[naam school] Het Reinaert [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-t [adres] Reinaert de Vosstraat 27, 1055 CL Amsterdam, (020) 617 64 26 [contact] dhr. Said el Kabir (contactpersoon brugklas), mw. Brenda Mol (schoolleider) [website] hetreinaert.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2015 ingeschreven zittende leerlingen en leerlingen kopklas op Het Reinaert, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kansen bieden met onderwijs op maat [bijzonderheden] onderbouw: levensbeschouwing, beeldende vorming, ict-projecten; bovenbouw: informatietechnologie, dienstverlening & producten; examenvakken: kunstvakken-2, nask-2, informatietechnologie [rooster] 08:30, 45 min (voornamelijk in blokuren van 90 min) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 301 (-), 98% uit Amsterdam [schoolgebouw] gebouw uit 1957 van architecten Evers en Sarlemijn, voormalige RK Bakkers en Horecaschool St. Hubertus, gerenoveerd in 2016, studiezaal, computerlokaal voor vak Dienstverlening & Produkten [bereikbaarheid] metro 50 (halte Burgemeester de Vlugtlaan), tram 12, 14; bus 21, 80, 247, 280, 752 [veiligheid] veiligheidscoödinator [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 1x25 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo [bijzonderheden] eerste twee jaar les op vmbo-t en havo niveau, tijdens en aan eind brugperiode overstapmogelijkheid naar havo op Comenius Lyceum of andere havo [huiswerk] maximaal 10 uur huiswerk per week, hulp planning door mentor [studiebegeleiding] loopbaandossier, extra begeleiding taal en rekenen in remedial teaching lessen (voor lwoo leerlingen) [leerlingzorg] leerlingbegeleiders, orthopedagoog, remedial teacher taal en rekenen; training: faalangstreductie, sociale vaardigheden [EXTRA] [buitenschools] klassenuitstapje, schoolfeesten [excursies] in derde jaar verplichte eendaagse excursie naar Aken of Brussel (afhankelijk van keuzevak Duits of Frans) [ouderbijdrage] 100 euro (inclusief werkweek eerste leerjaar 50 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-(g)t zwak (per 04-02-2014) [leerlingoordeel 2017-2018] 6,1 (mening telt 5,7) [ouderoordeel 2015-2016] 7,7 (aanrader 7,2) [open dagen]