[naam school] Fons Vitae Lyceum [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] havo // vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) [adres] Reijnier Vinkeleskade 53, 1071 SW Amsterdam, (020) 571 24 10 [contact] mw. G. Groen (afdelingsleider leerjaar 1), dhr. D. Asser (rector) [website] www.fonsvitae.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ) (rooms-katholiek) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, talentontwikkeling [bijzonderheden] onderbouw: tekenen, muziek, levensbeschouwing & filosofie, techniek & wetenschap, toneel, science (vwo); examenvakken: management & organisatie, maatschappijwetenschappen, filosofie, informatica, wiskunde C, wiskunde D, Natuur, Leven en Technologie (NLT); Begaafdheidsprofielschool (BPS) [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 987, 85% uit Amsterdam, 5% uit De Ronde Venen [schoolgebouw] monumentaal pand (1924), studiezaal in oude kapel, nieuwe science-vleugel, gymzalen met fitnessruimte, muziek- en technieklokalen; na brandschade wordt gedeelte gebouw gerenoveerd en is tijdelijke tweede locatie in gebruik aan Mr. Treublaan [bereikbaarheid] tram 3, 5, 12, 24 en schoolbus 612 [veiligheid] kluisjes, surveillance, veiligheidscoördinator [kantine] broodje, snoep [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 4x28 havo en havo/vwo, 3x28 vwo (atheneum en gymnasium) [bijzonderheden] zittenblijven niet mogelijk in eerste leerjaar, voor brugklasleerlingen met citoscore 542 of hoger en/of vwo-advies vanaf periode 2 keuze Latijn, na brugjaar bevordering naar havo, atheneum of gymnasium [huiswerk] huiswerkinstituut Het Studielokaal in school (tegen betaling) [studiebegeleiding] twee mentoren per klas [leerlingzorg] orthopedagoog, motorische remedial teaching (extra kosten), verzuimbegeleiding GGD; screening: spelling, leestempo, tekstbegrip en woordenschat; training: faalangstreductie; dyslexie: dyslexiekaart, extra tijd bij toetsen, remedial teacher (5 euro per les) [EXTRA] [buitenschools] interlyceale, binnen- en buitensportdag, schaaktoernooi, culturele avond, toneel, musical, kunstblog, wedstrijd exacte vakken en wiskunde, soosavond, schoolfeest [excursies] brugklaskamp, Xanten (Latijn), Oostende en Trier (derde klassen), Nederlands of Europees parlement (maatschappijleer), Nederlandse bank (economie), Artis (biologie), 4 havo kennismakingsreis Berlijn, 5 vwo Lissabon, Rome of Berlijn [inzet leerlingen] EHBR (eerste hulp bij ruzie), huiswerkbegeleiding door leerlingtutoren [ouderbijdrage] 196 euro (inclusief 140 euro ouderbijdrage en 56 euro overige kosten, exclusief iPad onderbouw, exclusief buitenlandse reizen bovenbouw ) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,5 (mening telt 6,2) [ouderoordeel 2016-2017] 8,1 (aanrader 8,2) [open dagen]