Geert Groote School I

antroposofisch | vrije school

328 leerlingen (2014-2015)
277 leerlingen (2013-2014)
262 leerlingen (2012-2013)
272 leerlingen (2011-2012)
243 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Hygiëaplein 47
1076 RS Amsterdam
telefoon (020) 671 60 90
email ggsplein@zonnet.nl
website www.geertgrooteschool.nl
bestuur Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam

Onderwijs

beschrijving In het onderwijs op de Geert Groote School staat de ontwikkeling van het kind centraal, de leerstof is een middel waarmee kinderen de gelegenheid krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn de leerstofkeuzes ook primair leerling-georiënteerd.
groepsindeling klassensysteem: kleuterklassen en klassen 1 t/m 6
groepsgrootte 21
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-12:30
eindtijd lange dag 14:40
eindtijd korte dag 13:05 (woensdag)
leerlingzorg dyslexieprotocol, remedial teacher, intern begeleider, muziektherapeute
vreemde talen Engels of Duits (optioneel) vanaf groep 1
lesmethoden jaarthema's
brede en/of culturele ontwikkeling euritmielessen
religie en rituelen naast viering christelijke feestdagen ook viering van Michaëlsfeest, Carnaval, Sint Jansfeest en Driekoningen
overige bijzonderheden getuigschriften in plaats van rapporten

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leekracht
nso aanbieder BSO Wodan

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 (in principe 2,5% van het netto jaarsalaris, 2e kind 50% van ouderbijdrage, 3e kind 30%, voor 4e kind geen ouderbijdrage, exclusief kunstreis 12e klas 800 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 28-02-2018