[naam school] Cygnus Gymnasium [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] vwo (gymnasium) [adres] Vrolikstraat 8, 1091 VG Amsterdam, (020) 468 88 80 [contact] dhr. Rob Wieleman (leerjaarcoördinator leerjaar 1), mw. Renée Kloos (rector) [website] www.cygnusgymnasium.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, mix van klassiek en modern [bijzonderheden] onderbouw: Duits, TechnoScience, levensbeschouwing, Frans (AIM), Kunst Beeldend, Kunst Muziek, Fast Lane English, keuzemodules extra uitdaging (theater, fotografie, archeologie, psychologie, filosofisch denken, verrijkingsprogramma Ad Astra!); bovenbouw: Kunst Beeldende Vorming; examenvakken: filosofie, kunst, informatica, wiskunde D, Natuur, Leven en Technologie (NLT); certificaten: Delf scolaire (Frans), Goethe Zertifikat (Duits), Cambridge English [rooster] 08:25, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 736 (+), 72% uit Amsterdam, 17% uit Diemen [schoolgebouw] gerenoveerd rijksmonument uit jaren vijftig, laboratorium en practicumlokalen, auditorium/toneelzaal, muziekstudio, kunstatelier, gymzaal, dojo, fitnessruimte, planetarium [bereikbaarheid] tram 3, metro 51, 53 en 54 (metrohalte Wibautstraat) [veiligheid] kluisjes, pestprotocol [kantine] pizza, broodje gezond [BRUGPERIODE] [indeling] geen brugjaar; 6x28 vwo (gymnasium) [bijzonderheden] eigen mentormethode, Cygnus-agenda met leertips en schoolregels [huiswerk] driemaal per week huiswerkklas (gratis) [studiebegeleiding] steunles, tutoren, Cygnusuur [leerlingzorg] remedial teacher, counselor; screening: rekenen, spelling, lezen, dyslexie, dyscalculie; training: beter omgaan met faalangst (BOF) [EXTRA] [buitenschools] Topscore, kerst- en paasconcert, toneel, schoolkrant Cygnus-X1, schaaktoernooien, theaterproductie, deelname European Youth Parliament (EYP), deelname Model United Nations (MUN), vertaal-, taalkunde, wiskunde en debatwedstrijden [excursies] meerdaags schoolkamp Nederland, stedenreizen Xanten, Lille, Keulen, Trier, Berlijn, Londen en Rome of Griekenland, uitwisselingsproject met Tsjechië [inzet leerlingen] leerlingmentoren, leerlingtutoren, feedbackscan voor evaluatie lessen [ouderbijdrage] 430 euro (inclusief reizen en excursies, exclusief kosten (eigen) laptop, Fast Lane English circa 220 euro per jaar en 230 euro examenkosten) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,9 (mening telt 6,8) [ouderoordeel 2017-2018] 8,0 (aanrader 8,4) [open dagen]