[naam school] Montessori College Oost (MCO) [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // vmbo-g [adres] Polderweg 3, 1093 KL Amsterdam, (020) 597 98 99 [contact] dhr. Jos Knegt (teamleider eerste jaar), dhr. Sander Jacobs (directeur) [website] www.montessori-college-oost.nl [schoolbestuur] Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) (algemeen bijzonder) [toelating] voorrang voor montessorileerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] montessori, talentontwikkeling [sectoren] economie (handel en administratie), techniek (techniek-breed), zorg en welzijn (verzorging) [bijzonderheden] sportklas, ICT-klas, beeldende vorming, informatiekunde, muziek, Spaans, verzorging, wereldoriëntatie, techniek, praktische profiel oriëntatie (PPO); ISK (internationale schakelklas voor nieuwkomers) [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1037 (+), 93% uit Amsterdam, 3% uit Diemen [schoolgebouw] modern en licht gebouw uit 2000 (architect en oud-montessorileerling Herman Hertzberger), tussen lokalen en werkplaatsvleugel overdekte multifunctionele binnenplaats 'het rode plein', sporthal aan de overkant [bereikbaarheid] tram 3, 7, 9, bus 22, 37, 41, vlakbij station Muiderpoort [veiligheid] locker, veiligheidscoördinator [kantine] warm pistoletje kaas, broodje gezond [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 4x20 internationale schakelklas, 5x20 vmbo-b en vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 4x22 vmbo-k (met en zonder lwoo), 2x24 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo [huiswerk] huiswerkklas begeleid door docenten [leerlingzorg] counselor, orthopedagoog, logopedist, contactdocenten voor ouders die onvoldoende Nederlands beheersen (Arabisch, Ghanees, Spaans, Turks), vluchtelingencoördinator, verzuimbegeleiding GGD; dyslexie: remedial teacher (ook voor hulp taal en rekenen), dyslexiespecialist [EXTRA] [buitenschools] brede schoolactiviteiten met sport (Topscore: streetdance, basketbal, voetbal) en cultuur [excursies] museum, theater, schoolreis [ouderbijdrage] 85 euro (kunst/ict/sportklas 90 euro extra, exclusief werkweek, 3e en 4e leerjaar ca 45 euro extra opleidingskosten) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b, vmbo-k en vmbo-(g)t onvoldoende opbrengsten en kwaliteit zwak (per 03-03-2014) [leerlingoordeel 2017-2018] 6,2 (mening telt 5,9) [ouderoordeel 2017-2018] 7,9 (aanrader 7,3) [open dagen]