuur, Leven en Technologie (NLT), muziek, beeldende vormgeving, handvaardigheid, tekenen; certificaten: Cambridge English, Anglia (Engels), DSD (Duits), DELF (Frans)","remedial teacher",,"faalangstreductie, sociale vaardigheid", 01TC,vo,,"Hervormd Lyceum West (HLW)","Hervormd Lyceum West (HLW)",HLW,41217,bijzonder,protestants-christelijk,Hemsterhuisstraat,79,"1065 JX",Amsterdam,0206152780,52.362701416015625,4.825630187988281,Nieuw-West,http://www.hlw.nl,school@hlw.nl,"dichtbij Sloterplas, gebouw uit 1962 uitgebreid met nieuwe aanbouw in 2005, aparte vwo-vleugel, twee sportzalen, mediatheek","tram 1 en 17, bus 18 en 63, metro 50 (Lelylaan of Postjesweg)","beamers of smartboard in elk lokaal, computerlokalen","Magister voor aanbieden extra leerstof en inzage cijfers, verzuim, rooster en huiswerk",,,"kluisjescontrole, absentielijn, veiligheidscoördinator","broodjes, fruit","Topscore, Sint Nicolaastoernooi, buitensportdag, Giving Back, schoolfeesten","musea, theater, Artis (biologie), intoductieactiviteiten brugklas, Ardennen, Ruhrgebied, Engelandreis (versterkt Engelsklas), Praag, Parijs, Barcelona of Rome (gymnasium)","voorrang voor leerlingen koplas op HLW","een jaar","2x27 vmbo-t, 1x27 vmbo-t/havo, 2x27 havo, 1x27 tweetalig havo en havo/vwo, 1x27 havo/vwo, 1x27 vwo (atheneum en gymnasium), 1x27 tweetalig vwo","08:30, 60 min",,huiswerkklas,"vakondersteuningslessen, rekenles, studieles op maat (studievaardigheden staan centraal)","Hallo Wereld activiteiten (huiswerkbegeleiding, sport en culturele activiteiten), huisbezoek mentor, zittenblijven in principe niet mogelijk in eerste leerjaar",,,"regulier, talentontwikkeling","vmbo-t,havo,tweetalig onderwijs havo,tweetalig onderwijs vwo (atheneum),vwo (atheneum),vwo (gymnasium)",tto-juniorschool,,,,,,,"onderbouw: tweetalig onderwijs (tto), beeldende vorming, muziek, drama, techniek, godsdienst, Hallo Wereld-lessen (bijvoorbeeld robotica, nieuwsuur, creatief denken, schaken); bovenbouw: Pre-University College VU (extra uitdaging); examenvakken: tekenen, informatica, management & organisatie","counselor, leerlingbegeleider (zonodig contact met ouders in Arabisch), verzuimbegeleiding GGD","spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen","faalangstreductie, sociale vaardigheden, sollicitatie, examen","remedial teacher" 02AR,vo,,"Hervormd Lyceum Zuid (HLZ)","Hervormd Lyceum Zuid (HLZ)",HLZ,41217,bijzonder,protestants-christelijk,Brahmsstraat,7,"1077 HE",Amsterdam,0206627983,52.34830093383789,4.878320217132568,Zuid,http://www.hlz.nl,info@hlz.nl,"monumentaal gebouw uit 1934 met veel glas-in-loodramen","tram 5, 24, bus 65 en schoolbus 512 Abcoude",,"Magister voor inzage opgegeven huiswerk, huiswerkdiscipline en verwijderingen uit les",,,"kluisjescontrole, veiligheidscoördinator","broodje gezond, verse jus d'orange","sportevenementen, toneeluitvoeringen, muziekavonden, schoolfeesten, schoolkrant Helycon, actie goed doel","museum, theater, brugklaskamp Egmond, uitwisseling (met Frankrijk en Duitsland), Rome, Londen, Parijs, Berlijn of Barcelona","voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen","een jaar","2x28 havo, 2x28 havo/vwo, 1x28 vwo (atheneum), 1x28 vwo (universalis)","08:30, 45 min (eerste jaar ook 90 min)",,"huiswerkcontrole, indien regelmatig niet gemaakt huiswerk onder toezicht (HOT-klas)",,"zittenblijven niet mogelijk in eerste leerjaar",ouderejaarsmentoren,,"regulier, talentontwikkeling","havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"onderbouw: future media, godsdienst, technasium, universalis vwo (sport, Nederlands, wiskunde, aarde & wereld, bèta, moderne vreemde talen en multimedia); bovenbouw: godsdienst, wiskunde C; examenvakken: bedrijfseconomie, filosofie, Spaans, tekenen; certificaten: Cambridge English, The International Award Program, DELF scolaire (Frans)","verzuimbegeleiding GGD","taal, rekenen, Engels",,"signaleringstoetsen, remedial teacher" 17VF06,vo,,Hogelant,Hogelant,,42621,bijzonder,interconfessioneel,Duinluststraat,20,1024VK,Amsterdam,0206344737,52.39580154418945,4.95350980758667,Noord,http://www.hogelant.nl,"info@hogelant.nl ","klein gebouw met apart technieklokaal, bibliotheek met boeken van school en wisselcollectie van de OBA","bus 33 en 37 (halte Dijkmanshuizenlaan)",,"Magister, voor inzage huiswerk en toetsresultaten",,,"kluisjescontrole, veiligheidsconvenant",,"eerste 2 weken introductie eerste jaars, sport- en speldagen, excursies, film- en toneelvoorstellingen, Sinterklaas, Kerstmis",,"geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching","twee jaar","2x15 vmbo-b schakelklas (met lwoo)","08:30, 50 min",,"leerlingen kunnen na schooltijd blijven om op school huiswerk te maken en extra uitleg te krijgen","bij achterstand taal of lezen individueel of in kleine groepjes extra aandacht en begeleiding","andersweek (vier maal per jaar week met toetsen en sportieve en culturele activiteiten), maandelijkse schoolspullencontrole",,"alleen voor leerlingen met lwoo en/of extra ondersteuningsbehoefte","regulier, gestructureerd onderwijs met extra zorg en ondersteuning","lwoo,vmbo-b",tussenvoorziening,,,,,,,"onderbouw: muziek, informatica, tekenen, verzorging, praktijklessen (techniek, sport, personal trainer, EHBO), vakoverstijgende thema's en projecten; bovenbouw: in vierde jaar entreeklas (mbo niveau 1)","handelingsplannen, verbetering leesniveau in samenwerking met LCN (Lees Centrum Noord), begeleiding bij zoeken vervolgscholen, ook eerste leerjaar op vervolgschool blijft Hogelant leerling volgen, verzuimbegeleiding GGD","twee keer per jaar didactisch onderzoek","problemen leren oplossen ", 00EF,vo,,"Hubertus & Berkhoff","Hubertus & Berkhoff De Culinaire Vakschool",,41854,bijzonder,"algemeen bijzonder",Betuwestraat,29,"1079 PR",Amsterdam,0205797190,52.33945,4.8938,Zuid,http://www.hubertusberkhoff.nl,info@hubertusberkhoff.vova.nl,"nieuwbouw 2015, magazijn, professionele bakkerijen en keukens, restaurant Delicieux en Grand Café met bakkerswinkel toegankelijk voor publiek","tram 4, bus 62, 65, 245, 354 en 612, station RAI op loopafstand",,,,,"kluisjescontrole, hygiënecode Bakkerij en Horeca, veiligheidscoördinator, anti-pestproject","vignet Gezonde Schoolkantine (meer dan 80% aangeboden artikelen is gezond), producten uit eigen keukens en bakkerijen, melkproducten, gezonde frisdranken","Top-kook-klas, Top-Patisserie-Klas, vakwedstrijden, koken voor ouders, sportdagen, maatschappelijke stage","kennismakingsweek boerderij Woudenberg, Carré, concertgebouw, museum, hotel, restaurant, leverancier horeca- en bakkerijbenodigdheden, horecareis, bakkersreis, toeristenreis of cultuurtrip, werkweek","geen voorrangsregels","twee jaar","4x20 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (genoemde schooladviezen met en zonder lwoo), 1x20 tweetalig vmbo-k, 1x20 vmbo-g (vmbo-t met een praktijkvak)","08:45, 50 min",,,"steunles rekenen, taal of faalangst",,"leerlingmediators, juf en meesterdag (leerlingen bereiden lunch voor oud-leerkrachten basisschool)","intake verplicht en bepalend of school op voorkeurslijst gezet mag worden","regulier, vakgericht onderwijs","lwoo,vmbo-b,vmbo-k,vmbo-g,vmbo-t","tweetalig vmbo-k","consumptief,",,,,,,"onderbouw: tekenen, drama, handvaardigheid, zorg en verantwoording voor eigen bakkerswinkel, restaurant, informatiebalie en magazijn; bovenbouw: speciaal profiel Horeca, Brood & Banket, Recreatie (HBR)","remedial teacher, handelingsplannen voor lwoo-leerlingen, (verzuim)begeleiding GGD","lezen, schrijven, rekenen",, 21ET04,vo,,"Huygens College","Huygens College",,42621,bijzonder,interconfessioneel,"2e Constantijn Huygensstraat",31,"1054 NN",Amsterdam,0207880880,52.364601135253906,4.8721699714660645,West,http://www.huygens-college.nl,huygens@huygens-college.nl,,"tram 1, 3, 7, 12, 17",,"Magister voor inzage vorderingen en absentie",,,"kluisjescontrole, leerlingen blijven tijdens pauzes en tussenuur op schoolplein of in aula","broodje gezond","theater, museum, kunstdag, schoolkrant, sportdagen, Topscore, schoolfeesten","werkdagen Zuid-Limburg, werkdagen buitenland bij voldoende belangstelling na examen","geen voorrangsregels","twee jaar","6x18 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x22 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo","09:00, 60 min",,,"extra begeleiding taal en rekenen in lessen remedial teaching ","mentor en kerndocent geven meerdere lessen","schoonmaakacties in de buurt",kennismakingsgesprek,"regulier, ondernemend leren","lwoo,vmbo-b,vmbo-k,vmbo-t",,"handel en administratie,handel en verkoop,",,,,"ict-route,",,"onderbouw: kunst & cultuur, media-art, beeldende vorming, dans, drama, muziek, sportklas; bovenbouw: economie en ondernemen (keuzevakken commercie, recreatie of fashion), media, vormgeven en ict (specialiseren)","leerlingbegeleiders, schoolpsycholoog, remedial teacher, ontwikkelingsperspectief voor lwoo-leerlingen, verzuimbegeleiding GGD",,"faalangstreductie, sociale vaardigheid, agressieregulatie", 21AS08,vo,,Hyperion,"Hyperion Lyceum",,41854,openbaar,openbaar,Docklandsweg,2,"1031 KN",Amsterdam,0205797220,52.384797,4.904644,Noord,http://www.hyperionlyceum.nl,info@hyperionlyceum.vova.nl,"twee nieuwe en lichte schoolgebouwen naast elkaar, dichtbij Eye filmmuseum en het IJ","bus 38, 62 en pont Buiksloterwegveer vanuit centrum (achter CS)","computers in mediatheek",,,,"informele open schoolcultuur, veiligheidscoördinator","gezonde school, een keer per maand Stoute Donderdag (muziek en snoep)","Hyperion lezing, verkleed naar school op Halloween, Saint Patrick's day, symposium, digitale schoolkrant De Hype, schoolkoor, theaterproductie, orkest, sportdagen: sponsorloop, schaatsen, klimmen","excursies, schoolkamp, uitstapjes, cultuur- en taalreizen, Rome of grote stedenreis","geen voorrangsregels","een jaar","5x28 vwo (atheneum en gymnasium)","09:00, 45 min (voornamelijk in blokuren van 90 min)",,"huiswerkklas met thee en koekje op woensdag- en donderdagmiddag (vrijwilligersinitiatief ouders)",,"eind eerste leerjaar keuze tussen gymnasium of atheneum+",,,"eigen concept, werken aan denk- en onderzoeksvaardigheden","vwo (atheneum),vwo (gymnasium)",,,,,,,,"onderbouw: geperiodiseerde vakken (Spaans, klassieke vorming, science, beeldende vorming, muziek, Grote Denkers, Lifestyle Informatics, logica en argumentatieleer), Project Based Learning, Classroom of Difference (burgerschapsproject), toneelles; bovenbouw: drama en rede, literatuur, toneelles; examenvakken: filosofie, tekenen, Spaans, muziek, wiskunde C, wiskunde D, informatica","verzuimbegeleiding GGD; hoogbegaafdheid: Bureau V, verdieping en versnelling in vak of ontwikkeling speciale vaardigheid",,faalangstreductie,"stickers om op toetsen te plakken voor toepassing speciale regels bij toetsen (extra tijd, grootschrift, rekening houden met spellingsproblemen, toestaan spellingcontrole)" 17HB07,vo,,"Iedersland College","Iedersland College",,42621,bijzonder,interconfessioneel,Zekeringstraat,38-40,"1014 BT",Amsterdam,0204081204,52.396849,4.850259,Nieuw-West,http://www.iederslandcollege.nl,iedersland@iederslandcollege.nl,"kleine vmbo-school, schoolplein","bus 18, 36, metro 50, metrostation Isolatorweg en station Sloterdijk op loopafstand",,"Peppels voor loopbaanoriëntatie ",,,"kluisjescontrole, pestbeleid, pestworkshops, kleinschalig, veiligheidscoördinator",,"Topscore, sportdag, schoolfeest, cultuureducatie met afsluitende cultuurmarkt","klassenuitjes, snowboarden (leerjaar 2), schaatsen op Jaap Edenbaan, Sloterplasloop, driedaags schoolreis leerjaar 1 en 3, eendaags schoolreis leerjaar 2, examenreis Parijs leerjaar 4 ","geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching","twee jaar","3x16 vmbo-b en vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 1x16 vmbo-k (met en zonder lwoo)","08:25, 45 min",,"huiswerkbegeleiding door leerlingondersteuner mogelijk","begrijpend lezen, rekenen en studieles op lesrooster, steunles op advies mentor","mentor geeft zoveel mogelijk vakken aan eigen klas",,"alleen voor leerlingen met lwoo en/of extra ondersteuningsbehoefte, intake-commissie bepaalt of kan worden voldaan aan ondersteuningsbehoefte geen open dag, op afspraak","regulier, planmatig werken aan zelfvertrouwen en motivatie","lwoo,vmbo-b,vmbo-k",tussenvoorziening,,,,,"dienstverlening en commercie (DC),",,"onderbouw: digitale vaardigheden, drama, muziek, beeldende vorming, techniek, talentontwikkeling, startmoment; bovenbouw: kunstvakken; examenvakken: dienstverlening en producten","orthopedagoog, motorische en cognitieve remedial teachers",,"faalangstreductie, rots en water, trajectvoorziening (bijv. planning en organiseren)","individuele diagnostiek" 01ET,vo,St.,"Ignatius (Ig)","St. Ignatiusgymnasium (Ig)",Ig,40776,bijzonder,rooms-katholiek,"Jan van Eijckstraat",47,"1077 LH",Amsterdam,0206763868,52.34975,4.873931,Zuid,http://www.ignatiusgymnasium.nl,info@ignatiusgymnasium.nl,"vernieuwd schoolgebouw, mediatheek met een grote collectie (jeugd)literatuur en een grote aula voor podiumactiviteiten","bus 15, 65, tram 5, 24 en schoolbus Abcoude","smartboards in alle lokalen","wifi, schoolwerkplek via Magister",,"cijfers en absentie via Magister zichtbaar voor ouders","incidentenregistratie, blaastest bij schoolfeesten","Lolita broodje, broodje gezond, fruit","sport- en culturele activiteiten, toneelproductie, muziekavonden en debatclub","theater, Bergen, Schiermonnikoog, Ardennen, Berlijn, Parijs, Italië of Griekenland","voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 augustus 2010 zittende leerlingen","geen brugperiode","5x29 vwo (gymnasium)","08:30, 70 min",,,,"zittenblijven in klas 1 alleen in bijzondere omstandigheden","Jongerenrechtbank, Sint-comité voor goede doel, Voedselbankactie",,"regulier, talentontwikkeling","vwo (gymnasium)",,,,,,,,"onderbouw: levensbeschouwing; bovenbouw: Capita Selecta (keuzeonderwerpen); examenvakken: management & organisatie, tekenen, muziek, filosofie, wiskunde D, Natuur, Leven en Technologie (NLT)","schoolpedagoog, co-mentoren",,, 28DH,vo,,"IJburg College","IJburg College",,41608,bijzonder,"algemeen bijzonder",Pampuslaan,1,1087HP,Amsterdam,0203443000,52.35309982299805,5.00521993637085,Oost,http://www.ijburgcollege.nl,info@ijburgcollege.nl,"hoofdlocatie op hoek Theo van Goghpark (Haveneiland-Oost), de huidige dependance op het Geertje Willemaplein 1 (Zeeburgereiland) wordt verlaten","voor hoofdlocatie: tram 26, bus 66; voor IJburg 2: tram 26, bus 37","iPad, aandacht voor gezonde houding en afwisselende werkvormen om langdurig computergebruik te voorkomen","digitiaal porfolio voor vastleggen persoonlijke ontwikkeling (en papieren volgboekje), Magister voor inzage beoordelingen en resultaten",,,"kluisjescontrole, deelscholen van maximaal 150 leerlingen, schoolagent, veiligheidscoördinator, Challenge Day","gezonde school, met leerlingen en ouders zelfgemaakte gerechten, soep, salade en broodjes, geen snoep- en frisdrankautomaten","vrijdagmiddag workshops of eigen passieproject, Topscore, eigen volleybalvereniging Volleyburg, projecten i.s.m. culturele instellingen","leeropdrachten in de stad, jaarlijks meerdaagse (buitenland)reis","voorrang voor leerlingen van (traditionele) vernieuwingsscholen (jenaplan, dalton, montessori, ontwikkelingsgericht en natuurlijk leren), leerlingen die uitstromen uit de kopklas op deze school","twee jaar","2x20 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k; 6x25 vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo en vwo (atheneum)","08:30, 60-80 min (vast dagritme, verschillende onderwijsactiviteiten)",,"einde dag begeleiding in studievaardigheden en plannen bij mentor","leerling werkt per vak of leergebied op eigen niveau",,leerlingmediators,,"eigen concept, onderverdeeld in ontwerpprincipes","vmbo-b,vmbo-k,vmbo-t,havo,vwo (atheneum)",,,,,,"dienstverlening en commercie (DC),",,"onderbouw: keuzeband, stamgroeptijd, themaleren, sport & bewegen, kunst & cultuur, mens & identiteit; bovenbouw: projecttijd, coachtijd, mens & natuur (havo/vwo), mens & maatschappij (havo/vwo), bewegen, sport & maatschappij (BSM); examenvakken: wiskunde C, Spaans, beeldend algemeen, beeldende kunst, drama, informatica, maatschappijwetenschappen, Natuur, Leven en Technologie (NLT)",,,"examen (bovenbouw)","afspraken en ondersteunende maatregelen" NOBRIN_10552,vo,,"International School of Amsterdam (ISA)","International School of Amsterdam (ISA)",,,particulier,particulier,Sportlaan,45,"1185 TB",Amstelveen,0203471111,52.290698,4.855147,,http://www.isa.nl,admissions@isa.nl,"modern gebouw met uitgebreide voorzieningen en sportfaciliteiten","metro 51",,,,,,,"creative arts, athletics, Model United Nations, debate club, music, yearbook, student magazine, choir, language clubs, chess club, human and social rights club, International Awards for Young People and theatre productions","grade level, academic and sports trips",,,,"08:15 of 09:15, 60-75 min",,,,,"student government","toelatingsprocedure waarbij referenties gevraagd worden","internationaal, International Baccalaureate Programme (IB)",,"IB Primary Years Programme // IB Middle Years Programme // IB Diploma Years Programme",,,,,,,"Language A (English or mother tongue), Language Acquisition (acquired language: Dutch, French, Spanish, Mandarin or English as an additional language), mathematics, science, individuals and societies, design, the arts (visual art, music, drama, media), physical and health education, community service projects, personal project","student support coordinator, guidance counselor, counselor, learning support teachers, school nurse",,, 16PS04,vo,,IVKO,IVKO,,26157,bijzonder,"algemeen bijzonder",Rustenburgerstraat,15,"1074 EP",Amsterdam,0205979360,52.35380172729492,4.905340194702148,Zuid,http://www.ivko.nl,ivko@msa.nl,"nieuwbouw uit 2011, ligging vlakbij de Amstel, meerdere groepen en begeleiders in grote ruimte (leerdomein) ","tram 4 en metro vanaf CS (halte Wibautstraat)",,"Magister voor studiewijzer, werkplanner, inzage voortgang en absentie en voor verslagen leerlingenraad, Studyflow voor zelfstandig werken aan rekenen",,,"kluisjescontrole, incidentenregistratie, (cyber)pestprotocol, veiligheidscoördinator, ontruimingsoefening","gezonde broodjes en verse sapjes","columnwedstrijd, poëzieproject, voorstellingen en tentoonstellingen voor (en door) leerlingen binnen en buiten school","Kasteeljuweel Muiderslot, Concertgebouw, theater, museum, Artis, onderbouw werkweek Schiermonnikoog en Ardennen, bovenbouwreizen naar kunststeden","voorrang voor leerlingen van een montessori-, jenaplan- of kunstmagneetschool","twee jaar","4x28 vmbo-t, vmbo-t/havo, havo","08:30, 40 min (meestal blokuren van 80 min)",,,"extra ondersteuningslessen taal en rekenen, trajectvoorziening (hulp bij plannen en leerstrategieën)",,,"intake verplicht en bepalend of school op voorkeurslijst gezet mag worden, criteria bij intake; interesse in kunstvakken, geschiktheid Montessori, concentratie voor leerdomeinen, overhandigen kunstportfolio","montessori, cultuurprofielschool","vmbo-t,havo",,,,,,,,"onderbouw: muziek, dans, mime, drama, tekenen, handvaardigheid, film, dans- of muziekprogramma (DaMu); bovenbouw: kunstgeschiedenis, mode en textiel, fotografie, theatertechniek, profielkeuze havo (C&M en E&M); examenvakken: kunst algemeen, maatschappijwetenschappen",,"begrijpend lezen, woordenschat, rekenen","faalangstreductie, sociale vaardigheden","mondelinge toetsen, grotere letters, verlengde toetstijd, Daisy-speler" 02QZ,vo,,"Keizer Karel College","Keizer Karel College",,71553,bijzonder,rooms-katholiek,Elegast,5,1185AA,Amstelveen,0206415700,52.30229949951172,4.849830150604248,,http://www.keizerkarelcollege.nl,kkc@keizerkarelcollege.nl,,,,,,,,,,,"leerlingen uit Amstelveen, Ouderkerk a/d Amstel, Badhoevedorp en Aalsmeer, en kinderen van oud-leerlingen, leerlingen die in de eerste ronde niet meegeloot hebben kunnen geen beroep doen op voorrangsregels in tweede ronde",,,"08:30, 45 min",,,,,,,regulier,"havo,vwo (atheneum),vwo (gymnasium),vwo (technasium)",,,,,,,,"onderbouw: handvaardigheid, science, levensbeschouwing, onderzoek en wetenschap, onderzoek en ontwerpen, denken en doen; examenvakken: literatuur, bedrijfseconomie, Spaans, informatica, muziek, tekenen, beeldende vorming, kunst algemeen, wiskunde C, wiskunde D, Natuur, Leven en Technologie (NLT); certificaten: Cambridge First Certificate, Advanced Certificate for Cambridge English, Technasium","remedial teacher, schoolpsycholoog",,"faalangstreductie, sociale vaardigheid", 16PS16,vo,,Kiem,"Kiem Montessori",,26157,bijzonder,"algemeen bijzonder","2de Oosterparkstraat",33,"1091 HV",Amsterdam,0205979300,52.356169,4.913079,Oost,http://www.kiemmontessori.nl,"2de Oosterparkstraat 33","buitensportlocaties: Amstelcampus, Jaap Edenbaan, Flevoparkbad, Roeivereniging KARZ de Hoop,Oosterpark, ","metrostation Wibautstraat, tram 1, 3, 7 en 19, bus 37",,,,,,"alleen volkoren broodjes met gezond beleg, fruit en snack-groenten, geen snoep en suikerhoudende dranken","mentor-uitjes, schoolfeest","sportkamp in tweede leerjaar","voorrang voor montessori leerlingen","twee jaar","3x25 vmbo-t, vmbo-t/havo en havo","08:30, 120 min",,"huiswerkvrije school, wanneer het niet lukt om tijdens les werk af te ronden verplicht inhalen na de les",,"doubleren in eerste leerjaar niet mogelijk",,,"eigen concept, actief onderwijs",vmbo-t,,,,,,,,"onderbouw: kunst beeldende vorming, techniek, toekomstoriëntatie, informatica, sport (iedere ochtend), open atelier (ruimte voor creativiteit)",,,, 26HP,vo,,"Kolom Praktijkcollege Noord","Kolom Praktijkcollege Noord",,77690,bijzonder,oecumenisch,Oostzanerdijk,139,"1035 EX",Amsterdam,0206301199,52.42100143432617,4.878680229187012,Noord,http://www.kpcn.nl,administratie@kpcn.nl,"nieuwbouw (2009) aan de rand van Amsterdam Noord, praktijklokalen (techniek, koken, zorg en welzijn, uiterlijke verzorging, repro/magazijn), schoolplein met veel groen","bus 35, 36 en 37 (halte Oostzanerdijk)","digitale schoolborden in alle lokalen",,,,"drie regels (aardig, rustig, netjes), time-out","maaltijden in de kantine door leerlingen zelf bereid, energiedranken en chips verboden","Topscore, voetbaltoernooien (onderbouw in 2013 Nederlands kampioen voetbal pro-scholen, bovenbouw 2e plaats in 2012)","Disneyland Parijs, Walibi, adventuredag","geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching","geen brugperiode","3x16 praktijkonderwijs","08:30, 45 min",,,"basisvaardigheden Nederlands, rekenen en wiskunde",,"schoolwinkel (koekjes en drinken in kleine pauze)",,"regulier, praktijkontwikkeling",praktijkonderwijs,,,,,,,,"onderbouw: koken, beeldende vorming, ICT, drama, algemene techniek, persoonlijke verzorging, vrijetijdsbesteding, Onderhoud Terreinen en Gebouwen; bovenbouw: techniek, koken en bediening, modules (bouwtechniek, motorvoertuigen, horeca, zorg en welzijn, uiterlijke verzorging, detailhandel, Onderhoud Terreinen en Gebouwen), ROC-traject (vijfde leerjaar); keuze uit verschillende brancheopleidingen","individueel ontwikkelingsplan (IOP, iedere 12 weken besproken met ouders), orthopedagoog, na uitstroom nog twee jaar (telefonische) nazorg",,, 21FF,vo,Scholengemeenschap,"Lely Lyceum","Ir. Lely Lyceum",SGR,41063,openbaar,openbaar,Ravenswaaipad,3,"1106 AW",Amsterdam,0205633050,52.297298431396484,4.977250099182129,Zuidoost,https://www.lelylyceum.nl,info@lelylyceum.nl,"ruim en overzichtelijk, grote lokalen, drie sportzalen, twee buitenplaatsen, vier computerlokalen, studiecentrum","metro 50 en 54 (station Reigersbos) en bus 47",computerborden,"Magister voor inzage cijfers, aanwezigheid (leerlingen en docenten), digitaal lesmateriaal",,,"bewakingscamera's, kluisjes",,"sportprogramma (waaronder sportgroep en Topscore), danstalentklas, leesclub, filmclub","werkweek onderbouw in Nederland, buitenlandse reis in bovenbouw","geen voorrangsregels","twee jaar ","indeling brugklassen nog onbekend: aanbod voor schooladviezen vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo en vwo (atheneum en gymnasium), zowel regulier als tweetalig aanbod op alle niveaus","08:30, 50 min",,"huiswerkklas na aanmelding door mentor",,"gymnasium vanaf leerjaar 1",,,"regulier, technasium, TTO en internationalisering ","vmbo-t,havo,tweetalig onderwijs havo,tweetalig onderwijs vwo (atheneum),vwo (atheneum),vwo (gymnasium),vwo (technasium)","vmbo-t (technasium), havo (technasium), tto-juniorschool","met mogelijkheid tot verbreden in mode en sport",,,,,,"onderbouw: introductie onderzoeken en ontwerpen (technasium havo+vwo; bèta design mavo), tweetalig onderwijs (tto) op mavo-havo-vwo, kieskunstig (muziek, drama of dans), wetenschapsoriëntatie WON (havo+vwo), filosofie (vwo); bovenbouw: Big History, ondernemen (International Business College), sport (verbredingsprogramma); examenvakken: Spaans, bedrijfseconomie, tekenen; certificaten: Cambridge First, Cambridge Advanced; de afdeling vmbo-k wordt afgebouwd (geen nieuwe vmbo-k leerlingen met ingang van schooljaar 2019/2020)"," verzuimbegeleiding GGD, vmbo-leerlingbegeleiders (ondersteuning bij gedrags- of motivatieproblemen)",citotoets,"faalangstreductie, examentraining (bovenbouw)","remedial teacher" 14RL06,vo,,"LUCA Praktijkschool","LUCA Praktijkschool",,41854,bijzonder,"algemeen bijzonder",Javaplantsoen,24,"1095 CS",Amsterdam,0205797150,52.362701416015625,4.944349765777588,Oost,http://www.lucapraktijkschool.nl,info@lucapraktijkschool.vova.nl,"geheel vernieuwd","tram 7, 14, bus 37 (halte Soembawastraat)",,,,,"samenwerking buurtregisseur, veiligheidscoördinator","zelfgebakken pannenkoek, broodje worst, tosti, chips, fruit","voetbaltoernooi, basketbaltoernooi, Topscore","Artis, musea, bedrijfsbezoek, schoolreis","geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching","geen brugperiode","2x15 praktijkonderwijs","08:30, 50 of 60 min",,,"rekencoördinator, taalcoördinator, individuele leerlijn voor taal en rekenen, IOP-gesprekken (individueel ontwikkelingsplan)",,,,"regulier, competentiegericht praktijkonderwijs",praktijkonderwijs,,,,,,,,"beeldende vorming, portfolio, competentielessen, themaweken, keuzevakken (activiteiten zoals atletiek, yoga, zelfverdediging, zwemmen, Italiaans koken en Spaanse les)","orthopedagoog, salto (opvoedondersteuning), verzuimbegeleiding GGD",,, 21GD01,vo,,Lumion,Lumion,,41830,openbaar,openbaar,Vlaardingenlaan,25,"1062 HM",Amsterdam,0207901777,52.34652,4.83543,Nieuw-West,https://lumion.amsterdam,info@lumion.amsterdam,"kleinschalig, vanaf schooljaar 2019-2020 nieuw schoolgebouw aan Vlaardingenlaan (naast metrostation Henk Sneevlietweg en halte bus 62)","bus 61 en 69 (halte Hageland), tram 2 (halte Kasterleepark)","iPads met digitiaal lesmateriaal via apps","Peppels voor lesstof, vaardigheden en opdrachten (per vak in vijf periodes per jaar), digitale agenda en planning, toetsen en portfolio",,,"beveiligingscamera’s, hekken, veligheidscoördinator, surveillance","gezonde producten (bij vak science voedingsles en voedingsadviezen)",sportactiviteiten,"kennismakingsdagen Amsterdamse Bos, einde brugperiode kamp in Nederland, tweede leerjaar Ardennen, bovenbouw werkweek in Parijs, Berlijn of Londen","voorrang voor kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur","twee jaar","2x28 mavo (vmbo-t), 3x28 vmbo-t/havo, 2x28 havo, 2x28 havo/vwo en 1x28 vwo (atheneum)","08:30, 220 min (les per dagdeel of half dagdeel, met sessies: verwonder-, workshop-, lab- en communicatiesessies)",,"huiswerkklas bij plannings- of concentratieproblemen thuis","docent als studiecoach",,leerlingenraad,,"eigen concept, digitale leeromgeving","vmbo-t,havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"onderbouw: mens en maatschappij, science, expressie (handvaardigheid, tekenen en drama), keuzevak Lumica (filosofie en design thinking), lees-halfuurtje (met leesboek); examenvakken: Natuur, Leven en Technologie (NLT); digitaal onderwijs met iPad","coach als leerlingbegeleider, verzuimbegeleiding GGD",dyscalculie,"door ABC Praktijk (door ouders en/of zorgverzekeraar te betalen): faalangstreductie, sociale vaardigheid en oplossingsgerichte gespreksvoering","tijdsverlenging bij toetsen, remedial teacher voor Engels, Nederlands, studieplanning en -begeleiding" 30BM,vo,,"Luzac Lyceum Amsterdam","Luzac Lyceum Amsterdam",Luzac,,particulier,particulier,Uiterwaardenstraat,263,"1079 CR",Amsterdam,0206714004,52.34149932861328,4.896550178527832,Zuid,http://www.luzac.nl,lyceumamsterdam@luzac.nl,"traditioneel schoolgebouw, gymles Sporthallen Zuid","tram 4, bus 62 en 65","computerlokaal met internet in huiswerkzaal",,,,"kluisjescontrole, cameratoezicht, surveillance","volledig aanbod","tijdens vak levenskunde activiteiten buiten school","outdoor introductieweek, levenskunde, musea, bedrijfsbezoeken, schoolreizen",,"twee jaar",vmbo-t-havo-vwo,"08:30, 60 min",,"huiswerkvrij, aaneengesloten lesdag van 9 tot 5, geen tussenuren","persoonlijke begeleiding, studievaardighedenles, rekenvaardigheidsles, taalvaardigheidsles",,,intakegesprek,"regulier, persoonlijk onderwijs","vmbo-t,havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"onderbouw: levenskunde; examenvakken: maatschappijwetenschappen, Spaans, filosofie, wiskunde C, wiskunde D, algemene natuurwetenschappen, bedrijfseconomie, tekenen, informatica, rekenvaardigheid",mentor,"instaptoets voor rekenen en taal",,"dispenserende maatregelen dyslexie" 16PN,vo,,Maimonides,"Joodse Scholengemeenschap Maimonides",,21464,bijzonder,joods,Noordbrabantstraat,15-17,"1083 BE",Amsterdam,0206426161,52.325401306152344,4.886559963226318,Zuid,http://www.jsgmaimonides.nl,info@jsgmaimonides.nl,"modern gebouw met kantine/aula, multifunctionele studieruimte, patio, gymzaal, buitensportplein","tram 5, metro 51, bus 62","computers in multifunctionele ruimte en mediatheek","Qompas ProfielKeuze voor online profiel- en opleidingskeuze",,,"lockers, camera's, hekken, surveillance, pestprotocol","alleen kosjere producten, frisdrank- en snoepautomaat","schooltoneel, culturele avonden, excursies, schoolfeesten, sporttoernooien, lezingen: over politiek en joodse feestdagen","driedaagse survival Ardennen, werkweek Israël","geen voorrangsregels","een jaar","1x24 vmbo-t, vmbo-t/havo, havo/vwo en vwo (atheneum)","08:30, 50 min",,,"extra Nederlands voor anderstaligen","voor toetsen in klas 1 een mavo-cijfer en een havo/vwo-cijfer voor niveaubepaling",,"alleen halachisch joodse leerlingen","regulier, kleinschalig","vmbo-t,havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"vakoverstijgende projecten, Cambridge (Engels), Delf (Frans), joodse geschiedenis, examenvakken: Modern- en Klassiek Hebreeuws","huiskamer, orthopedagoog, verzuimbegeleiding GGD",dyslexie,, 17YS04,vo,,Marcanti,"Marcanti College",,40586,bijzonder,"algemeen bijzonder","Jan van Galenstraat",31,"1051 KM",Amsterdam,0206069000,52.375301361083984,4.865240097045898,West,http://www.marcanti.espritscholen.nl,info@marcanti.espritscholen.nl,"overzichtelijk open schoolgebouw uit 2002 met leerplein en werkplekken, gymzaal, meetingpoint (coördinatiepunt stages en buurtprojecten)","tram 3, 10, 12, 14, streekbussen 18, 80, 82","smartboards, computers op leerplein en in computerlokalen, wifi, ict-pilot gepersonaliseerd leren met Chromebooks","Magister voor inzage vorderingen en verzuim","Google Docs voor samenwerken, Hangouts voor hulp huiswerk",,"kluisjescontrole, camera's, surveillance, pestprotocol, gelegenheid halen zwemdiploma (A)","gezonde kantine","Topscore, culturele activiteiten, Sloterplasloop, voetbal- en basketbaltoernooi, schoolfeest","introductiekamp, buitenlandreizen bovenbouw","voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen en voor leerlingen kopklas Marcanti","twee jaar","1x20 vmbo-b en vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 3x24 vmbo-k (met en zonder lwoo), 3x26 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo, 2x26 havo en havo/vwo, 1x15 vwo","08:30, 50 min",,"begeleiding door speciaal geschoolde studenten","eerste klas extra uur rekenen, kansuur (wegwerken achterstanden), talentuur (verdiepingsles)","voor bovenbouw vwo samenwerking met andere Esprit scholen",,,"regulier, met vakoverstijgend projectonderwijs, eigenaarschap en maatschappelijk betrokken","lwoo,vmbo-b,vmbo-k,vmbo-t,havo,vwo (atheneum)","(vwo alleen onderbouw)",,,,,"dienstverlening en commercie (DC),",,"zesjarige HTL-route (doorstroom naar havo na diploma vmbo-t), vitale school met extra bewegingsonderwijs, (wereld)muziek in lessen en activiteiten, bovenbouw: plusopleidingen met twee uur extra les voor gemotiveerde leerlingen: sport plus, business plus (ondernemerschap), kunstplus (museumbezoek en beroepsoriëntatie kunstvakken) ","taalwerkgroep, counselor, remedial teacher, zorgfunctionaris per team, verzuimbegeleiding GGD",,"faalangstreductie, sociale vaardigheden, omgaan met boosheid", 02PA,vo,,"Mediacollege Amsterdam (Ma)","Mediacollege Amsterdam (Ma)",Ma,67107,bijzonder,"algemeen bijzonder",Dintelstraat,15,"1078 VN",Amsterdam,0208509690,52.344600677490234,4.893040180206299,Zuid,http://www.ma-web.nl,info@ma-web.nl,"gerenoveerd historisch pand met moderne technische voorzieningen, aparte grafimedialokalen voor onderbouw en bovenbouw, lokalen per leerdomein, infotheek, geen fietsenstalling","tram 4, 12 en bus 65","grafimedialokaal met computers, geluid & licht, videocamera’s, tekenmateriaal en drukpersen, ook computers in taaldomeinlokaal","Magister voor inzage cijfers, absentie en huiswerk, Muiswerk voor adaptieve ondersteuning cognitieve vakken",,,"kluisjescontrole, veiligheidscoördinator","belegde broodjes, fruit","sportdagen, schoolfeesten, tekenlessen buiten school","(culturele) uitjes, kamp","geen voorrangsregels","twee jaar","2x24 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x27 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo","08:30, 60 min (grafimedialessen 120 min)",,,"(verplichte) steunles bij onvoldoende resultaten",,"schoolwacht (leerlingen houden toezicht in kantine en gangen en voorkomen buurtoverlast)","intake verplicht en bepalend of school op voorkeurslijst gezet mag worden, criteria bij intake: creatief talent, affiniteit met mediavakken en geschiktheid werken in open leerruimtes","eigen concept, vakschool met aandacht voor grafimedia","lwoo,vmbo-b,vmbo-k,vmbo-g,vmbo-t",,,"grafische techniek,grafimedia",,,,,"onderbouw: taaldomein (Nederlands, Engels en Duits), exactdomein (rekenen, wiskunde en NaSk), domein mens & maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, verzorging, maatschappijleer, filosofie en economie), domein media, vormgeving & ICT (creatieve vakken, computervaardigheden, handvaardigheid en ontwerpen); bovenbouw: domein media, vormgeving & ICT (modules audiovisuele vormgeving, 2D en 3D vormgeving, ICT en interactief vormgeven)","remedial teacher",cito-toetsen,"faalangstreductie, sociale vaardigheid, agressieregulatie","dyslexiecoach, dyslexieprotocol, dyslexiepas, lotgenotencontact" 16PS07,vo,,"Metis Montessori Lyceum (MML)","Metis Montessori Lyceum (MML)",,26157,bijzonder,"algemeen bijzonder",Mauritskade,58,"1092 AD ",Amsterdam,0205979300,52.361777,4.91812,Oost,http://www.hetmml.nl,info.mml@msa.nl,"havo en vwo in gerenoveerd gebouw bij Oosterpark, mavo/havo klassen in klein gebouw","tram 3, 7, 9, 10, 14, bus 37, 41, 245 en metro 51, 53, 54","smartboards, laptops, iPads","Magister voor inzage leervorderingen",,,"kluisjes, problemen bespreekbaar maken, Nederlands spreken","broodje gezond, fruit","projecten, workshops, cursussen, evenementen","ontmoetingen met gastdocenten uit bedrijven en politiek gericht op wereldburgerschap, buitenlandse reizen, excursies, bezoek theaters en musea","voorrang voor montessorileerlingen","twee jaar","1x28 havo en havo/vwo, 2x28 havo en havo/vwo innovatieprofiel (coderclass of technasium), 1x28 vwo (atheneum), 2x28 vwo innovatieprofiel (coderclass of technasium)","08:30, 60 min",,,"mentor helpt met zelfstandig werken volgens montessoriconcept","technasium op havo en vwo niveau, vakoverstijgende projectweken, huisbezoek door mentor",,,"montessori, talentontwikkeling","havo,vwo (atheneum),vwo (technasium)","havo (technasium)",,,,,,,"onderbouw: technasium, kunst en beeldende vorming, textiel (Kiem Montessori), informatie en communicatie (I&C), onderzoek en ontwerp (O&O); examenvakken: kunst algemeen, informatica, maatschappijwetenschappen, wiskunde C, wiskunde D (vwo), Natuur, Leven en Technologie (NLT); UNESCO-school","autiklas (onderbouw), verzuimbegeleiding GGD","begrijpend lezen en woordenschat",faalangstreductie,"remedial teacher" 16PS00,vo,,"Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)","Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)",MLA,26157,bijzonder,"algemeen bijzonder","Pieter de Hoochstraat",59,"1071 ED",Amsterdam,0206767855,52.35559844970703,4.885019779205322,Zuid,http://www.montessorilyceumamsterdam.nl,info.mla@msa.nl,"havo en vwo in vier gebouwen rond binnenplaats hoofdlocatie, vmbo-t in de Van Ostadestraat 103","tram 3, 5, 12 en 24","Magister voor opdrachten en toetsen, inzage cijfers (verslagen), absentie en voor plannen werktijd",,,,"kluisjes, camera's, mediacoaches, vertrouwenspersonen, veiligheidscoördinator","broodje gezond met kaas","bezoek voorstellingen en tentoonstellingen, diverse cursussen, eigen toneel- en muziekuitvoeringen","dagexcursies, binnen- en buitenlandse werkweken, Romereis (gymnasium), kleine groep uitwisseling buitenland","voorrang voor montessorileerlingen","twee jaar","3x28 vmbo-t of vmbo-t/havo, 6x28 havo en havo/vwo, 2x28 vwo (atheneum), 2x28 vwo (gymnasium)","08:30, 60 min",,"Blokken na de bel (7,50 euro per keer)","mentor helpt met zelfstandig werken volgens montessorisysteem","verslag (i.p.v. rapport) met werkhouding, positie (hoe ver in de lesstof), kwaliteit",,,"montessori, cultuurprofielschool","vmbo-t,havo,vwo (atheneum),vwo (gymnasium)",,,,,,,,"onderbouw: science, techniek, muziek, textiele werkvormen, verdiepingsklassen (bèta, film, kunst muzisch, kunst beeldend, multimedia, ontwerp of sport); bovenbouw: module (keuzevak), Frans plus, Engels plus, Duits plus; examenvakken: filosofie, informatica, kunst algemeen, drama, tekenen, management & organisatie, maatschappijwetenschappen, wiskunde C (vwo), wiskunde D (vwo); certificaten: DELF scolaire (Frans), Diplôme d’Etudes en Langue Française, Goethe (Duits), Cambridge English ","verzuimbegeleiding GGD",,, 16PS08,vo,,"Montessori Lyceum Oostpoort (MLO)","Montessori Lyceum Oostpoort (MLO)",MCO,26157,bijzonder,"algemeen bijzonder",Polderweg,3,"1093 KL",Amsterdam,0205979899,52.357601165771484,4.928689956665039,Oost,http://www.oostpoort.nl,oostpoort@msa.nl,"modern en licht gebouw uit 2000 (architect en oud-montessorileerling Herman Hertzberger), tussen lokalen en werkplaatsvleugel overdekte multifunctionele binnenplaats 'het rode plein', sporthal aan de overkant","tram 3, 7, 9, bus 22, 37, 41, vlakbij station Muiderpoort","computerwerkplekken in mediatheek","Magister voor leerlingvorderingen",,,"locker, veiligheidscoördinator","warm pistoletje kaas, broodje gezond","brede schoolactiviteiten met sport (Topscore: streetdance, basketbal, voetbal) en cultuur","museum, theater, schoolreis","voorrang voor montessorileerlingen","twee jaar","4x20 internationale schakelklas, 5x20 vmbo-b en vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 4x22 vmbo-k (met en zonder lwoo), 2x24 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo","08:30, 50 min",,"huiswerkklas begeleid door docenten",,,,,"montessori, talentontwikkeling","lwoo,vmbo-b,vmbo-k,vmbo-g,vmbo-t,havo","vwo (onderbouw)","handel en administratie,","techniek-breed,",,"verzorging,",,,"sportklas, ICT-klas, beeldende vorming, informatiekunde, muziek, Spaans, verzorging, wereldoriëntatie, techniek, praktische profiel oriëntatie (PPO); vwo-leerlingen stromen in bovenbouw door naar MML of MLA; ISK (internationale schakelklas voor nieuwkomers)","counselor, orthopedagoog, logopedist, contactdocenten voor ouders die onvoldoende Nederlands beheersen (Arabisch, Ghanees, Spaans, Turks), vluchtelingencoördinator, verzuimbegeleiding GGD",,,"remedial teacher (ook voor hulp taal en rekenen), dyslexiespecialist" 17YS,vo,,"Mundus College","Mundus College",,40586,bijzonder,"algemeen bijzonder","Burg. Hogguerstraat",2,"1064 EB",Amsterdam,0205854854,52.373199462890625,4.829410076141357,Nieuw-West,http://www.mundus.espritscholen.nl,info@mundus.espritscholen.nl,"internationale schakelklas, vmbo en bovenbouw praktijkonderwijs in hoofdvestiging op Burgemeester Hogguerstraat 2, onderbouw praktijkonderwijs in Herman Poortstraat 17","tram 13, bus 64 en metro 50 (hoofdgebouw)","mediatheek met computerwerkplekken",Magister,,"aanwezigheid, sms-melding spijbelen","kluisjescontrole, coördinator schoolcultuur en veiligheid",,"Mundus & More (kosteloze wisselende naschoolse activiteiten van een uur aansluitend op de lessen: culturele, sportieve en creatieve workshops en huiswerkbegeleiding, deelname in onderbouw verplicht)",introductiekamp,"geen voorrangsregels, leerlingen voor praktijkonderwijs en tussenvoorziening doen niet mee aan centrale loting en matching","twee jaar","4x15 pro, 1x18 internationale schakelklas, 2x18 vmbo-b (met en zonder lwoo), 2x20 vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 2x22 vmbo-k (met en zonder lwoo), 2x24 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo","08:30, 50 min",,,leerlingbegeleider,,,,"regulier, competentiegericht","praktijkonderwijs,lwoo,vmbo-b,vmbo-k",,"handel en administratie,consumptief-breed,koken/serveren,brood- en banketbakken","metaaltechniek,bouwtechniek,elektrotechniek,voertuigentechniek",,"verzorging,","ict-route,",,"talentontwikkeling (o.a. muziek, creatief schrijven, ehbo, design, fotografie), praktijkoriëntatie; ISK (internationale schakelklas voor nieuwkomers)","orthopedagoog, trajectvoorziening door leerlingbegeleiders en Altra medewerker voor preventieve en structurele hulp voor leerlingen met extra onderwijszorgbehoefte, verzuimbegeleiding GGD",,, 14SE,vo,,"Nicolaas (SNL)","St. Nicolaaslyceum (SNL)",,40776,bijzonder,rooms-katholiek,Beethovenplein,2,"1077 WM",Amsterdam,0206445151,52.341800689697266,4.879089832305908,Zuid,http://www.nicolaas.nl,sint@nicolaas.nl,"nieuw gebouw uit 2012, theater, sportzalen, fitness, naast Beatrixpark","bus 65, 246, 612, tram 5 en metro 51",,"Magister voor inzage schoolresultaten, rooster en afwezigheidregistratie, It's learning",,,"kluisjes, camera's, antipestbeleid, incidentenprotocol","broodjes en fruit","Topscore, atletiekdag, Artis, schoolfeest, het Grote Gebeuren (open podium en feest rond 5 december), museumbezoek","dagexcursies, buitenlandse reizen, theater","voorrang voor kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur","een jaar","3x28 havo en havo/vwo (waarvan 1 cultuurklas, indeling pas na plaatsing), 1x28 tweetalig havo en havo/vwo, 2x28 vwo (atheneum, waarvan 1 sportklas, indeling pas na plaatsing), 2x28 tweetalig vwo (atheneum)","08:30, 60 min",,,"bij achterstand verplichte extra les Nederlands, Wiskunde of Engels","doubleren onderbouw alleen bij bijzondere omstandigheden","juniormentoren, leerlingenpanel, schoolwacht",,"regulier, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ","havo,tweetalig onderwijs havo,tweetalig onderwijs vwo (atheneum),vwo (atheneum)",tto-juniorschool,,,,,,,"onderbouw: tweetalig havo en vwo, levensbeschouwing, podiumkunsten, informatiekunde, beeldende vorming, sportklas (atheneum), cultuurklas (havo); bovenbouw: International Stream (extra Engels); examenvakken: bewegen, sport & maatschappij (BSM), informatica, management & organisatie, Spaans, tekenen, global perspectives, maatschappijwetenschappen, culturele en kunstzinnige vorming, wiskunde C; certificaten: Cambridge & IELTS (Engels), Goethe (Duits), Delf (Frans)","orthopedagoog, verzuimbegeleiding GGD","instaptoets Nederlands, Engels, wiskunde","groepstraining faalangst voor brugklas (en examenklas)","extra tijd bij toetsen, eventueel ondersteuning met Kurzweil" 21AS,vo,,"Nieuwe Havo","De nieuwe Havo",,41854,openbaar,openbaar,Buiksloterweg,85,"1031 CG",Amsterdam,0205797177,52.387001037597656,4.9133501052856445,Noord,http://www.denieuwehavo.nl,info@denieuwehavo.vova.nl,"ruim gebouw, binnenkant recent opgeknapt","bus 38, 105 en 109, pont vanaf CS (Buiksloterweg)","computerwerkplekken in mediatheek",,,,"kluisjescontrole, camera's, hekken, surveillance","broodje gezond, fruit","Topscore, sportdag, jaarlijkse debatmiddag, project vrijheid/onvrijheid (rond dodenherdenking en bevrijdingsdag), de jonge jury (leescampagne), theaterweek, junior toneelproductie met Toneelgroep Amsterdam, game-events, schoolfeest","studieweek Londen of Berlijn, excursies Muiderslot, Lille, Ilperveld","voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen","drie jaar","5x28 havo en havo/vwo","08:30, 70 min",,"zoveel mogelijk op school, onder andere in mediatheek, 3 per week naschoolse huiswerkbegeleiding mogelijk door Over 't IJ","steunlessen Nederlands, Engels en wiskunde","al in eerste jaar maar ook later in driejarige brugperiode opstroom mogelijk naar Hyperion Lyceum of andere school met atheneum",leerlingenraad,,"eigen concept, zelfstandige havo met vernieuwend onderwijs","havo,vwo (atheneum)","(vwo alleen onderbouw)",,,,,,,"onderbouw: lifestyle informatics, major en minorstructuur, x-tijd (kunst en cultuur, ict, sport), steunles; examenvakken: tekenen, informatica","remedial teacher, verzuimbegeleiding GGD","begrijpend lezen, spelling en rekenen",faalangstreductie,"faciliteitenkaart, extra tijd bij toetsen, grootschrift, Daisyspeler, gebruik spellingcontrole toegestaan, remedial teacher" 29RW,vo,"Stichting de","Nieuwe School","De Nieuwe School",,26475,particulier,particulier,Herengracht,274,"1016 BW",Amsterdam,0206234809,52.37110137939453,4.886730194091797,Centrum,https://www.denieuweschool.amsterdam/,info@denieuweschool.amsterdam,"18e-eeuws grachtenpand met tuin in centrum van Amsterdam, goed bereikbaar met openbaar vervoer, dicht bij Centraal Station","loopafstand van station Amsterdam CS",,,,,"gewaarborgd door de kleinschaligheid; toegang na aanbellen, deurcamera, vijf bhv-ers","eigen keuken voor leerlingen met gratis koffie en thee, aula en grote binnentuin om de pauzes in door te brengen","introductiedagen, voorlichtingsavond vervolgopleiding en beroepskeuze, film, borrel, sportactiviteit, vakgebonden activiteiten (b.v. bezoek rechtbank, museum)",vakgebonden,,,,"09:00, 65 min",,,"intensief mentoraat, remedial teaching, studielokaaluren onder toezicht van de docenten","geen, alleen examenjaar (lesstof van twee jaar in één jaar)",,"toelatingsgesprek, aanmelding na 1 september soms nog mogelijk","regulier, kleinschalig","vmbo-t,havo,vwo (atheneum),vwo (gymnasium)","particulier eindexamenonderwijs, 2 jaar in 1, opleiding voor staatsexamen",,,,,,,"twee jaar in één (versneld opstromen); examenvakken: Spaans, filosofie, bedrijfseconomie, maatschappijwetenschappen, wiskunde C, wiskunde D, maatschappijkunde (vmbo-t); certificaten: Cambridge English (CAE of CPE)",,,, 03AQ,vo,,"Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)","Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)",OSB,42595,openbaar,openbaar,"Gulden Kruis",5,"1103 BE",Amsterdam,0206909050,52.31930160522461,4.965670108795166,Zuidoost,http://www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl,info@openschoolgemeenschapbijlmer.nl,"sporthal, fitness, vmbo-practicumlokalen, sciencelab, theaterzaal, muziekpaviljoen","bus 41, 47 en 66, metro en trein Bijlmer en Ganzenhoef","smartboards, computerwerkplekken in mediatheek, computerlokalen","Magister voor inzage verzuim (ook sms-alert naar ouders)","rekenen individueel oefenen op maat via computerprogramma",,"zes kleine deelscholen","gezonde broodjes, snoep","OSBbreed: Topscore, leerorkest, samenwerking met Muziekschool Zuidoost en Jeugdtheaterschool, toneelgroep Amsterdam","film, theater, concert, themaweek, stageweek, werkweek, Berlijn, Londen, Rome, Sevilla, Ardennen, wintersportreis sportklas","voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen en kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur","twee jaar","13x28 vmbo-b, vmbo-b/k, vmbo-k, vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo, vwo","08:30, 60 min (vaste tijden onderbouw)",,"huiswerkklas (20 euro borg voor aanwezigheid)",,"alle niveaus twee jaar lang samen in brugklas, havo en vwo leerlingen ook nog derde leerjaar bij elkaar",leerlingmediators,"school streeft naar evenwichtige verdeling adviezen per klas; in bijzondere gevallen overleg over geschiktheid voor onderwijs in heterogene groep","eigen concept, onderzoekend en uitdagend leren","vmbo-b,vmbo-k,vmbo-t,havo,vwo (atheneum)",,"administratie,","techniek-breed,",,"verzorging,",,,"onderbouw: beeldend, drama, muziek, techniek, verzorging, Fast Lane English (havo en vwo); bovenbouw: tweefasen-vwo, informatica, beeldende vorming, Natuur, Leven en Technologie (NLT), kunstklas (vmbo), sportklas (vmbo), bewegen, sport & maatschappij (BSM); examenvakken: LO-2 (vmbo), kunst algemeen (havo en vwo), drama (havo en vwo); certificaten: Cambridge English","orthopedagoog, OSB wisselklas (kortdurend traject versterking schoolse vaardigheden), verzuimbegeleiding GGD",,"faalangstreductie, sociale vaardigheid","dyslexiepas, extra tijd bij toetsen" 03AG02,vo,,"OSDiemen (OSD)","Open Schoolgemeenschap Diemen (OSD)",,42595,openbaar,openbaar,Ouderkerkerlaan,24,1112BE,Diemen,0206909050,52.33467,4.95725,,http://www.osdiemen.nl,info@osdiemen.nl,"de school zal starten in een deel van het gebouw van de openbare basisschool Het Atelier, nieuwbouw is gepland naast het Duran zwembad (eveneens aan de Ouderkerkerlaan in Diemen)",,,,,,,,,,"voorrang voor leerlingen uit Duivendrecht en Diemen ","2 jaar","3x28 vmbo-b, vmbo-b/k, vmbo-k, vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo, vwo","08:30, 60 min",,,,"alle niveaus twee jaar lang samen in brugklas, havo en vwo leerlingen ook nog derde leerjaar bij elkaar",,"inschrijven tussen 19 januari en 15 februari 2019, plaatsingsbesluit op 16 februari 2019, voorafgaand aan de centrale loting & matching in Amsterdam, toegankelijk voor voorrangsleerlingen (postcodes 1110, 111, 1112, 1113, 1115) en voor leerlingen uit Amsterdam (Zuidoost) afkomstig van een basisschool in Duivendrecht of Diemen ","eigen concept, onderzoekend en uitdagend leren","vmbo-b,vmbo-k,vmbo-t,havo,vwo (atheneum)","nieuwe school, start na zomervakantie 2019",,,,,,,"onderbouw: Fast Lane English, bewegingsonderwijs, science, expressievakken (tekenen, techniek, drama en muziek)",,,, 17VF03,vo,,"Over-Y College","Over-Y College",,42621,bijzonder,interconfessioneel,Floraweg,170,"1032 ZG",Amsterdam,0204350999,52.399898529052734,4.91294002532959,Noord,http://www.over-y.nl,info@over-y.nl,"nieuwe aula","bus 34, 35, 37, 391 en 394","digitale schoolborden","Magister voor inzage resultaten, verzuim en eventuele verwijderingen",,,"camera's, kluisjes, conciërges","saucijzenbroodje, yoghurt met fruit","gezamenlijke vieringen christelijke feestdagen","brugklaskamp, buitenlandreis leerjaar 4, theaterbezoek door theaterklas","voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen ","een jaar","3x25 vmbo-t (met of zonder lwoo), 1x25 sportklas vmbo-t (met of zonder lwoo), 2x27 vmbo-t/havo en havo, 1x27 sportklas vmbo-t/havo en havo","08:25, 50 min",,"recht op huiswerkbegeleiding voor lwoo-leerlingen","extra studiebegeleiding, bijles",,,,"regulier, ondernemend leren","lwoo,vmbo-t","onderbouw havo",,,,,,,"onderbouw: levensbeschouwing, science, ict en mediawijsheid, beeldende vorming, muziek, ondernemend leren (havo), sportklas, projectweken; bovenbouw: technologie & toepassing (vmbo-t); examenvakken: LO-2, levensbeschouwing, loopbaan & burgerschap (LL&B)","remedial teacher, verzuimbegeleiding GGD","spelling, woordenschat, begrijpend- en technisch lezen, rekenen","faalangstreductie, sociale vaardigheid","faciliteitenkaart en remedial teaching" 00WD,vo,,"Panta Rhei","Panta Rhei",,49558,bijzonder,"algemeen bijzonder",Pandora,1-2,"1183 KK",Amstelveen,0205032121,52.302537,4.878567,,http://www.sgpantarhei.nl,info@sgpantarhei.nl,"onderbouw en bovenbouw in aparte gebouwen op zelfde locatie, gymles in Nieuwe Bankrashal","tram 5, metro 51, bus 171 en 356 (Oranjebaan/Bankrashof), 487 (Camera Obscuralaan)",,,,,"kluisjescontrole, camera's, veiligheidscoördinator, leefstijl","broodjes, snoep, geen energiedrank","sportdagen, discoavonden, kerstactiviteit","Artis, Tweede Kamer, museum en voorstellingen (media & entertainmentklas), beroepsgerichte excursies, museumbezoek, derde klas op werkweek, survivalkamp (SDV), Londen (mavo 4)","geen voorrangsregels","twee jaar","1x18 vmbo-b (met en zonder lwoo), 4x21 vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 3x25 vmbo-k en vmbo-t (met en zonder lwoo), 1x25 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo","08:30, 30, 60 of 90 min",,"zelfstandig werken aan weektaak en huiswerk in dagelijks leerpleinuur (LPU)","extra lesuren taal en rekenen, taalaccentklas bij taalachterstanden",,"houden schoolomgeving schoon (zwerfvuilproject)",,"regulier, kleinschalig","lwoo,vmbo-b,vmbo-k,vmbo-g,vmbo-t",,"handel en administratie,","techniek-breed,",,"zorg- en welzijn-breed,","sport dienstverlening en veiligheid (SDV),",,"onderbouw: techniek, verzorging, dienstverlening en producten, beeldende vorming, muziek, drama, leerpleinuur, ict & media, profielprogramma's (expressie, game & technologie, koken, sport), vakoverstijgende projecten (Andere culturen, Vrijheid en onderdrukking, Omgaan met elkaar); examenvakken: maatschappijkunde; internationale schakelklas (ISK)","remedial teacher",leerachterstanden,,"remedial teacher, dyslexiekaart, teksten in een groter lettertype, extra tijd bij toetsen, mondelinge toetsen" 14RF00,vo,,"Pieter Nieuwland College (PNC)","Pieter Nieuwland College (PNC)",PNC,42621,bijzonder,interconfessioneel,Nobelweg,6,"1097 AR",Amsterdam,0206654730,52.349614,4.923775,Oost,http://www.pieternieuwland.nl," info@pieternieuwland.nl","vernieuwd in 2011, Wubbo Ockels Regiolab, auditorium/theaterzaal","bus 37, op loopafstand OV-knooppunt Amstelstation","alle leerlingen werken met iPad of tablet, draadloos internet, computerwerkplekken in mediatheek, smartboards","Magister voor cijferregistratie, via netwerk digitale studiewijzers en studieplanners",,,"camera's, kluisjes, werkgroep, veiligheidscoördinator","gezonde en luxe broodjes","Topscore: badminton, streetdance, basketbal, roeien; toneel, muziek, musical, filmfestival, Anglia certificate, theaterklas","brugklaskamp Texel, poldersurvival, waterproject, werkweken in Londen, Parijs, Berlijn en surfkamp","voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen en voor leerlingen van kopklas op Pieter Nieuwland College","havo en havo/vwo twee jaar, vwo geen brugperiode","4x28 havo en havo/vwo, 1x29 vwo (atheneum), 2x29 vwo+ art/science (atheneum)","08:25, 50 min",,"drie dagen per week huiswerkbegeleiding",,,"leerlingmentoren, leerlingtutoren, leerlingen betrokken bij beoordeling docenten","motivatiegesprek voor vwo+ profielklas (Art of Science), eventueel aanvullende toets",regulier,"havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"onderbouw: muziek, drama, levensbeschouwelijke vorming, techniek en wetenschap, kunst/beeldende vorming, Fast Lane English, programma Spaans, programma software engineering, vwo+ met Science (robotica, sterrenkunde, technisch design) of Art (kunst, film, fotografie, theater); examenvakken: kunst, informatica, maatschappijwetenschappen, filosofie, wiskunde C, management & organisatie, Natuur, Leven en Technologie (NLT)","counselor, verzuimbegeleiding GGD","taal, rekenen, welbevinden","faalangstreductie, veilig gebruik social media","remedial teacher, extra tijd bij toetsen" 09PY,vo,De,"Praktijkcollege De Atlant","Praktijkcollege De Atlant",,77690,bijzonder,oecumenisch,Teilingen,4,"1082 JS",Amsterdam,0206447290,52.327598571777344,4.871650218963623,Zuid,http://www.de-atlant.nl,info@de-atlant.nl,"praktijklokalen (magazijn, winkel, lassen, houtbewerken, catering, haarverzorging), grote kantine met toneel, gymzaal, dojo, computerlokaal en tuin","tram 5 en metro 51 (halte Boshuizenstraat), bus 62 (halte hoek Boshuizenstraat, Buitenveldertselaan), 142, 170, 199 (halte hoek Buitenveldertselaan, Van Nijerodeweg)",,,,,"5 belangrijke schoolregels, verbod op roken onder schooltijd (ook voor personeel), voorlichting seksualiteit en hygiëne",,"Topscore, voetbal in sporthallen Zuid, kerstmarkt, tweewekelijkse buurtlunch",bedrijfsbezoeken,"geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching","geen brugperiode","4x15 praktijkonderwijs","08:30, 50 min (eerste lesuur 15 min)",,,"IOP-gesprekken (individueel ontwikkelingsplan), stagebegeleiders",,,,"regulier, kleinschalig",praktijkonderwijs,,,,,,,,"onderbouw: sociale competentie, informatiekunde, computervaardigheden, culturele oriëntatie, tekenen, handvaardigheid, textiel, huishoudkunde, groen, algemene techniek, kennismaken met autocosmetics en installatietechniek; bovenbouw: haarverzorging, economie/magazijn, bediening, koken, schoonmaak, zorg, installatietechniek, autocosmetics, houtbewerken, zwemles","zorgteam, verzuimbegeleiding GGD",,, 27VH,vo,De,"Praktijkcollege De Dreef","Praktijkcollege De Dreef",,77690,bijzonder,oecumenisch,"Alexander Dumaslaan",7,"1102 WD",Amsterdam,0205195070,52.323411,4.941503,Zuidoost,http://www.dedreef.net,admin@dedreef.net,"praktijklokalen, ruime nieuwe school ","metro 50, 53, 54 en bus 41, 44",,,,,"kluisjes, nauw contact buurtregisseur","leerlingen bereiden maaltijden en broodjes zelf","sportdagen, voetbal, muziek, techniek, kunstschool, kerstversiering","schoolkampen, schoolreisjes","geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching","geen brugperiode","3x14 praktijkonderwijs","08:30, 90 min",,,"dag begint en eindigt met advisor, leerlingen werken aan een persoonlijk leerplan (PLP)",,,,"Big Picture Learning",praktijkonderwijs,,,,,,,,"sportgecertificeerde school, schoolvakken techniek, huishoudkunde, omgangskunde, ict, zelfstandig wonen; interne stages (onderbouw); richtingen: horeca, winkel, verzorging, techniek; doorstroom mbo mogelijk","psycholoog, ambulant begeleider, school blijft leerlingen na uitstroom 2 jaar volgen",,, 10JY00,vo,Het,"Praktijkcollege Het Plein","Praktijkcollege Het Plein",,77690,bijzonder,"algemeen bijzonder","Jan de Louterpad",5,"1063 ME",Amsterdam,0204801048,52.37889862060547,4.81790018081665,Nieuw-West,http://www.het-plein.net,school@het-plein.net,"nieuwe vleugel met ruime praktijklokalen voor informatica, repro, handel, consumptief, algemene techniek, autoservice, nieuwe aula","tram 7, 13 en 14, bus 21 en 80, metro 50","digitale schoolborden, notebooks, tablets ",,,,"veilige kleding in verband met praktijkvakken","gerund door leerlingen ","Topscore; mogelijkheid tot behalen jeugd EHBO-diploma, bromfietsrijbewijs, veiligheidscertificaat","eind van elk schooljaar kamp, theatervoorstellingen, musea, Concertgebouw","geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching","geen brugperiode","5x12 praktijkonderwijs","08:30, 90 min",,,"portfolio, IOP-gesprekken (individueel ontwikkelingsplan)","huisbezoeken door mentor","verzorgen eigen schoolgebouw, regelen bestellingen voor magazijn, actieve leerlingenraad",,"competentiegericht leren",praktijkonderwijs,,,,,,,,"praktische taalvaardigheden (bijvoorbeeld schrijven sollicitatiebrief, invullen formulieren); schoolvakken: burgerschapskunde, algemene techniek, zorg en dienstverlening, handel en logistiek consumptieve techniek, informatiekunde, sociale competentie, culturele en kunstzinnige vorming, mobiliteitstechniek; stages: interne stage, externe begeleide groepsstage, oriënterende individuele stage, beroepsvoorbereidende stage, plaatsingsstage; branche gecertificeerde cursussen: keukenassistent, bedieningsassistent, AKA-assistent zorg en welzijn,werken in de groothuishouding, winkelmedewerker, VACO bandelwissel, heftruck en logistiekmedewerker; mogelijkheid tot volgen entree opleiding ROCvA; doorstroom naar mbo mogelijk","orthopedagoog, ambulant begeleider",,"hoe maak ik vrienden, faalangstreductie, weerbaarheid, sociale vaardigheden, sollicitatie, omgaan met geld, reizen met het OV", 17HB03,vo,,Reinaert,"Het Reinaert",,42621,bijzonder,interconfessioneel,"Reinaert de Vosstraat",27,"1055 CL",Amsterdam,0206176426,52.361438,4.831001,Nieuw-West,http://hetreinaert.nl,info@hetreinaert.nl,,,,,,,veiligheidscoödinator,,"klassenuitstapje, schoolfeesten","in derde jaar verplichte eendaagse excursie naar Aken of Brussel (afhankelijk van keuzevak Duits of Frans)","voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2015 ingeschreven zittende leerlingen en leerlingen kopklas op Het Reinaert","twee jaar","1x25 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo","08:30, 45 min (voornamelijk in blokuren van 90 min)","maximaal 10 uur huiswerk per week","hulp planning door mentor","loopbaandossier, extra begeleiding taal en rekenen in remedial teaching lessen (voor lwoo leerlingen)","eerste twee jaar les op vmbo-t en havo niveau, tijdens en aan eind brugperiode overstapmogelijkheid naar havo op Comenius Lyceum of andere havo",,,"regulier, kansen bieden met onderwijs op maat","lwoo,vmbo-t","Het Reinaert is verhuisd naar het gebouw van het Comenius Lyceum en wordt onderdeel van deze school",,,,,,,"onderbouw: levensbeschouwing, beeldende vorming, ict-projecten; bovenbouw: informatietechnologie, dienstverlening & producten; examenvakken: kunstvakken-2, nask-2, informatietechnologie ","leerlingbegeleiders, orthopedagoog, remedial teacher taal en rekenen",,"faalangstreductie, sociale vaardigheden", 21BH,vo,,"Spinoza Lyceum","Spinoza Lyceum",,41556,openbaar,openbaar,"Peter van Anrooystraat",8,"1076 BH",Amsterdam,0205777444,52.34239959716797,4.865809917449951,Zuid,http://www.spinozalyceum.nl,info@spinozalyceum.nl,,"tram 5, 16, 24, bus 15, 23, 142, 147, 170, 172, 176, metro 51, vlakbij OV-knooppunt Station Zuid","mediatheek met iMacs, verplicht iPads voor brugklas","Europees Taalportfolio",,,"kluisjescontrole, veiligheidscoördinator","broodje gezond","topscore, brugklasmusical, grote musical- en dansproducties, open podium, Rozentuinfestival, techniekploeg, robotica","brugklaskamp, vakexcursies, buitenlandse reizen en uitwisselingen, gymnasium reis naar Rome of Griekenland","voorrang voor daltonleerlingen","een jaar","2x28 mavo kunstklas (vmbo-t en vmbo-t/havo), 3x29 havo en havo/vwo, 1x29 vwo (atheneum), 2x29 vwo (gymnasium)","08:20, 60 min",,,"in daltonuur en mentorles kan leerling extra uitleg vragen aan docent of zelfstandig werken aan taak, leren leren in studieles",,ouderejaarsmentoren,"leerlingen moeten bewust kiezen voor kunstklassen mavo (vmbo-t en vmbo-t/havo), auditie voor muziek+ (extra uren muziek voor havo en vwo leerlingen) ","dalton, focus op persoonsontwikkeling","vmbo-t,havo,vwo (atheneum),vwo (gymnasium)",,,,,,,,"onderbouw: kunstklas mavo/havo (kunst & ontwerp, muziek, dans en drama), muziek+ klas havo/vwo; bovenbouw: filosofie (vwo), algemene natuurwetenschappen (vwo); examenvakken: Spaans, Natuur, Leven en Technologie (NLT), tekenen, muziek, maatschappijwetenschappen, kunst, management & organisatie, wiskunde C","faalangstreductiebegeleiding, verzuimbegeleiding GGD",,,"dyslexiedeskundige, d-kaart, extra tijd bij toetsen, vergroot schrift bij toets, Daisyspeler, dyscalculiedeskundige" 21BH01,vo,,Spinoza20first,Spinoza20first,,41556,openbaar,openbaar,"Martin Luther Kingpark ",1,"1079 RL",Amsterdam,0207900300,52.339431,4.905598,Zuid,http://www.spinoza20first.nl,administratie@spinoza20first.nl,,"bus 62, 65, tram 4 en 12",,,,,,,,,"voorrang voor daltonleerlingen","mavo en havo twee jaar, vwo een jaar","geen klassen maar wisselende projectgroepen: 50 plaatsen mavo (vmbo-t en vmbo-t/havo), 50 plaatsen havo en havo/vwo, 50 plaatsen vwo (atheneum)","08:30, 60 min",,,,,,"leerlingen moeten bewust kiezen voor onderzoekend en ontwerpend leren","dalton, onderzoekend en ontwerpend leren","vmbo-t,havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"kennisdomeinen: taal & cultuur, expressie & beweging, mens & maatschappij, natuur & technologie",,,, 17YS12,vo,,"Spring High","Spring High",,40586,bijzonder,"algemeen bijzonder","Herman Poortstraat ",17,"1064 BR",Amsterdam,0205893038,52.37663,4.831545,Nieuw-West,http://www.springhigh.nl,info@springhigh.espritscholen.nl,,"bus 21, 80, metro 51 en tram 13, 14",,,,,,,,,"geen voorrangsregels","drie jaar","4x25 vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo, vwo",08:30,,,,,,,"eigen concept, ontwikkelingsgericht","vmbo-t,havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"combinatie van primair en voortgezet onderwijs; onderbouw: Spaans, kunst, beeldende vorming, muziek, theater, Sport, Lifestyle & Bewegen ",,,, 31FG00,vo,,"SvPO Amsterdam","School voor Persoonlijk Onderwijs Amsterdam (SvPO)",,42749,bijzonder,interconfessioneel,Meeuwenlaan,136,"1022 AM",Amsterdam,0203318382,52.390515,4.925404,Noord,http://www.svpo.nl,amsterdam@svpo.nl,,"bus 32, 33, 38, 105, 109 en Noord-Zuidlijn",,,,,,,,,"geen voorrangsregels",onbekend,"1x16 vmbo-t/havo (volgens Keuzegids VO Amsterdam 2019, terwijl de school volgens dezelfde keuzegids geen vmbo-t aanbiedt en ook de summiere website en schoolgids geen duidelijkheid bieden), 1x16 havo, 1x16 havo/vwo, 2x16 vwo (atheneum)","08:30, 85 min",,,,,,,"eigen concept, kleinschalig","havo,vwo (atheneum),vwo (gymnasium)",,,,,,,,"onderbouw: filosofie, tekenen, klassieke culturele vorming; bovenbouw: Spaans, kunstgeschiedenis; certificaten: IELTS (Engels)",,,, 21ET02,vo,,Sweelinck,"Sweelinck College",,42621,bijzonder,interconfessioneel,Moreelsestraat,21,"1071 BJ",Amsterdam,0205721150,52.355201721191406,4.882009983062744,Zuid,http://www.sweelinckcollege.nl,info@sweelinckcollege.nl,"gerenoveerd monumentaal pand in Museumpleinbuurt, ondergrondse aula, mediatheek, huiskamer voor zorgleerlingen, aparte aula voor de eerste klassen, buitengym op velden Sportpark Buitenveldert","tram 2, 3, 5, 12, 16 en 24, bus 145, 170 en 197",,"Peppels voor loopbaanoriëntatie en digitaal lesmateriaal, Magister voor inzage rooster, huiswerk, absentie",,,kluisjes,"versgebakken belegde broodjes, Gezonde Schoolkantine (Voedingscentrum)","Topscore, sportdag in Olympisch Stadion, tekenen in Artis, filosofielessen, fotografie, theatertechniek, schoolband, CKV projecten, schoolfeesten, eindexamengala","bezoeken toneelstukken, schaatsen op Jaap Edenbaan, introductiekamp Duinrell, werkweek Overasselt, Parijs","geen voorrangsregels","twee jaar","4x22 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo, 3x26 havo","08:30, 60 min",,"dagelijks van 15.00 tot 18.00 uur huiswerkklas ORBIT tegen betaling","leren leren tijdens studie-uur met mentor, steunles en extra taal- en rekenlessen, loopbaanorientatietraject",,"schoolwacht (geldt als maatschappelijke stage)",,"regulier, talentontwikkeling","lwoo,vmbo-t,havo",,,,,,,,"muziek, tekenen, levensbeschouwing, ict","remedial teacher, trajectgroepbegeleiders voor begeleiding leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, verzuimbegeleiding GGD","dyslexie en leerachterstanden, test wordt herhaald om resultaten te meten","faalangstreductie, sociale vaardigheid, sollicitatie","extra tijd bij toetsen en ondersteuning met Kurzweil" 14RL03,vo,,Tobiasschool,Tobiasschool,,41854,bijzonder,"algemeen bijzonder",Rietwijkerstraat,55,"1059 VX",Amsterdam,0205797295,52.34939956665039,4.847149848937988,Zuid,http://vo.tobiasschool.nl,info@tobiasschool.vova.nl,(ver)nieuwbouw,"tram 2, bus 15, 23 en metro 50",,,,,"veiligheidscoördinator, pauzewacht","bapao, salade","sportdagen, schaatsen, zeilen","introductiekamp, Artis, theater, Scheepvaartmuseum, vervolgopleiding, bedrijf, jaarlijkse schoolreis","voorrang voor vrijeschoolleerlingen, broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen, geen centrale loting en matching","twee jaar","3x16 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met lwoo)","08:45, 50 min",,"drie dagen per week huiswerkondersteuning na schooltijd","bijles Nederlands, Engels, wiskunde en economie",,"leerlingen werken in de kantine","alleen voor leerlingen met lwoo en\of ondersteuningsbehoefte, intake-gesprek, voor schoolwisselaars gelden aanvullende voorwaarden","vrije school, kleinschalig","lwoo,vmbo-b,vmbo-k",tussenvoorziening,,,,,"dienstverlening en commercie (DC),technologie en commercie (TC),",,"onderbouw: ict, sociale vaardigheden, burgerschapskunde, sterrenkunde, beeldende vorming, textiel, theaterbezoek, koken, gereedschapsleer, grafische techniek, hout- en metaalbewerken; bovenbouw: werken in de kantine, dienstverlening & producten, houtbewerking, metaalbewerking, textiele werkvorming, grafische technieken, sectorvaardigheden, persoonlijk portfolio","individueel handelingsplan, remedial teacher, orthopedagoog, eventueel externe kunstzinnige- en bewegingstherapeut (euritmie)",,"faalangstreductie, sociale vaardigheid", 21ET12,vo,,"Vinse School","Vinse School (ViS)",,42621,bijzonder,interconfessioneel,"Haarlemmerstraat ",132-136,"1013 EX",Amsterdam,0203031020,52.381356,4.890038,Centrum,http://www.vinseschool.nl,info@vinseschool.nl,"voormalige St. Antonia Meisjesschool","bus 18, 21 en 22, 10 minuten loopafstand Amsterdam CS",,magister,,,,,,werkweek,"geen voorrangsregels","twee jaar","2x22 vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo en vwo","09:00, 40 of 80 min",,,,"geen zittenblijven",,"oriëntatie-activiteit en toelatingsgesprek (gekeken wordt naar belangstelling kunstvakken en technieken, eigenzinnigheid, nieuwsgierigheid en bereidheid samen te werken)","eigen concept, kunstzinnig en technisch onderwijs","vmbo-t,havo,vwo (atheneum)",,"administratie,",,,,,,"onderbouw: drama, dans, muziek, beeldend, audiovisueel, Spaans, filosofie, informatica, kunsttheorie, kunstpraktijk; bovenbouw: Natuur, Leven en Technologie (NLT)",,,,dyslexieprotocol 21AF,vo,,Vossius,"Vossius Gymnasium",,13556,openbaar,openbaar,Messchaertstraat,1,"1077 WS",Amsterdam,0206620934,52.34550094604492,4.884329795837402,Zuid,http://www.vossius.nl,vossius@vossius.nl,"monumentaal pand, practicumlokalen, mediatheek, muziekstudio's, twee gymzalen, aula met theaterpodium","tram 4, 5 en 12, bus 65 en 612, metro 50 en 51, dichtbij Station Rai","beamers in alle lokalen met internetverbinding, wifi",,,,,"warme snacks en vers belegde broodjes, automaten met frisdrank","filmworkshops, schoolorkest, theaterproducties, Café Chantant, Vossius Latinjazz Bigband, Jazzkoor Vossius Vocals, schoolkrant Vulpes, programmeerclub, theatertechniekclub, vrijdagmiddag sportinstuif, zelfverdediging, debatclub, European Youth Parliament","vakgerichte excursies; onderbouw: introductiekamp in Groningen en Brabant, Maastricht, zeilkamp; bovenbouw: Europese reizen naar York, Parijs, Berlijn, Barcelona, Kreta, Rome","geen voorrangsregels","geen brugperiode","5x28 vwo (gymnasium)","08:30, 45 min",,"twee middagen per week huiswerkklas","individuele coaching op studieaanpak; hulplessen Frans, Engels, Duits, Nederlands, Latijn, Grieks en wiskunde",,"ouderejaarsmentoren, De Bond voor sporttoernooien en feesten, leerlingklankbordgroepen, peer coaching, bijles door vijfde en zesde klassers, leerlingassistenten bij betavakken",,regulier,"vwo (gymnasium)",,,,,,,,"onderbouw: cultuurgeschiedenis (brugklas), META (programma voor meergetalendeerden); bovenbouw: Geo Future, kunstmodules (fotografie, film, dans), module psychologie & module recht (profielen C&M en E&M), extra cursussen (Chinees, Spaans, programmeren, zelfverdediging, theatertechniek), honoursprogramma; examenvakken: filosofie, muziek, Kunst Beeldend, wiskunde D; certificaten: Delf (Frans), Goethe (Duits), Cambridge English (CAE of CPE)","remedial teacher, pubercoach, verzuimbegeleiding GGD","Diataaltoets, CBO-onderzoek","organiseren, memoriseren, weerbaarheid, faalangstreductie, metacognitieve vaardigheden", 21AS04,vo,,"Vox College","Vox College",,41854,openbaar,openbaar,Buiksloterweg,87,"1031 CG",Amsterdam,0205797270,52.387194,4.912449,Noord,http://voxcollege.nl,info@vox.vova.nl,"eigen gedeelte met leerplein in gebouw van De nieuwe Havo","bus 38, 105 en 109 en pont Buiksloterveer","eigen laptop nodig",,,,,,,,"geen voorrangsregels","geen brugperiode","75 plaatsen voor vmbo-b t/m vwo (vmbo met en zonder lwoo)",09:00,,,"coaches, leerpleinbegeleiders, gastdocenten","leerplein zonder klassen, met coachgroepen van ca 15 leerlingen van verschillende niveaus, individueel leerpad",,,"eigen concept, projectonderwijs","lwoo,vmbo-b,vmbo-k,vmbo-t,havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"leerlingen werken aan projecten waarin meerdere vakken samenkomen (theoriegedeelte en praktijkopdracht), projecten voor burgerschapsvorming en sociale integratie, lessen op het grote leerplein (geen klaslokalen)","huisbezoek ",,, 01OE23,vo,,"Wellantcollege Linnaeus","Wellantcollege Linnaeus",,41100,bijzonder,"algemeen bijzonder",Archimedesplantsoen,87,"1098 JZ",Amsterdam,0206929060,52.352901458740234,4.945700168609619,Oost,http://www.wellant.nl,linnaeus@wellant.nl,"overzichtelijk compact gebouw, meetingpoint (werkruimte voor projecten voor bedrijven en buurt), ruime binnenplaats met kassen, voetbalkooi op schoolplein","bus 15, 40, 41, 136, 152, 157, tram 9, trein station Sciencepark",,,,,"kluisjescontrole, School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)","broodjes gezond, verse soep","schoolfeesten, sportdagen","bezoek musea, film, theater en bedrijven, kennismakingsweek, Ardennen","geen voorrangsregels, leerlingen praktijkonderwijs doen niet mee aan centrale loting en matching ","twee jaar","3x14 pro, 1x18 vmbo-b kansklas (met en zonder lwoo, ook voor pro leerlingen), 1x18 vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 1x20 vmbo-k (met en zonder lwoo)","08:30, 50 min",,"mentor geeft leerling op voor huiswerkklas",,"vmbo-b kansklas met extra jaar onderbouw voor leerlingen met te grote leerachterstand om in reguliere vmbo te starten of voor leerlingen die hoog scoren binnen niveau praktijkonderwijs",corveerooster,,"regulier, competentiegericht","praktijkonderwijs,lwoo,vmbo-b,vmbo-k",,,,"landbouw-breed,",,,,"vmbo: informatica, bedrijfseconomie, beeldende vorming; praktijkonderwijs: nieuwsbegrip, koken, groen, dier, doe-het-zelf, techniek, beeldende vorming, informatica, sociale vaardigheid, zorg, winkel, arbeidstraining",,,,"extra tijd bij toetsen, remedial teacher voor extra hulp taal en rekenen" 01OE22,vo,,"Wellantcollege Sloten","Wellantcollege Sloten",,41100,bijzonder,"algemeen bijzonder","Jan van Zutphenstraat",60,"1069 RS",Amsterdam,0206190255,52.349700927734375,4.795249938964844,Nieuw-West,http://www.wellant.nl,sloten@wellant.nl,"modern gebouw aangepast aan onderwijsconcept","tram 1",,"Trajectplanner voor inzage rooster, resultaten, huiswerk en verzuim",,,kluisjescontrole,"gezonde school kantine","schoolfeesten, klassenavonden, sportdagen","werkweken, Walibi","geen voorrangsregels","twee jaar","2x19 vmbo-b en vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 1x19 vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x19 vmbo-t (met en zonder lwoo)","08:30, 50 min",,,,,,,"regulier, competentiegericht","lwoo,vmbo-b,vmbo-k,vmbo-g",,,,"landbouw-breed,",,,,"onderbouw: ict, techniek, kunst & cultuur; groene praktijkvakken: koken, bloemschikken, dierverzorging, plantenteelt; competenties: plannen en organiseren, met druk en tegenslag omgaan, kwaliteit leveren, leren, samenwerken en overleggen","remedial teacher, leerlingbegeleider, orthopedagoog, verzuimbegeleiding GGD",,,"extra tijd bij toetsen, grote letters, software (ook bij leren vreemde talen)" 30BJ,vo,,"Winford Amsterdam","Winford Amsterdam",,,particulier,particulier,Speerstraat,6,"1076 XN",Amsterdam,0205736020,52.35300064086914,4.872139930725098,Zuid,http://www.winford.nl,amsterdam@winford.nl,"monumentaal pand","tram 16, 24 en bus 15, 145, 170, 172",,,,,"drugs- en alcoholvoorlichting in samenwerking met Jellinek, pestprotocol, geheel rookvrije school","Friska Kids (gezonde en gevarieerde lunch bezorgdienst)","jaarlijkse introductieweek, kerst- en sinterklaasviering, speeddate-beroepen-avond, gala/schoolfeest, taaldorp, landelijke sportdag, jaarlijkse kangoeroetest en acties voor het goede doel (Dance4Life)","musea, IDFA, Archeon, buitenlandreis Praag, Barcelona, Valencia, Marrakech",,"twee jaar","1x6 (gemiddeld, maximaal 12) vmbo-t-havo-vwo","09:00, 45 min",,"huiswerk onder begeleiding op school (schooldagen tot 17.30 uur, onderbouw gemiddeld tot 16.00 uur), avond- en zaterdagsessie mogelijk (vrijwillig en op oproepbasis)","extra ondersteuning tijdens vaklessen, mentoruur en begeleide studie-uren, studievaardigheden (nieuwsbegrip)",,,"kennismakingsgesprek en startonderzoek","regulier, kleinschalig","vmbo-t,havo,vwo (atheneum)",,,,,,,,"onderbouw: de Prebrugklas (voor kinderen die van de basisschool komen maar nog niet klaar zijn voor het voortgezet onderwijs), mens en natuur, mens en maatschappij, drama, nieuwsbegrip; examenvakken: Spaans, filosofie, informatica, bedrijfseconomie, tekenen, maatschappijwetenschappen, Natuur, Leven & Techniek (NLT), bewegen, sport & maatschappij (BSM), wiskunde D; examenonderwijs (vavo): optie voor twee jaar in één of deelcertificaten, evt. staatsexamens","counseling, wekelijks zorgoverleg",,faalangstreductie,"remedial teaching (ook voor dyscalculie)" 21ET07,vo,,Zuiderlicht,"Zuiderlicht College",Zuiderlicht,42621,bijzonder,interconfessioneel,"Karel du Jardinstraat",54,"1073 TC",Amsterdam,0206620011,52.351198,4.888256,Zuid,http://www.zuiderlicht.org,zuiderlicht@zuiderlicht.org,"twee kleine gebouwen op 500 meter van elkaar, onderbouw in gerenoveerd schoolgebouw aan Karel Du Jardinstraat 54, bovenbouw in nieuw gebouw in Rustenburgerstraat 438","tram 3, 4, 12, 16 en 24","smartboards, computers en ipads voor lesactiviteiten","Peppels, Magister",,,"kluisjescontrole, camera's, pestprotocol, veiligheidscoördinator","gezonde kantine","kunstprojecten (fotografie, dans, theater), sportactiviteiten, schoolfeest, kerstviering","museum, theater, werkweek, schoolreis","geen voorrangsregels","twee jaar","1x16 vmbo-b (met lwoo), 1x22 vmbo-b (met en zonder lwoo), 1x22 vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 2x22 vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x24 vmbo-t (met en zonder lwoo), 1x22 talentendansklas vmbo-b-k-t (met en zonder lwoo)","08:30, 50 min",,,"in onderbouw steunles rekenen en begrijpend lezen in lesrooster, in bovenbouw steunles buiten reguliere rooster","zittenblijven (in principe) niet mogelijk in eerste leerjaar",,"na auditie voor talentdansklas toegelaten leerlingen doen niet mee aan centrale loting en matching","regulier, studiegericht en kunstminnend","lwoo,vmbo-b,vmbo-k,vmbo-t",,,,,"zorg- en welzijn-breed,",,,"onderbouw: informatiekunde, drama, dans, muziek, beeldende vorming, sociale vaardigheden, verzorging, M-traject (talenten dansklas), mens en maatschappij","verzuimbegeleiding GGD",cito-volgtoetsen,"faalangstreductie, sociale vaardigheid, pestworkshops",dyslexieprotocol