[naam school] Marcanti College [stadsdeel] West [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // havo // vwo (atheneum) // (vwo alleen onderbouw) [adres] Jan van Galenstraat 31, 1051 KM Amsterdam, (020) 606 90 00 [contact] mw. R. Taleb en mw. F. Rutte (contactpersoon brugklas), dhr. S. Tan (directeur) [website] www.marcanti.espritscholen.nl [schoolbestuur] Esprit Scholen (algemeen bijzonder) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen en voor leerlingen kopklas Marcanti, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, met vakoverstijgend projectonderwijs, eigenaarschap en maatschappelijk betrokken [sectoren] intersectoraal programma: dienstverlening en commercie (DC) [bijzonderheden] zesjarige HTL-route (doorstroom naar havo na diploma vmbo-t), vitale school met extra bewegingsonderwijs, (wereld)muziek in lessen en activiteiten, bovenbouw: plusopleidingen met twee uur extra les voor gemotiveerde leerlingen: sport plus, business plus (ondernemerschap), kunstplus (museumbezoek en beroepsoriƫntatie kunstvakken) [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 711, 100% uit Amsterdam [schoolgebouw] overzichtelijk open schoolgebouw uit 2002 met leerplein en werkplekken, gymzaal, meetingpoint (coƶrdinatiepunt stages en buurtprojecten) [bereikbaarheid] tram 3, 10, 12, 14, streekbussen 18, 80, 82 [veiligheid] kluisjescontrole, camera's, surveillance, pestprotocol, gelegenheid halen zwemdiploma (A) [kantine] gezonde kantine [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 1x20 vmbo-b en vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 3x24 vmbo-k (met en zonder lwoo), 3x26 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo, 2x26 havo en havo/vwo, 1x15 vwo [bijzonderheden] voor bovenbouw vwo samenwerking met andere Esprit scholen [huiswerk] begeleiding door speciaal geschoolde studenten [studiebegeleiding] eerste klas extra uur rekenen, kansuur (wegwerken achterstanden), talentuur (verdiepingsles) [leerlingzorg] taalwerkgroep, counselor, remedial teacher, zorgfunctionaris per team, verzuimbegeleiding GGD; training: faalangstreductie, sociale vaardigheden, omgaan met boosheid [EXTRA] [buitenschools] Topscore, culturele activiteiten, Sloterplasloop, voetbal- en basketbaltoernooi, schoolfeest [excursies] introductiekamp, buitenlandreizen bovenbouw [ouderbijdrage] 509 euro (inclusief Chromebook 349 euro, 44 euro introductiekamp eerste klas) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende, vmbo-t opbrengsten onvoldoende, havo geen gegevens [leerlingoordeel 2017-2018] 5,9 (mening telt 5,7) [ouderoordeel 2017-2018] 6,5 (aanrader 4,2) [open dagen]