[naam school] Zuiderlicht College [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t [adres] Karel du Jardinstraat 54, 1073 TC Amsterdam, (020) 662 00 11 [contact] mw. A. Stevens (intake co├Ârdinator), mw. E.A. Lefrandt (directeur) [website] www.zuiderlicht.org [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, na auditie voor talentdansklas toegelaten leerlingen doen niet mee aan centrale loting en matching, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, studiegericht en kunstminnend [sectoren] zorg en welzijn (zorg- en welzijn-breed) [bijzonderheden] onderbouw: informatiekunde, drama, dans, muziek, beeldende vorming, sociale vaardigheden, verzorging, M-traject (talenten dansklas), mens en maatschappij [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 392, 83% uit Amsterdam, 3% uit Diemen [schoolgebouw] twee kleine gebouwen op 500 meter van elkaar, onderbouw in gerenoveerd schoolgebouw aan Karel Du Jardinstraat 54, bovenbouw in nieuw gebouw in Rustenburgerstraat 438 [bereikbaarheid] tram 3, 4, 12, 16 en 24 [veiligheid] kluisjescontrole, camera's, pestprotocol, veiligheidsco├Ârdinator [kantine] gezonde kantine [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 1x16 vmbo-b (met lwoo), 1x22 vmbo-b (met en zonder lwoo), 1x22 vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 2x22 vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x24 vmbo-t (met en zonder lwoo), 1x22 talentendansklas vmbo-b-k-t (met en zonder lwoo) [bijzonderheden] zittenblijven (in principe) niet mogelijk in eerste leerjaar [studiebegeleiding] in onderbouw steunles rekenen en begrijpend lezen in lesrooster, in bovenbouw steunles buiten reguliere rooster [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD; screening: cito-volgtoetsen; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid, pestworkshops; dyslexie: dyslexieprotocol [EXTRA] [buitenschools] kunstprojecten (fotografie, dans, theater), sportactiviteiten, schoolfeest, kerstviering [excursies] museum, theater, werkweek, schoolreis [ouderbijdrage] 160 euro (inclusief werkweek en schoolreisje) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 5,7 (mening telt 5,4) [ouderoordeel 2017-2018] 7,9 (aanrader 8,1) [open dagen]