[naam school] Mediacollege Amsterdam (Ma) [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t [adres] Dintelstraat 15, 1078 VN Amsterdam, (020) 850 96 90 [contact] dhr. P. Nass (decaan), dhr. P. Pranger (directeur) [website] www.ma-web.nl [schoolbestuur] Stichting Media Amsterdam (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, intake verplicht en bepalend of school op voorkeurslijst gezet mag worden, criteria bij intake: creatief talent, affiniteit met mediavakken en geschiktheid werken in open leerruimtes, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, vakschool met aandacht voor grafimedia [sectoren] techniek (grafische techniek, grafimedia) [bijzonderheden] onderbouw: taaldomein (Nederlands, Engels en Duits), exactdomein (rekenen, wiskunde en NaSk), domein mens & maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, verzorging, maatschappijleer, filosofie en economie), domein media, vormgeving & ICT (creatieve vakken, computervaardigheden, handvaardigheid en ontwerpen); bovenbouw: domein media, vormgeving & ICT (modules audiovisuele vormgeving, 2D en 3D vormgeving, ICT en interactief vormgeven) [rooster] 08:30, 60 min (grafimedialessen 120 min) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 295, 82% uit Amsterdam, 4% uit Zaanstad [schoolgebouw] gerenoveerd historisch pand met moderne technische voorzieningen, aparte grafimedialokalen voor onderbouw en bovenbouw, lokalen per leerdomein, infotheek, geen fietsenstalling [bereikbaarheid] tram 4, 12 en bus 65 [veiligheid] kluisjescontrole, veiligheidscoördinator [kantine] belegde broodjes, fruit [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 2x24 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x27 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo [studiebegeleiding] (verplichte) steunles bij onvoldoende resultaten [leerlingzorg] remedial teacher; screening: cito-toetsen; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid, agressieregulatie; dyslexie: dyslexiecoach, dyslexieprotocol, dyslexiepas, lotgenotencontact [EXTRA] [buitenschools] sportdagen, schoolfeesten, tekenlessen buiten school [excursies] (culturele) uitjes, kamp [inzet leerlingen] schoolwacht (leerlingen houden toezicht in kantine en gangen en voorkomen buurtoverlast) [ouderbijdrage] 286 euro (inclusief kamp/excursie 120 euro, borg boeken 75 euro, borg kluisje 16 euro en materialen 75 euro, kamp/excursie hogere leerjaren tussen 100 en 180 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende, vmbo-g zwak (per 5-2-2013) [leerlingoordeel 2017-2018] 6,3 (mening telt 6,0) [ouderoordeel 2017-2018] 7,4 (aanrader 7,2) [open dagen]