[naam school] Joodse Scholengemeenschap Maimonides [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Noordbrabantstraat 15-17, 1083 BE Amsterdam, (020) 642 61 61 [contact] mw. Zira Roozendaal (sectorleider brugklas), mw. Iris Eshel (rector) [website] www.jsgmaimonides.nl [schoolbestuur] JBO (joods) [toelating] geen voorrangsregels, alleen halachisch joodse leerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kleinschalig [bijzonderheden] vakoverstijgende projecten, Cambridge (Engels), Delf (Frans), joodse geschiedenis, examenvakken: Modern- en Klassiek Hebreeuws [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 161, 56% uit Amstelveen, 34% uit Amsterdam [schoolgebouw] modern gebouw met kantine/aula, multifunctionele studieruimte, patio, gymzaal, buitensportplein [bereikbaarheid] tram 5, metro 51, bus 62 [veiligheid] lockers, camera's, hekken, surveillance, pestprotocol [kantine] alleen kosjere producten, frisdrank- en snoepautomaat [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 1x24 vmbo-t, vmbo-t/havo, havo/vwo en vwo (atheneum) [bijzonderheden] voor toetsen in klas 1 een mavo-cijfer en een havo/vwo-cijfer voor niveaubepaling [studiebegeleiding] extra Nederlands voor anderstaligen [leerlingzorg] huiskamer, orthopedagoog, verzuimbegeleiding GGD; screening: dyslexie [EXTRA] [buitenschools] schooltoneel, culturele avonden, excursies, schoolfeesten, sporttoernooien, lezingen: over politiek en joodse feestdagen [excursies] driedaagse survival Ardennen, werkweek Israƫl [ouderbijdrage] 1.200 euro (exclusief werkweek eerste leerjaar 20 euro, kluisjes 15 euro, overige kosten 35 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen]