Buitenveldertse Montessorischool

algemeen bijzonder | montessori

200 leerlingen (2018-2019)
192 leerlingen (2017-2018)
194 leerlingen (2016-2017)
205 leerlingen (2015-2016)
208 leerlingen (2014-2015)
202 leerlingen (2013-2014)
203 leerlingen (2012-2013)
200 leerlingen (2011-2012)
201 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Sandenburch 1-3
1082 GN Amsterdam
telefoon (020) 644 84 46
email info@bms-school.nl
website www.bms-school.nl
bestuur Stichting De Buitenveldertse Montessori School

Onderwijs

beschrijving De BMS wil kinderen de kans geven zich volledig te ontplooien en hen helpen zelfstandige, verantwoordelijke, creatieve personen te worden. Het montessorionderwijs is bij uitstek onderwijs op maat. Zij streven naar de voortdurende ontwikkeling van de eigen mogelijkheden. Iedere leerling wordt gestimuleerd en geprikkeld om op zijn hoogste niveau te werken en te leren.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 22
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg intern begeleider, orthotheek, dyslexie protocol
vreemde talen Engels vanaf groep 6
lesmethoden Wereld in Getallen, montessorimateriaal, Veilig Leren Lezen, Alles in 1, Alles Apart, Taal doen!
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht muziekonderwijs, vakleerkracht dramalessen, schaaklessen
burgerschap en sociale veiligheid kanjertraining
overige bijzonderheden schoolbibliotheek, Fancyfair, kinderraad

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) TSO in eigen beheer, overblijfkrachten
kosten tso € 256,00 per jaar (voor vier dagen p/w, voor drie dagen p/w 192 euro, voor twee dagen p/w 128 euro, voor één dag 64 euro)
nso aanbieder BSO Tante Cato

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 (afhankelijk van inkomen)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 31-08-2019