Buitenveldertse Montessorischool

algemeen bijzonder | montessori

208 leerlingen (2014-2015)
202 leerlingen (2013-2014)
203 leerlingen (2012-2013)
200 leerlingen (2011-2012)
201 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Sandenburch 1-3
1082 GN Amsterdam
telefoon (020) 644 84 46
email info@bms-school.nl
website www.bms-school.nl
bestuur Stichting De Buitenveldertse Montessori School

Onderwijs

beschrijving De BMS wil kinderen de kans geven zich volledig te ontplooien en hen helpen zelfstandige, verantwoordelijke, creatieve personen te worden. Het montessorionderwijs is bij uitstek onderwijs op maat. Zij streven naar de voortdurende ontwikkeling van de eigen mogelijkheden. Iedere leerling wordt gestimuleerd en geprikkeld om op zijn hoogste niveau te werken en te leren. Alle kinderen kunnen op zorg en aandacht rekenen. Ook als school en als team zijn zij steeds in ontwikkeling. Zij staan open voor nieuwe onderwijskundige idee├źn, leermiddelen en technieken.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 22
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg intern begeleider, orthotheek
vreemde talen Engels groep 7 t/m 8
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Woordbouw, Wereld in Getallen, Wijzer door het Verkeer
taalontwikkeling protocol dyslexie
brede en/of culturele ontwikkeling kleuterdans
overige bijzonderheden aanbod schaaklessen, schoolbibliotheek, Fancyfair

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) TSO in eigen beheer, overblijfkrachten
kosten tso € 256,00 per jaar (voor vier dagen p/w, strippenkaart 60 euro voor 30 keer mogelijk)
nso aanbieder BSO Tante Cato

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2013-2014 € 340,- (eerste kind per jaar bij minimaal bruto gezinsinkomen, kan oplopen tot 540 euro eerste kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018