Elout

oecumenisch | regulier

211 leerlingen (2018-2019)
229 leerlingen (2017-2018)
251 leerlingen (2016-2017)
267 leerlingen (2015-2016)
267 leerlingen (2014-2015)
264 leerlingen (2013-2014)
265 leerlingen (2012-2013)
249 leerlingen (2011-2012)
234 leerlingen (2010-2011)
239 leerlingen (2009-2010)
214 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Cornelis Krusemanstraat 68-70
1075 NS Amsterdam
telefoon (020) 470 27 17
email bselout@bselout.nl
website www.bselout.nl
bestuur Stichting KBA NW West

Onderwijs

beschrijving De Elout is een oecumenische school waar kinderen welkom zijn ongeacht afkomst, culturele en godsdienstige achtergrond. Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers bij het geven van onderwijs op de Elout.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 24
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT digibord, Snappet, Bloon, tablet
leerlingzorg orthopedagoog, rekenspecialist, remedial teacher, specialist hoogbegaafdheid, klassenassistent
vreemde talen Engels vanaf groep 5, Hello World
lesmethoden Fonemisch en Gecijferd Bewustzijn, Met Woorden In de Weer, Logo 3000, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip, Taal actief, Schrijven, Wereld in Getallen, Argus Clou, Blits,
schakelklas vanaf groep 3
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Jeugdtheater de Krakeling, muzieklessen
religie en rituelen identiteitsbegeleider
burgerschap en sociale veiligheid Hart en Ziel in leerlingvolgsysteem
overige bijzonderheden schoolzwemmen groep 5 en schooltuinen groep 6/7, bliksemstage vanaf groep 7

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten
nso aanbieder BSO De Goudkust en kinderopvang Humanitas

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 80,- (voor twee kinderen 135 euro, drie kinderen 175 euro, vier kinderen 225 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 13-09-2019