[naam school] De Amsterdamsche School [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Speerstraat 6, 1076 XN Amsterdam, (020) 625 46 90 [contact] mw. Hester Stekelenburg (directeur) [website] www.amsterdamscheschool.nl [schoolbestuur] De Amsterdamsche School B.V. (particulier) [toelating] aannamegesprek, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, veel individuele begeleiding [bijzonderheden] examenvakken: staatsexamen (ook mogelijk in reguliere vakken), eindexamen ook mogelijk in minder gangbare vakken zoals tekenen, filosofie, informatica, Spaans, Turks, Russisch, Latijn [rooster] 09:00, 60 min (vijf lessen per dag plus studiewerkuren) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 70 [schoolgebouw] monumentaal pand in hartje Amsterdam, gym in sportzaal Marnixbad [bereikbaarheid] tram 1, 2, 5, 13, 17 en bus 170 [veiligheid] veilig schoolklimaat: kleinschalig (geen pasjes en dergelijke), betrokken en korte lijnen tussen leerling-ouders-school, streng beleid ten aanzien van blowen, spijbelen en wangedrag [kantine] ChillRoom met muziek en bioscoop- en vliegtuigstoelen, keuken ook voor leerlingen [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; vmbo-t/havo, havo/vwo [bijzonderheden] differentiatie per leerling [huiswerk] brugklas 1 huiswerkvrij, brugklas 2 huiswerk grotendeels op school [studiebegeleiding] studiebegeleidingsuren op alle niveaus, inclusief studievaardighedentraining en huiswerkplanningen, eventueel bijlessen en individuele studiebegeleiding [leerlingzorg] gespecialiseerd in leerproblematiek rond dyslexie, faalangst, studievaardigheid en concentratie, geen speciaal onderwijs voor ontwikkelingsstoornissen of gedragsproblemen; training: faalangstreductie; dyslexie: aparte dyslexieklassen, huiswerk op het bord schrijven, groter lettertype, extra tijd, mondeling toetsen, toets voorlezen, Daisy-spelers en Kurzweil [EXTRA] [buitenschools] wisselend programma: karten, beach-volleybal, schaatsen, skiën, klimmen, waterskiën, bodyboarden, lasergamen, film, theater, galadiner op schip, DJ-competitie, kermis, Walibi Halloween Fright Nights [excursies] schoolreizen (o.a.) Parijs, Berlijn, Mallorca, musea, schoolkamp, rechtbank, Tweede Kamer [inzet leerlingen] leerlingen worden betrokken bij activiteiten, inrichting van gebouw [ouderbijdrage] 22.500 euro (brugklas 1) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen]