Mgr. Bekkers

rooms-katholiek | regulier

205 leerlingen (2018-2019)
246 leerlingen (2017-2018)
242 leerlingen (2016-2017)
245 leerlingen (2015-2016)
254 leerlingen (2014-2015)
267 leerlingen (2013-2014)
273 leerlingen (2012-2013)
271 leerlingen (2011-2012)
266 leerlingen (2010-2011)
248 leerlingen (2009-2010)
249 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Volendammerweg 160
1024 JR Amsterdam
telefoon (020) 636 59 23
email mgrbekkers.info@askoscholen.nl
website www.bekkersschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Bekkersschool is een school op levensbeschouwelijke grondslag voor kinderen, ouders en teamleden. De school heeft hoge verwachtingen van kinderen en het onderwijs wordt vormgegeven vanuit de waarden 'betrokkenheid' en 'zelfstandigheid'.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (1 combinatieklas)
groepsgrootte 20
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT Snappet, tablets aanwezig, digitaal schoolbord in elk lokaal, onderwijskundig ICT'er
leerlingzorg logopedist, taalspecialist, orthopedagoog, fysiotherapeut, remedial teachers
vreemde talen Engels vanaf groep 7, The Team in action
lesmethoden Meander, Brandaan, Huisje boompje beestje, Vogelvlucht, Alles Telt, Taalactief, Veilig Leren Lezen, Met Woorden in de Weer, Pennenstreken, Estafette nieuw
taalontwikkeling deelname Weekendschool
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling cultureel bezoek met cultuurbus, muziekprojecten
religie en rituelen godsdienstlessen
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School
overige bijzonderheden school staat bekend als sportactieve school, Jump-in, schooltuinlessen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
kosten tso (Alle kinderen gaan elke dag een half uur naar buiten onder begeleiding van medewerkers van Tussenschoolse Opvang)
nso aanbieder Combiwel

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 40,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 01-11-2019