Veerkracht

gereformeerd | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

192 leerlingen (2018-2019)
174 leerlingen (2017-2018)
161 leerlingen (2016-2017)
164 leerlingen (2015-2016)
167 leerlingen (2014-2015)
160 leerlingen (2013-2014)
158 leerlingen (2012-2013)
171 leerlingen (2011-2012)
171 leerlingen (2010-2011)
154 leerlingen (2009-2010)
149 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Slotermeerlaan 160
1063 JW Amsterdam
telefoon (020) 613 66 66
email gbsveerkracht@levwn.nl
website www.gbsveerkracht.nl
bestuur LEV-scholengroep West Nederland

Dependance
van Moerkerkenstraat 89
1064 KC Amsterdam

Onderwijs

beschrijving De Veerkracht is een gereformeerde school, deze identiteit geeft richting aan de visie op de mens, samenleving en opvoeding van de school. Het onderwijs richt zich om drie basisbehoeften van kinderen om tot leren en ontwikkelen te komen: relatie, competentie en autonomie.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 23
roostertype vijf-gelijke-dagen-model/continurooster
begintijd 8:45(tweede locatie om 8:30)
eindtijd lange dag 14:15(tweede locatie om 14.00)
leerlingzorg dyslexiespecialist, specialist hoogbegaafdheid, taalspecialist
vreemde talen Engels vanaf groep 3, Join In
huiswerk vanaf groep 5, frequentie onbekend
lesmethoden Pluspunt, Lijn 3, Veilig leren lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken
meer- en hoogbegaafdheid plusgroepen
religie en rituelen gebed aan begin van de dag en bijbelonderwijs
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfmoeders
nso aanbieder Royal Kids Home

Extra

vrijwillige ouderbijdrage geen gegevens

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 25-10-2019