[naam school] Vox-klassen [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam, (020) 579 72 70 [contact] mw. Anneke Volp (teamleider) [website] www.vox-klassen.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) (openbaar) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, projectonderwijs [bijzonderheden] leerlingen werken aan projecten waarin meerdere vakken samenkomen (theoriegedeelte en praktijkopdracht), projecten voor burgerschapsvorming en sociale integratie, lessen op het grote leerplein (geen klaslokalen) [rooster] 09:00 [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 70 [schoolgebouw] eigen gedeelte met leerplein in gebouw van De nieuwe Havo [bereikbaarheid] bus 38, 105 en 109 en pont Buiksloterveer [BRUGPERIODE] [indeling] geen brugperiode; 75 plaatsen voor vmbo-b t/m vwo (vmbo met en zonder lwoo) [bijzonderheden] leerplein zonder klassen, met coachgroepen van ca 15 leerlingen van verschillende niveaus, individueel leerpad [studiebegeleiding] coaches, leerpleinbegeleiders, gastdocenten [leerlingzorg] huisbezoek [EXTRA] [ouderbijdrage] 200 euro (excursies, aanvullende leermiddelen en sportkleding, exclusief kosten benodigde eigen laptop) [KWALITEIT] [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen]