[naam school] Hogelant [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // tussenvoorziening [adres] Duinluststraat 20, 1024VK Amsterdam, (020) 634 47 37 [contact] mw. Anneke Krikke (zorgcoördinator onderbouw), dhr. Gert Braaksma (directeur) [website] www.hogelant.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching, alleen voor leerlingen met lwoo en/of extra ondersteuningsbehoefte, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, gestructureerd onderwijs met extra zorg en ondersteuning [bijzonderheden] onderbouw: muziek, informatica, tekenen, verzorging, praktijklessen (techniek, sport, personal trainer, EHBO), vakoverstijgende thema's en projecten; bovenbouw: in vierde jaar entreeklas (mbo niveau 1) [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 100, 94% uit Amsterdam [schoolgebouw] klein gebouw met apart technieklokaal, bibliotheek met boeken van school en wisselcollectie van de OBA [bereikbaarheid] bus 33 en 37 (halte Dijkmanshuizenlaan) [veiligheid] kluisjescontrole, veiligheidsconvenant [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 2x15 vmbo-b schakelklas (met lwoo) [bijzonderheden] andersweek (vier maal per jaar week met toetsen en sportieve en culturele activiteiten), maandelijkse schoolspullencontrole [huiswerk] leerlingen kunnen na schooltijd blijven om op school huiswerk te maken en extra uitleg te krijgen [studiebegeleiding] bij achterstand taal of lezen individueel of in kleine groepjes extra aandacht en begeleiding [leerlingzorg] handelingsplannen, verbetering leesniveau in samenwerking met LCN (Lees Centrum Noord), begeleiding bij zoeken vervolgscholen, ook eerste leerjaar op vervolgschool blijft Hogelant leerling volgen, verzuimbegeleiding GGD; screening: twee keer per jaar didactisch onderzoek; training: problemen leren oplossen [EXTRA] [buitenschools] eerste 2 weken introductie eerste jaars, sport- en speldagen, excursies, film- en toneelvoorstellingen, Sinterklaas, Kerstmis [ouderbijdrage] 100 euro (inclusief 'andersweken' 50 euro, excursies 20 euro, introductiedagen 10 euro, kluisje 10 euro, exclusief borg kluissleutel 5 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] geen gegevens [leerlingoordeel 2017-2018] 6,8 (mening telt 5,6) [ouderoordeel 2017-2018] 8,1 (aanrader 7,5) [open dagen]