[naam school] St. Nicolaaslyceum (SNL) [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] havo // tweetalig onderwijs havo // tweetalig onderwijs vwo (atheneum) // vwo (atheneum) // tto-juniorschool [adres] Beethovenplein 2, 1077 WM Amsterdam, (020) 644 51 51 [contact] mw. R. Dahlhaus (afdelingsleider eerste klassen), mw. J. Rutten (rector) [website] www.nicolaas.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ) (rooms-katholiek) [toelating] voorrang voor kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid [bijzonderheden] onderbouw: tweetalig havo en vwo, levensbeschouwing, podiumkunsten, informatiekunde, beeldende vorming, sportklas (atheneum), cultuurklas (havo); bovenbouw: International Stream (extra Engels); examenvakken: bewegen, sport & maatschappij (BSM), informatica, management & organisatie, Spaans, tekenen, global perspectives, maatschappijwetenschappen, culturele en kunstzinnige vorming, wiskunde C; certificaten: Cambridge & IELTS (Engels), Goethe (Duits), Delf (Frans) [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1194 (+), 83% uit Amsterdam, 5% uit Diemen [schoolgebouw] nieuw gebouw uit 2012, theater, sportzalen, fitness, naast Beatrixpark [bereikbaarheid] bus 65, 246, 612, tram 5 en metro 51 [veiligheid] kluisjes, camera's, antipestbeleid, incidentenprotocol [kantine] broodjes en fruit [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 3x28 havo en havo/vwo (waarvan 1 cultuurklas, indeling pas na plaatsing), 1x28 tweetalig havo en havo/vwo, 2x28 vwo (atheneum, waarvan 1 sportklas, indeling pas na plaatsing), 2x28 tweetalig vwo (atheneum) [bijzonderheden] doubleren onderbouw alleen bij bijzondere omstandigheden [studiebegeleiding] bij achterstand verplichte extra les Nederlands, Wiskunde of Engels [leerlingzorg] orthopedagoog, verzuimbegeleiding GGD; screening: instaptoets Nederlands, Engels, wiskunde; training: groepstraining faalangst voor brugklas (en examenklas); dyslexie: extra tijd bij toetsen, eventueel ondersteuning met Kurzweil [EXTRA] [buitenschools] Topscore, atletiekdag, Artis, schoolfeest, het Grote Gebeuren (open podium en feest rond 5 december), museumbezoek [excursies] dagexcursies, buitenlandse reizen, theater [inzet leerlingen] juniormentoren, leerlingenpanel, schoolwacht [ouderbijdrage] 230 euro (exclusief sportplusklas, cultuurplusklas en tweetalig onderwijsklassen 285 euro extra, vanaf leerjaar 3 buitenlandse reizen van 175 tot 550 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,2 (mening telt 5,7) [ouderoordeel 2017-2018] 7,9 (aanrader 7,9) [open dagen]