[naam school] Huygens College [stadsdeel] West [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t [adres] 2e Constantijn Huygensstraat 31, 1054 NN Amsterdam, (020) 788 08 80 [contact] mw. Nikki Oostewechel (zorgcoördinator), dhr. Henk Klaassen (rector) [website] www.huygens-college.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, kennismakingsgesprek, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, ondernemend leren [sectoren] economie (handel en administratie, handel en verkoop); intersectoraal programma: ict-route [bijzonderheden] onderbouw: kunst & cultuur, media-art, beeldende vorming, dans, drama, muziek, sportklas; bovenbouw: economie en ondernemen (keuzevakken commercie, recreatie of fashion), media, vormgeven en ict (specialiseren) [rooster] 09:00, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 500 (-), 100% uit Amsterdam [bereikbaarheid] tram 1, 3, 7, 12, 17 [veiligheid] kluisjescontrole, leerlingen blijven tijdens pauzes en tussenuur op schoolplein of in aula [kantine] broodje gezond [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 6x18 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x22 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo [bijzonderheden] mentor en kerndocent geven meerdere lessen [studiebegeleiding] extra begeleiding taal en rekenen in lessen remedial teaching [leerlingzorg] leerlingbegeleiders, schoolpsycholoog, remedial teacher, ontwikkelingsperspectief voor lwoo-leerlingen, verzuimbegeleiding GGD; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid, agressieregulatie [EXTRA] [buitenschools] theater, museum, kunstdag, schoolkrant, sportdagen, Topscore, schoolfeesten [excursies] werkdagen Zuid-Limburg, werkdagen buitenland bij voldoende belangstelling na examen [inzet leerlingen] schoonmaakacties in de buurt [ouderbijdrage] 150 euro (inclusief werkdagen 125 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,1 (mening telt 5,2) [ouderoordeel 2017-2018] 8,2 (aanrader 8,1) [open dagen]