[naam school] Vossius Gymnasium [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vwo (gymnasium) [adres] Messchaertstraat 1, 1077 WS Amsterdam, (020) 662 09 34 [contact] mw. Sita Remesar (conrector onderbouw), dhr. Jan van Muilekom (rector) [website] www.vossius.nl [schoolbestuur] Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (samenwerking openbaar, protestants-christelijk, rooms-katholiek, algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier [bijzonderheden] onderbouw: cultuurgeschiedenis (brugklas), META (programma voor meergetalendeerden); bovenbouw: Geo Future, kunstmodules (fotografie, film, dans), module psychologie & module recht (profielen C&M en E&M), extra cursussen (Chinees, Spaans, programmeren, zelfverdediging, theatertechniek), honoursprogramma; examenvakken: filosofie, muziek, Kunst Beeldend, wiskunde D; certificaten: Delf (Frans), Goethe (Duits), Cambridge English (CAE of CPE) [rooster] 08:30, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 802, 76% uit Amsterdam, 11% uit Amstelveen [schoolgebouw] monumentaal pand, practicumlokalen, mediatheek, muziekstudio's, twee gymzalen, aula met theaterpodium [bereikbaarheid] tram 4, 5 en 12, bus 65 en 612, metro 50 en 51, dichtbij Station Rai [kantine] warme snacks en vers belegde broodjes, automaten met frisdrank [BRUGPERIODE] [indeling] geen brugperiode; 5x28 vwo (gymnasium) [huiswerk] twee middagen per week huiswerkklas [studiebegeleiding] individuele coaching op studieaanpak; hulplessen Frans, Engels, Duits, Nederlands, Latijn, Grieks en wiskunde [leerlingzorg] remedial teacher, pubercoach, verzuimbegeleiding GGD; screening: Diataaltoets, CBO-onderzoek; training: organiseren, memoriseren, weerbaarheid, faalangstreductie, metacognitieve vaardigheden [EXTRA] [buitenschools] filmworkshops, schoolorkest, theaterproducties, Café Chantant, Vossius Latinjazz Bigband, Jazzkoor Vossius Vocals, schoolkrant Vulpes, programmeerclub, theatertechniekclub, vrijdagmiddag sportinstuif, zelfverdediging, debatclub, European Youth Parliament [excursies] vakgerichte excursies; onderbouw: introductiekamp in Groningen en Brabant, Maastricht, zeilkamp; bovenbouw: Europese reizen naar York, Parijs, Berlijn, Barcelona, Kreta, Rome [inzet leerlingen] ouderejaarsmentoren, De Bond voor sporttoernooien en feesten, leerlingklankbordgroepen, peer coaching, bijles door vijfde en zesde klassers, leerlingassistenten bij betavakken [ouderbijdrage] 363 euro (inclusief kosten excursies 115 euro, voorschot activiteiten 90 euro, algemene ouderbijdrage 65 euro, bijdrage schoolfonds 75 euro, bijdrage oudervereniging 5 euro en kluisverhuur 13 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,7 (mening telt 6,2) [ouderoordeel 2017-2018] 8,2 (aanrader 8,4) [open dagen]