Elout

oecumenisch | regulier

229 leerlingen (2017-2018)
251 leerlingen (2016-2017)
267 leerlingen (2015-2016)
267 leerlingen (2014-2015)
264 leerlingen (2013-2014)
265 leerlingen (2012-2013)
249 leerlingen (2011-2012)
234 leerlingen (2010-2011)
239 leerlingen (2009-2010)
214 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Cornelis Krusemanstraat 68
1075 NS Amsterdam
telefoon (020) 470 27 17
email bselout@bselout.nl
website www.bselout.nl
bestuur Stichting KBA NW West

Onderwijs

beschrijving De Elout is een oecumenische school waar kinderen welkom zijn ongeacht afkomst, culturele en godsdienstige achtergrond. Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers bij het geven van onderwijs op de Elout.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3t/m 8 jaarklassen (2 combinatieklassen), twee nieuwkomers groepen
groepsgrootte 24
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT vanaf groep 1 leren kinderen omgaan met computers, ICT coördinator
leerlingzorg intern begeleider, ouder- en kind adviseur,
huiswerk vanaf groep 4 in toenemende mate
taalontwikkeling twee nieuwkomers groepen (groep 3/4/5 en 6/7/8)
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Jeugdtheater de Krakeling, bliksemstage groep 8
religie en rituelen godsdienstlessen, methode Hemel en Aarde, identiteitsbegeleider
burgerschap en sociale veiligheid Hart en Ziel in leerlingvolgsysteem
overige bijzonderheden schoolzwemmen groep 5 en schooltuinen groep 6/7

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
nso aanbieder BSO De Goudkust en kinderopvang Humanitas

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 80,- (voor één kind, 135,- voor tweede kind, 175,- euro voor derde kind en 225,- euro voor vierde kind)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 26-06-2018