Vrijeschool Kairos

antroposofisch | vrije school

210 leerlingen (2017-2018)
90 leerlingen (2014-2015)

Contact

adres Wognumerplantsoen 2-4
1023 EP Amsterdam
telefoon (020) 637 44 67
email administratie@vrijeschoolkairos.nl
website https://vrijeschoolkairos.nl/
bestuur Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam

Onderwijs

beschrijving Vrijeschool Kairos is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging of geloof. In het onderwijs staat brede ontwikkeling centraal. De school richt zich op een vervullend evenwicht tussen denken, voelen en handelen (antroposofisch mensbeeld).
groepsindeling klassensysteem (klas 1: groep 1 t/m 3; klas 2 groep 4 etc. t/m klas 6 groep 8)
groepsgrootte 23
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze onbekend
eindtijd lange dag 14:00
eindtijd korte dag nvt
leerlingzorg dyslexieprotocol, schoolarts
vreemde talen Engels t/m groep 6
meer- en hoogbegaafdheid extra aandacht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht euritmie
religie en rituelen naast viering kerstmis en pasen ook jaarfeesten als Michaƫlsfeest, Carnaval, Sint Jansfeest en Driekoningen, beschouwelijke vorming en aandacht voor wereldreligies
burgerschap en sociale veiligheid pestprotocol, veiligheidsplan
overige bijzonderheden vertelstof, jaarthema's, Sint Nicolaasmarkt, getuigschriften i.p.v. rapporten

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leekracht
kosten tso (geen kosten)
nso aanbieder Vrije BSO Noord

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 (inkomensafhankelijk, 1,5% van het netto (gezins) jaarinkomen)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 04-07-2019