Fiep Westendorp

rooms-katholiek | regulier

362 leerlingen (2018-2019)
341 leerlingen (2017-2018)
327 leerlingen (2016-2017)
301 leerlingen (2015-2016)
269 leerlingen (2014-2015)
233 leerlingen (2013-2014)
213 leerlingen (2012-2013)
186 leerlingen (2011-2012)
190 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Overschiestraat 168 B
1062 XK Amsterdam
telefoon (020) 408 05 13
email info@bsfiepwestendorp.nl
website www.bsfiepwestendorp.nl
bestuur Stichting KBA NW West

Onderwijs

beschrijving De Fiep Westendorpschool is een katholieke basisschool die open staat voor iedereen, ongeacht geloof of levensbeschouwing. De school gaat gelijkwaardig om met verschillen en ongelijkheden en leggen de nadruk op de verbinding.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg rekenspecialist
lesmethoden Veilig leren lezen, Estafette, BOUW, Blits
meer- en hoogbegaafdheid plusklas, Day a Week School
taalontwikkeling Vakantieschool Taal, mentorproject
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
religie en rituelen lessen in wereldreligies
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School, Terra Nova, leskisten
overige bijzonderheden schooltuinen, schoolzwemmen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfmedewerkers
nso aanbieder Smallsteps Westendorp

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 125,- (geen stadspas, wel stadspas is 50 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 26-09-2019