Schoolvereniging Willemspark

algemeen bijzonder | regulier

237 leerlingen (2018-2019)
240 leerlingen (2017-2018)
235 leerlingen (2016-2017)
230 leerlingen (2015-2016)
242 leerlingen (2014-2015)
236 leerlingen (2013-2014)
236 leerlingen (2012-2013)
241 leerlingen (2011-2012)
244 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Willem Witsenstraat 12
1077 AZ Amsterdam
telefoon (020) 671 98 06
email info@willemsparkschool.nl
website www.willemsparkschool.nl
bestuur Schoolvereniging Willemspark

Onderwijs

beschrijving De WPS is een school met ambitie. Als school is er een lange traditie van onderwijs op hoog niveau. Effectief onderwijs met veel aandacht voor taal, lezen, rekenen en talentontwikkeling. Gerichte aandacht ook voor de professionalisering van leerkrachten en de schoolleiding.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte Max. 30 leerlingen.
roostertype onbekend
begintijd 8:45
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg remedial teacher.

Opvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2011-2012 € 635,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 25-09-2019