De Ark

interconfessioneel | regulier

213 leerlingen (2018-2019)
219 leerlingen (2017-2018)
229 leerlingen (2016-2017)
209 leerlingen (2015-2016)
208 leerlingen (2014-2015)
209 leerlingen (2013-2014)
206 leerlingen (2012-2013)
209 leerlingen (2011-2012)
204 leerlingen (2010-2011)
200 leerlingen (2009-2010)
206 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Zuid-Hollandstraat 7
1082 EK Amsterdam
telefoon (020) 642 62 12
email directie@de-ark.net
website www.de-ark.net
bestuur Stichting KBA NW West

Onderwijs

beschrijving De Ark gelooft dat het ontwikkelen en leren beter verloopt als een kind verblijft in een omgeving waar het zich veilig voelt. Op de school wordt er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de sociale competenties en burgerschap. Dit doet de school vooral vanuit hun visie gebaseerd op de oecumenische identiteit.
groepsindeling groep 1/2 gemengde leeftijden, groep 3 t/m 8 jaargroepen
groepsgrootte
roostertype regulier in de praktijk continu
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT chromebooks in de klas vanaf groep 5
leerlingzorg orthopedagoog, plusklas
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Take it Easy
huiswerk vanaf groep 3
lesmethoden Veilig Leren Lezen(Kim versie), Wereld in Getallen, Pennenstreken, Naut, Meander en Brandaan, ZingZo, Leesparade, Taal Actief, Nieuwsbegrip, Veilig Verkeer Nederland
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week school
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoördinator, Kunstschooldag
religie en rituelen jaarlijkse lessen over wereldreligies van identiteitsbegeleider
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School
overige bijzonderheden schoolzwemmen, schooltuinen, Olympische dag, avondvierdaagse

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) begeleiders op school
nso aanbieder Tante Cato

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 66,- (voor één kind, twee kinderen 107 euro, drie of meer kinderen 147 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 31-08-2019