[naam school] Calvijn College (CC) [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // vmbo-g, vakmanschapsroute (mbo2) [adres] Pieter Calandlaan 3, 1065 KH Amsterdam, (020) 615 34 09 [contact] dhr. I. Rashid (teammanager basisperiode), vacature (directeur) [website] www.calvijncollege.amsterdam [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, competentieontwikkeling [sectoren] economie (administratie, handel en verkoop), zorg en welzijn (verzorging, junior kapper); intersectoraal programma: vanaf 2015-2016 nieuw intersectoraal programma (sport & recreatie) [bijzonderheden] extra aandacht voor sport (eigen sporthal, samenwerking met Ajax en ROCvA), programma NEXT (praktijkervaring) [rooster] 08:30, 30, 60 of 90 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 500, 99% uit Amsterdam [schoolgebouw] nieuwbouw met sporthal, architect Erik Wiersema [bereikbaarheid] tram 1 en 7, bus 19, 62, 63, 64, 195, spitsbus 247, metro 50, naast station Lelylaan [veiligheid] surveillance, leerlingen hebben eigen leergebied, leerklimaatco├Ârdinator [kantine] gezonde halal broodjes van broodjeszaak Eat Up [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 7x20 vmbo-b, vmbo-b/k, vmbo-k en vmbo-t (alle schooladviezen met en zonder lwoo) [bijzonderheden] voor vmbo-b leerlingen geen vmbo-b diploma, maar na brugperiode opstroom naar vmbo-k of vakmanschapsroute (mbo2 i.s.m. ROCvA) [huiswerk] huiswerkbegeleiding [studiebegeleiding] extra les Nederlands, extra rekenlessen, keuzewerkuur (extra begeleiding bij vakken, eindexamentraining, competentietraining of extra uitdaging/talentontwikkeling) [leerlingzorg] jaarlijks huisbezoek, remedial teacher, Learn Up klas, verzuimbegeleiding GGD [EXTRA] [buitenschools] voetbalschool, KNVB-scheidsrechtersdiploma zaalvoetbal [excursies] jaarlijks schoolreisje, klassenuitstapje [inzet leerlingen] organiseren schoolfeesten, gesprek klassenvertegenwoordigers met directie [ouderbijdrage] 75 euro (inclusief 25 euro voor het brugklaskamp, exclusief kosten iPad) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,5 (mening telt 6,0) [ouderoordeel 2017-2018] 8,1 (aanrader 7,6) [open dagen]