[naam school] Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) [stadsdeel] Zuidoost [soort onderwijs] vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam, (020) 690 90 50 [contact] mw. Greetje Kloosterman (deelschoolleider onderbouw), mw. Saskia Grotenhuis (directeur-bestuurder) [website] www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl [schoolbestuur] Stichting Open Schoolgemeenschap Bijlmer (openbaar) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen en kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur, school streeft naar evenwichtige verdeling adviezen per klas; in bijzondere gevallen overleg over geschiktheid voor onderwijs in heterogene groep, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, onderzoekend en uitdagend leren [sectoren] economie (administratie), techniek (techniek-breed), zorg en welzijn (verzorging) [bijzonderheden] onderbouw: beeldend, drama, muziek, techniek, verzorging, Fast Lane English (havo en vwo); bovenbouw: tweefasen-vwo, informatica, beeldende vorming, Natuur, Leven en Technologie (NLT), kunstklas (vmbo), sportklas (vmbo), bewegen, sport & maatschappij (BSM); examenvakken: LO-2 (vmbo), kunst algemeen (havo en vwo), drama (havo en vwo); certificaten: Cambridge English [rooster] 08:30, 60 min (vaste tijden onderbouw) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1613, 75% uit Amsterdam, 13% uit Diemen [schoolgebouw] sporthal, fitness, vmbo-practicumlokalen, sciencelab, theaterzaal, muziekpaviljoen [bereikbaarheid] bus 41, 47 en 66, metro en trein Bijlmer en Ganzenhoef [veiligheid] zes kleine deelscholen [kantine] gezonde broodjes, snoep [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 13x28 vmbo-b, vmbo-b/k, vmbo-k, vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo, vwo [bijzonderheden] alle niveaus twee jaar lang samen in brugklas, havo en vwo leerlingen ook nog derde leerjaar bij elkaar [huiswerk] huiswerkklas (20 euro borg voor aanwezigheid) [leerlingzorg] orthopedagoog, OSB wisselklas (kortdurend traject versterking schoolse vaardigheden), verzuimbegeleiding GGD; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid; dyslexie: dyslexiepas, extra tijd bij toetsen [EXTRA] [buitenschools] OSBbreed: Topscore, leerorkest, samenwerking met Muziekschool Zuidoost en Jeugdtheaterschool, toneelgroep Amsterdam [excursies] film, theater, concert, themaweek, stageweek, werkweek, Berlijn, Londen, Rome, Sevilla, Ardennen, wintersportreis sportklas [inzet leerlingen] leerlingmediators [ouderbijdrage] 230 euro (inclusief werkweek brugklas 140 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b-k-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen]