[naam school] Wellantcollege Linnaeus [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] praktijkonderwijs // (lwoo) vmbo-b // vmbo-k [adres] Archimedesplantsoen 87, 1098 JZ Amsterdam, (020) 692 90 60 [contact] mw. F. Bos (ondersteuningscoördinator), mw. M. van de Giessen (teamleider) [website] www.wellant.nl [schoolbestuur] Stichting Wellant (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, leerlingen praktijkonderwijs doen niet mee aan centrale loting en matching , vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, competentiegericht [sectoren] landbouw (landbouw-breed) [bijzonderheden] vmbo: informatica, bedrijfseconomie, beeldende vorming; praktijkonderwijs: nieuwsbegrip, koken, groen, dier, doe-het-zelf, techniek, beeldende vorming, informatica, sociale vaardigheid, zorg, winkel, arbeidstraining [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 330 (+), 89% uit Amsterdam, 7% uit Diemen [schoolgebouw] overzichtelijk compact gebouw, meetingpoint (werkruimte voor projecten voor bedrijven en buurt), ruime binnenplaats met kassen, voetbalkooi op schoolplein [bereikbaarheid] bus 15, 40, 41, 136, 152, 157, tram 9, trein station Sciencepark [veiligheid] kluisjescontrole, School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) [kantine] broodjes gezond, verse soep [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 3x14 pro, 1x18 vmbo-b kansklas (met en zonder lwoo, ook voor pro leerlingen), 1x18 vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 1x20 vmbo-k (met en zonder lwoo) [bijzonderheden] vmbo-b kansklas met extra jaar onderbouw voor leerlingen met te grote leerachterstand om in reguliere vmbo te starten of voor leerlingen die hoog scoren binnen niveau praktijkonderwijs [huiswerk] mentor geeft leerling op voor huiswerkklas [leerlingzorg] dyslexie: extra tijd bij toetsen, remedial teacher voor extra hulp taal en rekenen [EXTRA] [buitenschools] schoolfeesten, sportdagen [excursies] bezoek musea, film, theater en bedrijven, kennismakingsweek, Ardennen [inzet leerlingen] corveerooster [ouderbijdrage] 85 euro (inclusief kennismakingsdagen brugklas) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] praktijkonderwijs, vmbo-b en vmbo-k voldoende [leerlingoordeel 2016-2017] 6,4 (mening telt 5,9) [ouderoordeel 2016-2017] 7,9 (aanrader 7,4) [open dagen]